Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK0+0-20
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencinin doktora tez aşamasına geçmek için yeterli donanıma sahip olduğunu kanıtlayacağı yeterlilik sınavına hazırlanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,2. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,3. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,4. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,5. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,6. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,7. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,8. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,9. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,10. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,11. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,12. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,13. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma,14. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışma; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Doktora ders aşamasında kazandığı teorik ve uygulamalı bilgi ve becerileri özümser.14, 21, 3C
2. Ders aşamasında aldığı teorik ve uygulamalı dersler arasında bağlantı kurar.14, 21, 3C
3. Doktora tezi yapmak için gerekli donanıma sahip olduğunu kanıtlayacak sınava hazır hale gelir.14, 21, 3C
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışmaÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
22. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışmaÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
33. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışmaÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
44. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışmaÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
55. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışmaÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
66. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışmaÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
77. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışmaÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
88. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışmaÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
99. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışmaÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
1010. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışmaÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
1111. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışmaÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
1212. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışmaÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
1313. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışmaÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
1414. Yeterlilik sınavı için bireysel çalışmaÖnceden verilen kaynak(lar) listesine hazırlık.
Kaynak
Öğretim elemanlarının ders notları
Öğretim elemanlarının derslerde önerdiği kitaplar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
0
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
0
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
0
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
0
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
X
0
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
0
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu