Ana içeriğe atla

26/07/2022 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlaman Ekli Akademik İlan

26.07.2022

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır.

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program

Koşullar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Rektörlük

İngilizce Hazırlık  Koordinatörlüğü

….

Batı Dilleri ve Edebiyatları, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Çeviri Bilim, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği/İngiliz Dili Eğitimi, Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden Birinden Lisans Mezunu Olmak ve Tezli Yüksek Lisans Derecesini Tamamlamış Olmak.

15

Öğr. Gör.

Rektörlük

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

….

Tarih Öğretmenliği Lisans Mezunu Olup, Tarih Öğretmenliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

1

Öğr. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Programı

Beslenme ve Diyetetik Lisans Bölümü Mezunu olup, Aynı Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

2

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Programı

Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve Alanında Doktora Yapıyor Olmak

2

Öğr. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

Ebelik Programı

Ebelik Lisans Mezunu Olup, Aynı Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji Bölümü

Odyoloji Programı

Odyoloji lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak

1

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet Programı

Sosyal Hizmet Bölümü Lisans Bölümü Mezunu olup, aynı alanda Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak. Aynı alanda doktora yapıyor olmak

1

Öğr. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi

İlgili Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak

1

Öğr. Gör.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Programı

İlgili Alanda Doktora Yapıyor Olmak

1

Öğr. Gör.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Farmakognozi Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak

1

Araş. Gör.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Farmasotik Botanik Anabilim Dalı

Farmasotik Botanik Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak

1

Araş. Gör.

Eczacılık Fakültesi

 

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Eczacılık Programı (İngilizce) Farmasotik Kimya Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak

1

Araş. Gör.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Farmasotik Teknoloji Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak

1

Araş. Gör.

Eğitim Fakültesi

 Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

(İngilizce)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Mezunu Olup, Aynı Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Anatomi Anabilim Dalı

Anatomi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak

2

Araş. Gör.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri Programı

İlgili Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı

İlgili Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak

1

Araş. Gör.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

Siyaset Bilimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

Meslek Yüksekokulu

İnşaat Bölümü

İnşaat Teknolojisi Programı

İnşaat Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak, Yapı Alanında Doktora Yapıyor Olmak. İlgili Alanda En Az 2 Yıl Ders Anlatma Tecrübesine Sahip Olmak

1

Öğr. Gör.

Meslek Yüksekokulu

Tasarım Bölümü

İç Mekan Tasarımı Programı

Endüstriyel Tasarım Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak, Tasarım Çalışmaları Alanında Doktora Yapıyor Olmak. İlgili Alanda En Az 1 Yıl Süreyle Ders Vermiş Olmak.

1

Öğr. Gör.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi                    : 27.07.2022

Son Başvuru Tarihi                   : 10.08.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi          : 12.08.2022

Sınav Tarihi                             : 16.08.2022

Sınav Sonuç Tarihi                   : 18.08.2022

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

 • Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
 • YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman olarak veya Flash Bellekte)
 • Diploma Fotokopileri (tüm diploma ve belgeler e-Devlet’ten alınmalıdır, e-Devletten alınamayan lisans diploması ve lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.)
 • Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
 • Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
 • Doktora Öğrenci Belgesi
 • ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi
 • Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
 • Çalışma Belgesi (İlan özel şartına bağlı olarak alınacaktır, Resmi Kurum onaylı belge)
 • Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler)
 • Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu Belirten Belge
 • Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-devlet)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

 

Başvurular ilgili Müdürlüğe/Dekanlığa, İngilizce Hazırlık Koordinatörlüğüne ve Rektörlüğe şahsen yapılacaktır. Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

 

Değerlendirme sonuçları ilgili birimin web sayfasında yayımlanacaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 15/12/2022 - 08:03