Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MOLEKÜLER FARMAKOLOJİ-Güz Dönemi3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı moleküler ve hücresel seviyede ilaç etkisini öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 1.,Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 2.,Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 3.,Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 4.,Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 5.,Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 6.,Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 7 - ARA SINAV,Sinyal transdükleme sistemleri 1.,Sinyal transdükleme sistemleri 2.,Reseptör izolasyon çalışmaları.,Knock-out hayvan deneyleri, reseptör klonlama çalışmaları, yöre seçimli mutajenez.,İyon kanalları, enzimler, iyon pompaları, moleküler düzeyde ilaç etki mekanizmaları.,Makale inceleme.,Makale inceleme - FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Hücreyi ve hücre organellerini tanımlar.14, 16, 9E
Subsellüler yapıları etkileyen ilaçları açıklar.10, 14, 16, 4, 9E
Moleküler düzeyde ilaç etki mekanizmalarını açıklar.10, 13, 14, 16, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 1.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
2Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 2.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
3Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 3.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
4Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 4.Önceden verilen ders notuna hazırlık
5Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 5.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
6Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 6.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
7Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 7 - ARA SINAVÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
8Sinyal transdükleme sistemleri 1.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
9Sinyal transdükleme sistemleri 2.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
10Reseptör izolasyon çalışmaları.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
11Knock-out hayvan deneyleri, reseptör klonlama çalışmaları, yöre seçimli mutajenez.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
12İyon kanalları, enzimler, iyon pompaları, moleküler düzeyde ilaç etki mekanizmaları.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
13Makale inceleme.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
14Makale inceleme - FİNAL SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
Kaynak
Öğretim üyesinin notları.
Goodman & Gilman’nın Tedavinin Farmakolojik Temeli - / Laurence L.Brunton - John S.Lazo - Keith L.Parker Nobel Tıp Kitapevleri Yayınları, İstanbul, 2008 Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review: Eighth Edition McGraw-Hill Medical Publishing USA, 2008. Rasyonel tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji 13. Baskı - Prof.Dr. Oğuz Kayaalp, Pelikan Yayınları, 2012. Molecular Biology of the Cell, 4th edition Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
4
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
5
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
6
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
7
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
8
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
9
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
10
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
12
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
13
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14342
Okul Dışı Diğer Faaliyetler7321
Proje Sunumu / Seminer22550
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı326
Ara Sınav ve Hazırlığı15050
Genel Sınav ve Hazırlığı16060
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)299
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(299/30)10
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MOLEKÜLER FARMAKOLOJİ-Güz Dönemi3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı moleküler ve hücresel seviyede ilaç etkisini öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 1.,Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 2.,Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 3.,Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 4.,Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 5.,Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 6.,Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 7 - ARA SINAV,Sinyal transdükleme sistemleri 1.,Sinyal transdükleme sistemleri 2.,Reseptör izolasyon çalışmaları.,Knock-out hayvan deneyleri, reseptör klonlama çalışmaları, yöre seçimli mutajenez.,İyon kanalları, enzimler, iyon pompaları, moleküler düzeyde ilaç etki mekanizmaları.,Makale inceleme.,Makale inceleme - FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Hücreyi ve hücre organellerini tanımlar.14, 16, 9E
Subsellüler yapıları etkileyen ilaçları açıklar.10, 14, 16, 4, 9E
Moleküler düzeyde ilaç etki mekanizmalarını açıklar.10, 13, 14, 16, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 1.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
2Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 2.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
3Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 3.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
4Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 4.Önceden verilen ders notuna hazırlık
5Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 5.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
6Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 6.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
7Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 7 - ARA SINAVÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
8Sinyal transdükleme sistemleri 1.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
9Sinyal transdükleme sistemleri 2.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
10Reseptör izolasyon çalışmaları.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
11Knock-out hayvan deneyleri, reseptör klonlama çalışmaları, yöre seçimli mutajenez.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
12İyon kanalları, enzimler, iyon pompaları, moleküler düzeyde ilaç etki mekanizmaları.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
13Makale inceleme.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
14Makale inceleme - FİNAL SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
Kaynak
Öğretim üyesinin notları.
Goodman & Gilman’nın Tedavinin Farmakolojik Temeli - / Laurence L.Brunton - John S.Lazo - Keith L.Parker Nobel Tıp Kitapevleri Yayınları, İstanbul, 2008 Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review: Eighth Edition McGraw-Hill Medical Publishing USA, 2008. Rasyonel tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji 13. Baskı - Prof.Dr. Oğuz Kayaalp, Pelikan Yayınları, 2012. Molecular Biology of the Cell, 4th edition Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
4
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
5
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
6
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
7
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
8
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
9
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
10
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
12
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
13
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:16Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:17