Skip to main content

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Ülkelerin kalkınmışlık düzeyinin önemli göstergelerinden biri sağlık hizmetlerinin gelişmişlik seviyesidir. Ülkemizde de sağlık sektöründe gerçekleşen değişiklikler sonucunda sağlık sektörü hızlı ve yenilikçi bir ivme kazanmıştır.


Sağlık sektörünün çok sayıda meslek grubunun bir arada çalıştığı ve yüksek maliyetli bir alan olması, sağlık alanındaki tıbbi ve teknolojik gelişmeler, koruyucu sağlık politikalarının toplumun geneline yayılması, ulusal ve uluslararası rakiplerin artması, hasta memnuniyet yönetiminin ön plana çıkması sağlık sektöründeki hizmetlerin istenilen düzeye erişmesi için var olan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Sağlık kuruluşları artan rekabetle başa çıkabilmek için doğru rekabet stratejilerini uygulamak durumundadır. Bu nedenle sağlık bilimleri alanındaki gelişmeleri takip ettiği kadar sosyal bilimler alanındaki gelişmeleri de izlemek ve bunları en kısa zamanda kuruluşunda uygulamak zorundadır. Bu aşamada sektörde idari kadrolarda görev alacak profesyonel sağlık yöneticilerinin önemi daha da artmaktadır.

Bu gelişmeler sağlık politikalarına yönelik stratejik kararlar verebilecek, vizyonu geleceğe dönük sağlık yöneticisi ihtiyacını yoğunlaştırmıştır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü mezunları; sağlık sektörünün tüm dinamiklerini yönetmenin yanı sıra toplumsal duyarlılık misyonu ile öncü ve stratejik çalışmalar yaparak sektörde yer alan organizasyonların sağlık politikalarının oluşturulması ve geliştirmesine katkıda bulunacaklardır.

2

School of Dentistry 2024 Summer Term Clinical Work’s Framework

24 July 2024
mğhendislik

Faculty of Engineering and Natural Sciences 2023-2024 Academic Year Spring Term End Three Course Exam Schedule

19 July 2024
insanvetoplumbilimleri

Faculty of Humanities and Social Sciences 2023-2024 Spring Semester 3 Course Exam Calendar

18 July 2024
mğhendislik

Faculty of Engineering and Natural Sciences Summer School Midterm Exam Schedule

18 July 2024
Ekleme Tarihi: 08/04/2022 - 15:03Son Güncelleme Tarihi: 07/12/2023 - 12:03