Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MOLEKÜLER FARMAKOLOJİ3+0310
Ders Programı Çarşamba 21:30-22:15 Çarşamba 22:30-23:15 Çarşamba 23:30-00:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMoleküler ve hücresel seviyede ilaç etkisinin işlenmesi
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 1,2. Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 2,3. Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 3,4. Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 4,5. Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 5,6. Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 6,7. Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 7 ARA SINAVI,8. Sinyal transdükleme sistemleri 1,9. Sinyal transdükleme sistemleri 2,10. Reseptör izolasyon çalışmaları,11. Knock-out hayvan deneyleri, reseptör klonlama çalışmaları, yöre seçimli mutajenez,12. İyon kanalları, enzimler, iyon pompaları, moleküler düzeyde ilaç etki mekanizmaları.,13. Makale inceleme,14. Makale inceleme FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hücreyi ve organellerini bilir.1, 14, 2C
2. Subsellüler yapıları etkileyen ilaçları özetler.1, 14, 18, 2, 3C
3. Moleküler düzeyde ilaç etki mekanizmalarını özetler.1, 12, 14, 2, 3C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 1Önceden verilen ders notuna hazırlık
22. Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 2Önceden verilen ders notuna hazırlık
33. Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 3Önceden verilen ders notuna hazırlık
44. Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 4Önceden verilen ders notuna hazırlık
55. Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 5Önceden verilen ders notuna hazırlık
66. Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 6Önceden verilen ders notuna hazırlık
77. Hücrenin yapısı, organelleri, subsellüler yapılar ve bu yapıları etkileyen ilaçlar 7 ARA SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık
88. Sinyal transdükleme sistemleri 1Önceden verilen ders notuna hazırlık
99. Sinyal transdükleme sistemleri 2Önceden verilen ders notuna hazırlık
1010. Reseptör izolasyon çalışmalarıÖnceden verilen ders notuna hazırlık
1111. Knock-out hayvan deneyleri, reseptör klonlama çalışmaları, yöre seçimli mutajenezÖnceden verilen ders notuna hazırlık
1212. İyon kanalları, enzimler, iyon pompaları, moleküler düzeyde ilaç etki mekanizmaları.Önceden verilen ders notuna hazırlık
1313. Makale incelemeÖnceden verilen ders notuna hazırlık
1414. Makale inceleme FİNAL SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık
Kaynak
Öğretim üyesinin notları.
Goodman & Gilman’nın Tedavinin Farmakolojik Temeli - / Laurence L.Brunton - John S.Lazo - Keith L.Parker Nobel Tıp Kitapevleri Yayınları, İstanbul, 2008 Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review: Eighth Edition McGraw-Hill Medical Publishing USA, 2008. Rasyonel tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji 13. Baskı - Prof.Dr. Oğuz Kayaalp, Pelikan Yayınları, 2012. Molecular Biology of the Cell, 4th edition Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
0
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
0
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
0
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
0
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
X
0
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
0
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu