Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMAKODİNAMİ-Bahar Dönemi3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı ilaç etki mekanizmalarını, reseptör ve ilaç-reseptör ilişkilerini, doz-konsantrasyon-etki ilişkilerini, ilaç etkisini değiştiren faktörleri ve ilaç etkileşmelerini öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Farmakodinamiye giriş.,İlaçların etki mekanizmaları 1.,İlaçların etki mekanizmaları 2.,İlaçların etki mekanizmaları 3.,Reseptörler ve reseptör-ilaç ilişkileri 1.,Reseptörler ve reseptör-ilaç ilişkileri 2.,Reseptörler ve reseptör-ilaç ilişkileri 3 - ARA SINAV,Doz-konsantrasyon-etki ilişkileri 1.,Doz-konsantrasyon-etki ilişkileri 2.,Doz-konsantrasyon-etki ilişkileri 3.,İlaçların etkisini değiştiren faktörler 1.,İlaçların etkisini değiştiren faktörler 2.,İlaç-ilaç etkileşimleri.,İlaç toksisitesi - FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İlaç etki mekanizmalarını açıklar. 14, 16, 9E
Reseptörleri ve reseptör-ilaç ilişkilerini açıklar. 14, 16, 9E
Doz-konsantrasyon-etki ilişkisini açıklar. 14, 16, 9E
İlaç-ilaç etkileşimini tanımlar. 14, 16, 9E
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Farmakodinamiye giriş.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
2İlaçların etki mekanizmaları 1.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
3İlaçların etki mekanizmaları 2.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
4İlaçların etki mekanizmaları 3.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
5Reseptörler ve reseptör-ilaç ilişkileri 1.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
6Reseptörler ve reseptör-ilaç ilişkileri 2.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
7Reseptörler ve reseptör-ilaç ilişkileri 3 - ARA SINAVÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
8Doz-konsantrasyon-etki ilişkileri 1.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
9Doz-konsantrasyon-etki ilişkileri 2.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
10Doz-konsantrasyon-etki ilişkileri 3.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
11İlaçların etkisini değiştiren faktörler 1.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
12İlaçların etkisini değiştiren faktörler 2.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
13İlaç-ilaç etkileşimleri.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
14İlaç toksisitesi - FİNAL SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
Kaynak
Öğretim üyesinin notları.
Goodman & Gilman’nın Tedavinin Farmakolojik Temeli - / Laurence L.Brunton - John S.Lazo - Keith L.Parker Nobel Tıp Kitapevleri Yayınları, İstanbul, 2008 Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review: Eighth Edition McGraw-Hill Medical Publishing USA, 2008. Rasyonel tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji 13. Baskı - Prof.Dr. Oğuz Kayaalp, Pelikan Yayınları, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
4
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
5
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
6
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
7
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
8
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
9
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
X
10
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
12
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
13
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7321
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi7321
Okul Dışı Diğer Faaliyetler7856
Proje Sunumu / Seminer21020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı14228
Ara Sınav ve Hazırlığı15050
Genel Sınav ve Hazırlığı16060
Performans Görevi, Bakım Planı3515
Toplam İş Yükü (Saat)299
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(299/30)10
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMAKODİNAMİ-Bahar Dönemi3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı ilaç etki mekanizmalarını, reseptör ve ilaç-reseptör ilişkilerini, doz-konsantrasyon-etki ilişkilerini, ilaç etkisini değiştiren faktörleri ve ilaç etkileşmelerini öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Farmakodinamiye giriş.,İlaçların etki mekanizmaları 1.,İlaçların etki mekanizmaları 2.,İlaçların etki mekanizmaları 3.,Reseptörler ve reseptör-ilaç ilişkileri 1.,Reseptörler ve reseptör-ilaç ilişkileri 2.,Reseptörler ve reseptör-ilaç ilişkileri 3 - ARA SINAV,Doz-konsantrasyon-etki ilişkileri 1.,Doz-konsantrasyon-etki ilişkileri 2.,Doz-konsantrasyon-etki ilişkileri 3.,İlaçların etkisini değiştiren faktörler 1.,İlaçların etkisini değiştiren faktörler 2.,İlaç-ilaç etkileşimleri.,İlaç toksisitesi - FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İlaç etki mekanizmalarını açıklar. 14, 16, 9E
Reseptörleri ve reseptör-ilaç ilişkilerini açıklar. 14, 16, 9E
Doz-konsantrasyon-etki ilişkisini açıklar. 14, 16, 9E
İlaç-ilaç etkileşimini tanımlar. 14, 16, 9E
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Farmakodinamiye giriş.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
2İlaçların etki mekanizmaları 1.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
3İlaçların etki mekanizmaları 2.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
4İlaçların etki mekanizmaları 3.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
5Reseptörler ve reseptör-ilaç ilişkileri 1.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
6Reseptörler ve reseptör-ilaç ilişkileri 2.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
7Reseptörler ve reseptör-ilaç ilişkileri 3 - ARA SINAVÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
8Doz-konsantrasyon-etki ilişkileri 1.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
9Doz-konsantrasyon-etki ilişkileri 2.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
10Doz-konsantrasyon-etki ilişkileri 3.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
11İlaçların etkisini değiştiren faktörler 1.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
12İlaçların etkisini değiştiren faktörler 2.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
13İlaç-ilaç etkileşimleri.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
14İlaç toksisitesi - FİNAL SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
Kaynak
Öğretim üyesinin notları.
Goodman & Gilman’nın Tedavinin Farmakolojik Temeli - / Laurence L.Brunton - John S.Lazo - Keith L.Parker Nobel Tıp Kitapevleri Yayınları, İstanbul, 2008 Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review: Eighth Edition McGraw-Hill Medical Publishing USA, 2008. Rasyonel tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji 13. Baskı - Prof.Dr. Oğuz Kayaalp, Pelikan Yayınları, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
4
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
5
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
6
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
7
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
8
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
9
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
X
10
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
12
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
13
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:16Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:17