Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMAKOKİNETİK-Güz Dönemi3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilerin ilacın vücuda verilişini takiben emilim, dağılım, metabolizasyon ve itrah süreçlerini açıklayabilmesini ve plazma konsantrasyonu zaman eğrisini yorumlayabilmesini sağlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Biyolojik membranlar ve membranlardan geçiş mekanizmaları.,İlaçların çözünmesi, ilaçların emilimini etkileyen fizikokimyasal faktörler.,İlaçların emilimi.,İlaçların emilimini etkileyen fizyolojik ve patolojik faktörler.,Biyoyararlanım.,İlaçların dağılımı I.,İlaçların dağılımı II - ARA SINAV,İlaçların biyotransformasyonu I.,İlaçların biyotransformasyonu II.,İlaçların atılımı I.,İlaçların atılımı II.,Klirens.,Non-lineer farmakokinetik.,Hamilelik ve emzirme durumlarında farmakokinetik - FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Biyolojik membranları ve membranlardan geçiş mekanizmalarını açıklar.10, 12, 13, 14, 16, 9E
İlaçların emilimi, dağılımı, biyotranformasyonu ve atılımını açıklar.10, 12, 13, 14, 16, 9E
Farmakokinetik parametreleri açıklar.10, 12, 13, 14, 16, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Biyolojik membranlar ve membranlardan geçiş mekanizmaları.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
2İlaçların çözünmesi, ilaçların emilimini etkileyen fizikokimyasal faktörler.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
3İlaçların emilimi.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
4İlaçların emilimini etkileyen fizyolojik ve patolojik faktörler.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
5Biyoyararlanım.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
6İlaçların dağılımı I.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
7İlaçların dağılımı II - ARA SINAVÖnceden verilen ders notuna hazırlık
8İlaçların biyotransformasyonu I.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
9İlaçların biyotransformasyonu II.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
10İlaçların atılımı I.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
11İlaçların atılımı II.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
12Klirens.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
13Non-lineer farmakokinetik.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
14Hamilelik ve emzirme durumlarında farmakokinetik - FİNAL SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
Kaynak
Öğretim üyesinin notları.
Biyofarmasi ve Farmakokinetik, JM Aiache, JG Besner, P Buri, PP Leblanc, M Lesne, çev.: Aycıl Kayalı, Işık Tuğlular, 1992. The Pharmacological Basis of Therapeutics, Goodman & Gilman's, 2006. Basic Concepts of Pharmacokinetics, Achiel Van Peer, 2007. Pharmacokinetics, Philip Rowe, 2012. Tıbbi Farmakoloji, S. Oğuz Kayaalp, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
4
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
5
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
6
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
7
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
8
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
9
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
X
10
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
12
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
13
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi7214
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14342
Proje Sunumu / Seminer248
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı7321
Ara Sınav ve Hazırlığı16060
Genel Sınav ve Hazırlığı18080
Performans Görevi, Bakım Planı236
Toplam İş Yükü (Saat)301
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(301/30)10
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMAKOKİNETİK-Güz Dönemi3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilerin ilacın vücuda verilişini takiben emilim, dağılım, metabolizasyon ve itrah süreçlerini açıklayabilmesini ve plazma konsantrasyonu zaman eğrisini yorumlayabilmesini sağlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Biyolojik membranlar ve membranlardan geçiş mekanizmaları.,İlaçların çözünmesi, ilaçların emilimini etkileyen fizikokimyasal faktörler.,İlaçların emilimi.,İlaçların emilimini etkileyen fizyolojik ve patolojik faktörler.,Biyoyararlanım.,İlaçların dağılımı I.,İlaçların dağılımı II - ARA SINAV,İlaçların biyotransformasyonu I.,İlaçların biyotransformasyonu II.,İlaçların atılımı I.,İlaçların atılımı II.,Klirens.,Non-lineer farmakokinetik.,Hamilelik ve emzirme durumlarında farmakokinetik - FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Biyolojik membranları ve membranlardan geçiş mekanizmalarını açıklar.10, 12, 13, 14, 16, 9E
İlaçların emilimi, dağılımı, biyotranformasyonu ve atılımını açıklar.10, 12, 13, 14, 16, 9E
Farmakokinetik parametreleri açıklar.10, 12, 13, 14, 16, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Biyolojik membranlar ve membranlardan geçiş mekanizmaları.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
2İlaçların çözünmesi, ilaçların emilimini etkileyen fizikokimyasal faktörler.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
3İlaçların emilimi.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
4İlaçların emilimini etkileyen fizyolojik ve patolojik faktörler.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
5Biyoyararlanım.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
6İlaçların dağılımı I.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
7İlaçların dağılımı II - ARA SINAVÖnceden verilen ders notuna hazırlık
8İlaçların biyotransformasyonu I.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
9İlaçların biyotransformasyonu II.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
10İlaçların atılımı I.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
11İlaçların atılımı II.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
12Klirens.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
13Non-lineer farmakokinetik.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
14Hamilelik ve emzirme durumlarında farmakokinetik - FİNAL SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık.
Kaynak
Öğretim üyesinin notları.
Biyofarmasi ve Farmakokinetik, JM Aiache, JG Besner, P Buri, PP Leblanc, M Lesne, çev.: Aycıl Kayalı, Işık Tuğlular, 1992. The Pharmacological Basis of Therapeutics, Goodman & Gilman's, 2006. Basic Concepts of Pharmacokinetics, Achiel Van Peer, 2007. Pharmacokinetics, Philip Rowe, 2012. Tıbbi Farmakoloji, S. Oğuz Kayaalp, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
4
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
5
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
6
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
7
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
8
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
9
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
X
10
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
12
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
13
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:16Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:17