Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL DENEYSEL FARMAKOLOJİ0+6310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDeney hayvanları üzerinde yapılan çeşitli farmakolojik aktivite ölçüm testlerini uygulamalı olarak öğretmek
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Deney hayvanlarının tanıtımı,2. Temel manüplasyon teknikleri,3. Etik Kurallar,4. Antinosiseptif aktivite değerlendirilmesi (Tail flick, tail clip, hot plate, writhing testleri) 1,5. Antinosiseptif aktivite değerlendirilmesi (Tail flick, tail clip, hot plate, writhing testleri) 2,6. Antiinflamatuvar aktivitenin değerlendirilmesi,7. Glisemik aktivitenin değerlendirilmesi ARA SINAVI,8. Motor aktivite değerlendirmesi (Rot a rod testi),9. Anksiyolitik aktivitenin değerlendirilmesi (Plus maze labirent testi),10. Antidepresan aktivitenin değerlendirlmesi (zorunlu yüzdürme testi),11. Antikonvülsan aktivite testleri,12. Sıçanda indirekt kan basıncı (tail cuff) ve vücut ısısı ölçümü,13. İzole organ banyosu ile çalışma 1,14. İzole organ banyosu ile çalışma 2 FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Deney hayvanlarını tanır.1, 12, 13, 14, 2, 21, 4, 6B, C
2. Temel manüplasyon tekniklerini bilir.1, 12, 13, 14, 2, 21, 3, 4, 6B, C
3. Deney hayvanları üzerinde çeşitli farmakolojik testleri uygular.1, 12, 13, 14, 2, 21, 3, 4, 6B, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri:B: Sözlü Sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Deney hayvanlarının tanıtımıÖnceden verilen ders notuna hazırlık
22. Temel manüplasyon teknikleriÖnceden verilen ders notuna hazırlık
33. Etik KurallarÖnceden verilen ders notuna hazırlık
44. Antinosiseptif aktivite değerlendirilmesi (Tail flick, tail clip, hot plate, writhing testleri) 1Önceden verilen ders notuna hazırlık
55. Antinosiseptif aktivite değerlendirilmesi (Tail flick, tail clip, hot plate, writhing testleri) 2Önceden verilen ders notuna hazırlık
66. Antiinflamatuvar aktivitenin değerlendirilmesiÖnceden verilen ders notuna hazırlık
77. Glisemik aktivitenin değerlendirilmesi ARA SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık
88. Motor aktivite değerlendirmesi (Rot a rod testi)Önceden verilen ders notuna hazırlık
99. Anksiyolitik aktivitenin değerlendirilmesi (Plus maze labirent testi)Önceden verilen ders notuna hazırlık
1010. Antidepresan aktivitenin değerlendirlmesi (zorunlu yüzdürme testi)Önceden verilen ders notuna hazırlık
1111. Antikonvülsan aktivite testleriÖnceden verilen ders notuna hazırlık
1212. Sıçanda indirekt kan basıncı (tail cuff) ve vücut ısısı ölçümüÖnceden verilen ders notuna hazırlık
1313. İzole organ banyosu ile çalışma 1Önceden verilen ders notuna hazırlık
1414. İzole organ banyosu ile çalışma 2 FİNAL SINAVIÖnceden verilen ders notuna hazırlık
Kaynak
Öğretim üyesinin notları.
Goodman & Gilman’nın Tedavinin Farmakolojik Temeli - / Laurence L.Brunton - John S.Lazo - Keith L.Parker Nobel Tıp Kitapevleri Yayınları, İstanbul, 2008 Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review: Eighth Edition McGraw-Hill Medical Publishing USA, 2008. Rasyonel tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji 13. Baskı - Prof.Dr. Oğuz Kayaalp, Pelikan Yayınları, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
0
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
X
0
İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
0
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
X
0
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
0
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
0
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
0
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
0
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu