Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMAKODİNAMİ3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFarmakodinaminin bazı konularını işlemek
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Farmakodinamiye giriş,2. İlaçların etki mekanizmaları 1,3. İlaçların etki mekanizmaları 2,4. İlaçların etki mekanizmaları 3,5. Reseptörler ve reseptör-ilaç ilişkileri 1,6. Reseptörler ve reseptör-ilaç ilişkileri 2,7. Reseptörler ve reseptör-ilaç ilişkileri 3 ARA SINAVI,8. Doz-konsantrasyon-etki ilişkileri 1,9. Doz-konsantrasyon-etki ilişkileri 2,10. Doz-konsantrasyon-etki ilişkileri 3,11. İlaçların etkisini değiştiren faktörler 1,12. İlaçların etkisini değiştiren faktörler 2,13. İlaç-ilaç etkileşimleri,14. İlaç toksisitesi FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İlaç etki mekanizmalarını bilir.1, 14, 2C
2. Reseptörleri ve reseptör-ilaç ilişkilerini özetler.1, 14, 2C
3. Doz-konsantrasyon-etki ilişkisini özetler.1, 14, 2C
4. İlaç-ilaç etkileşimini tarif eder.1, 14, 2C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Farmakodinamiye girişÖnceden verilen ders notuna hazırlık
22. İlaçların etki mekanizmaları 1Önceden verilen ders notuna hazırlık
33. İlaçların etki mekanizmaları 2Önceden verilen ders notuna hazırlık
44. İlaçların etki mekanizmaları 3Önceden verilen ders notuna hazırlık
55. Reseptörler ve reseptör-ilaç ilişkileri 1Önceden verilen ders notuna hazırlık
66. Reseptörler ve reseptör-ilaç ilişkileri 2Önceden verilen ders notuna hazırlık
77. Reseptörler ve reseptör-ilaç ilişkileri 3 ARA SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık
88. Doz-konsantrasyon-etki ilişkileri 1Önceden verilen ders notuna hazırlık
99. Doz-konsantrasyon-etki ilişkileri 2Önceden verilen ders notuna hazırlık
1010. Doz-konsantrasyon-etki ilişkileri 3Önceden verilen ders notuna hazırlık
1111. İlaçların etkisini değiştiren faktörler 1Önceden verilen ders notuna hazırlık
1212. İlaçların etkisini değiştiren faktörler 2Önceden verilen ders notuna hazırlık
1313. İlaç-ilaç etkileşimleriÖnceden verilen ders notuna hazırlık
1414. İlaç toksisitesi FİNAL SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık
Kaynak
Öğretim üyesinin notları.
Goodman & Gilman’nın Tedavinin Farmakolojik Temeli - / Laurence L.Brunton - John S.Lazo - Keith L.Parker Nobel Tıp Kitapevleri Yayınları, İstanbul, 2008 Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review: Eighth Edition McGraw-Hill Medical Publishing USA, 2008. Rasyonel tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji 13. Baskı - Prof.Dr. Oğuz Kayaalp, Pelikan Yayınları, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
0
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
0
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
0
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
0
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
0
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
0
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu