Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMAKOKİNETİK3+0310
Ders Programı Salı 21:30-22:15 Salı 22:30-23:15 Salı 23:30-00:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFarmakokinetiğin bazı konularını işlemek.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Biyolojik membranlar ve membranlardan geçiş mekanizmaları,2. İlaçların çözünmesi, ilaçların emilimini etkileyen fizikokimyasal faktörler,3. İlaçların emilimi,4. İlaçların emilimini etkileyen fizyolojik ve patolojik faktörler,5. Biyoyararlanım,6. İlaçların dağılımı 1,7. İlaçların dağılımı 2 ARA SINAVI,8. İlaçların biyotransformasyonu 1,9. İlaçların biyotransformasyonu 2,10. İlaçların atılımı 1,11. İlaçların atılımı 2,12. Klirens,13. Nonlineer farmakokinetik,14. Hamilelik ve emzirme durumlarında farmakokinetik FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. biyolojik membranları ve membranlardan geçiş mekanizmalarını bilir.1, 12, 14, 15, 2, 3C
2. İlaçların emilimi, dağılımı, biyotranformasyonu ve atılımını özetler.1, 12, 14, 15, 2, 3C
3. Farmakokinetik parametreleri bilir.1, 12, 14, 15, 2, 3C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Biyolojik membranlar ve membranlardan geçiş mekanizmalarıÖnceden verilen ders notuna hazırlık
22. İlaçların çözünmesi, ilaçların emilimini etkileyen fizikokimyasal faktörlerÖnceden verilen ders notuna hazırlık
33. İlaçların emilimiÖnceden verilen ders notuna hazırlık
44. İlaçların emilimini etkileyen fizyolojik ve patolojik faktörlerÖnceden verilen ders notuna hazırlık
55. BiyoyararlanımÖnceden verilen ders notuna hazırlık
66. İlaçların dağılımı 1Önceden verilen ders notuna hazırlık
77. İlaçların dağılımı 2 ARA SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık
88. İlaçların biyotransformasyonu 1Önceden verilen ders notuna hazırlık
99. İlaçların biyotransformasyonu 2Önceden verilen ders notuna hazırlık
1010. İlaçların atılımı 1Önceden verilen ders notuna hazırlık
1111. İlaçların atılımı 2Önceden verilen ders notuna hazırlık
1212. KlirensÖnceden verilen ders notuna hazırlık
1313. Nonlineer farmakokinetikÖnceden verilen ders notuna hazırlık
1414. Hamilelik ve emzirme durumlarında farmakokinetik FİNAL SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık
Kaynak
Öğretim üyesinin notları
Biyofarmasi ve Farmakokinetik, JM Aiache, JG Besner, P Buri, PP Leblanc, M Lesne, çev.: Aycıl Kayalı, Işık Tuğlular, 1992. The Pharmacological Basis of Therapeutics, Goodman & Gilman's, 2006. Basic Concepts of Pharmacokinetics, Achiel Van Peer, 2007. Pharmacokinetics, Philip Rowe, 2012. Tıbbi Farmakoloji, S. Oğuz Kayaalp, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
0
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
0
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
0
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
0
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
0
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
0
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu