Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Sağlık Sistemleri Mühendisliği Doktora Programının amacı mezunlarının bu alandaki güncel gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış, sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve AR-GE çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve etik konularında bilinçli ve sorumlu, lider özelliklerine sahip, özgün bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek bireyler olması hedeflenmektedir.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans veya Yüksek Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES), YDS/YÖKDİL veya TOEFL

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin minimum 240 AKTS toplayarak, gerekli tüm teknik dersleri, seminer, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik dersi ile yeterlik sınavı tez önerisi ve doktora tezi ve savunmasını başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SSMD1151350 DOKTORA SEMİNER Türkçe - 4
SSMD1161410 FİZİK TEDAVİ VE KLİNİK DEĞERLENDİRMELER İÇİN BİYOMEKATRONİK CİHAZLARIN TASARIMI Türkçe 3+2 8
SSMD1169720 İLERİ MODELLEME VE OPTİMİZASYON Türkçe 3 8
SSMD1169730 SSM İÇİN GÜDÜMLÜ ARAŞTIRMA I Türkçe - 16
SSMD1113861 KARDİYOVASKÜLER MÜHENDİSLİĞİ Türkçe 3 6
SSMD1169740 UYGULAMALI BİYOİSTATİSTİK Türkçe 3 8
SSMD1110118 UYGULAMALI SAĞLIK PROJELERİ YÖNETİMİ Türkçe 3 8
SSMD1110117 İLERİ VERİ MADENCİLİĞİ Türkçe 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SSMD1210119 ÇİZELGELEME TEORİSİ Türkçe 3 8
SSMD1220650 SAĞLIK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI Türkçe 3 10
SSMD1210121 SAĞLIK SİSTEMLERİNDE RASSAL SÜREÇLER Türkçe 3 8
SSMD1261590 HESAPLAMALI BİYOFİZİK : YÖNTEMLER VE METODLAR Türkçe 3 8
SSMD1210122 İLERİ SAĞLIK SİSTEMLERİ BENZETİMİNDE İLERİ KONULAR Türkçe 3 8
SSMD1220830 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 10
SSMD1267630 SAĞLIK BİLİŞİMİNDE İLERİ KONULAR Türkçe 3 8
SSMD1261550 BİYOMEDİKAL UYGULAMALAR İÇİN MAKROMOLEKÜLER TASARIMLAR Türkçe 3 8
SSMD1269760 SSM İÇİN GÜDÜMLÜ ARAŞTIRMA II Türkçe - 16
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SSMD2161660 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
SSMD2161460 SİNİR MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ Türkçe 3 8
SSMD2161730 KARAR VERME Türkçe 3 8
SSMD2161390 NANOİLAÇLAR VE NANOMALZEMELER Türkçe 3 8
SSMD2161480 PROTEİN : YAPI VE FONKSİYON İLİŞKİLERİNDE İLERİ KONULAR Türkçe 3 8
SSMD2161440 SEZİM VE KESTİRİM KURAMI Türkçe 3 8
SSMD2161470 BİYOSENSÖRLER : KONSEPT VE STRATEJİLER Türkçe 3 8
SSMD2169770 SAĞLIK SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Türkçe 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SSMD2261660 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
SSMD2261830 HÜCRE VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ Türkçe 3 8
SSMD2261820 OPTİMİZASYON İÇİN SEZGİSEL YÖNTEMLER Türkçe 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SSMD3161850 TEZ Türkçe - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SSMD3261850 TEZ Türkçe - 120
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SSMD4161850 TEZ Türkçe - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SSMD4261850 TEZ Türkçe - 120

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular, alanında en son gelişmeler dahil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
Mühendisliğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirerek bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.

Öğrenme Yetkinliği

Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

Alana Özgü Yetkinlik

Mühendislik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtır, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler.

İstihdam Olanakları

Alanında uluslararası düzeyde başarıya sahip öğretim üyelerinden eğitim alma ve beraber araştırma çalışmaları yürütme imkânına sahip olacak olan mezunlarımız, büyük sanayi şirketleri, IT teknoloji şirketleri, araştırma merkezleri, devlet kurumları ve benzer kuruluşların bünyesinde istihdam edilebileceklerdir. Doktor unvanına sahip mezunlarımız, akademik çalışmalarına doktora sonrası araştırmacı veya öğretim üyesi olarak devam edebilecekleri gibi, özel sektörde faaliyet göstermeyi de tercih edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Mezunlar doktora sonrası araştırma programlarına başvurabilir veya akademik pozisyon bulabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ders ve Tez çalışmalarını başarı ile tamamlama

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KARDİYOVASKÜLER MÜHENDİSLİĞİ 5534204443
İlişkili ders sayısı / 1/275534204443
İlişki ağırlığı5534204443

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu