Back
AKADEMİK
Turn Back

Aim

It is to bring qualified intermediate staff with knowledge of management and hospital/health management to the health sector.

Qualification Awarded

Short Cycle (Associate's Degree)

Registration and Admission Requirements

Students must have successfully graduated from high schools (or equals). The placements are done following the rules of Turkish Higher Education Council (YÖK) respect to the scores obtained from the nation-wide Higher Education Institutions Exam (YKS). Student register to programmes on the days declared by the Rectorship Students should have earned a high school or an equivalent diploma and sufficient score on National Higher Education Institutions Exam (YKS). Admission is based on TYT score type and according to the rules determined by Higher Education Council. For international students who will be accepted according to the National or International Exams, Quota and conditions are announced on our University’s website.

Graduation Requirements

Students must successfully finish all courses and internships set by the program taking at least 120 ECTS credits in total, to be granted with the Bachelor's degree. Graduation eligibility is determined by academic average score. For this purpose, the sum of the weighted scores of all courses taken throughout the education is divided by the sum of ECTS values.

Recognition of Prior Learning

Students may apply for exemption from the courses they have taken in another higher education or equally accredited institution. Exemption requests are decided by the board of governors of the School, which considers the opinion of the lecturer responsible for that course.

Lesson Plan - AKTS Credits

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Code Lesson Language T+A UK AKTS Download
SKİ1126440 INTRODUCTION to BUSINESS SCIENCE Türkçe 2 3
SKİ1124400 MEDICAL TERMINOLOGY Türkçe 2 4
SKİ1126500 PUBLIC HEALTH Türkçe 2 4
SKİ1124500 FIRST AID Türkçe 1+1 2
SKİ1124900 BEHAVIORAL SCIENCES Türkçe 2 2
SKİ1112350 RADIATION PROTECTION Türkçe 2 2
SKİ1124600 BUSINESS ETHICS Türkçe 2 2
SKİ1124700 COMMUNICATION Türkçe 2 2
SKİ1124800 OCCUPATIONAL SAFETY Türkçe 2 2
SKİ1125970 RADIOBIOLOGY Türkçe 2 2
SKİ1121810 LABORATORY TECHNIQUES and SAFETY Türkçe 2 2
ATA1110800 HISTORY of the TURKISH REPUBLIC I Türkçe 2 2
İNG1110900 ENGLISH I İngilizce 2 2
TDL1110200 TURKISH LANGUAGE I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Code Lesson Language T+A UK AKTS Download
SKİ1278020 QUALITY MANAGEMENT in HEALTH Türkçe 2 2
SKİ1228700 PRESENTATION TECHNIQUES Türkçe 2 4
SKİ1226450 HEALTH ECONOMICS Türkçe 2 5
SKİ1263200 PUBLIC RELATIONS in HEALTH CARE Türkçe 2 4
SKİ1228800 EPIDEMIOLOGY Türkçe 2 4
SKİ1248650 ACCOUNTING in HEALTH FACILITATES Türkçe 3 5
SKİ1278030 HEALTH TOURISM Türkçe 2 2
SKİ1225600 QUALITY MANAGEMENT in HEALTH Türkçe 2 2
SKİ1225100 RESEARCH METHOD & TECHNIQUES Türkçe 2 2
SKİ1211800 INFORMATION TECHNOLOGIES and TOOLS I Türkçe 2 2
SKİ1226460 MANAGERIAL ACCOUNTING Türkçe 2 2
TDL1220000 TURKISH LANGUAGE II Türkçe 2 2
ATA1210000 HISTORY of the TURKISH REPUBLIC II Türkçe 2 2
İNG1212000 ENGLISH II İngilizce 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Code Lesson Language T+A UK AKTS Download
SKİ2142120 MEDICAL DOCUMENTATION Türkçe 2 4
SKİ2142090 HOSPITAL MANAGEMENT Türkçe 2 5
SKİ2142130 PATIENT RELATIONSHIP MANAGEMENT Türkçe 2 5
SKİ2142110 ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Türkçe 2 4
SKİ2142070 HEALTH CORPORATE MANAGEMENT I Türkçe 3 5
SKİ2142080 HEALTHCARE FINANCIAL MANAGEMENT Türkçe 3 5
SKİ2111988 PROFES. PRACTICE in HEALTH FACILITIES MANA. I Türkçe 6
SKİ2126420 ECONOMY Türkçe 2 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Code Lesson Language T+A UK AKTS Download
SKİ2242160 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Türkçe 3 5
SKİ2242210 INFORMATICS SYSTEMS in HOSPITAL MANAGEMENT Türkçe 2 5
SKİ2242190 MARKETING in HEALTH SERVICES Türkçe 2 5
SKİ2242220 PROFESSIONAL PRAC. in HEALTH FACILITIES MANA. II Türkçe 6
SKİ2248610 HEALTH INSURANCE Türkçe 2 5
SKİ2242170 HEALTH LAW Türkçe 3 5
SKİ2242150 HEALTH CORPORATE MANAGEMENT II Türkçe 3 5

Program Qualification

KNOWLEDGE


Theoretical, Factual

The student acquires theoretical and practical knowledge related to his field at a basic level.
The student owns information about moral discipline and ethical rules related to his field.

SKILLS


Cognitive, Practical

The student uses theoretical and practical knowledge related to his field at a basic level; basic fundamental computer programs and related technologies.

COMPETENCIES


Ability to work independently and take responsibility

The student manages a duty independently by using the knowledge about his field at a basic level.

Learning Competence

The student evaluates the knowledge about his field at a basic level with a critical approach, he designates his learning needs and directs his learning.

Communication and Social Competence

The student uses information and communication technologies with at least at basic level of European Computer Using Licence basic level of computer software which his field of study requires.

Field-based Competence

The student complies with and contributes to quality management and processes.
The student has sufficient consciousness about individual and public health, environmental protection and work safety issues.
The student acts in accordance with laws, regulations, legislations and professional ethics related to individual duties, rights and responsibilities.

Employment Opportunities

The program graduates have job opportunities in all health institutions such as hospitals, laboratories, drug companies, drug stores and medical equipment manufacturing sites.

Upgrading

After graduation from associate degree programs, there is an opportunity to study in undergraduate programs as a result of vertical transition examination (VTE).

Type of Training

Full Time

Assessment and Evaluation

The success of a course is determined by the course grade. The course grade is obtained by evaluating the student's achievement in the semester and the general examination together with the midterm exams and midterm exams, applied studies, group work and similar studies. Students who fail to obtain a minimum score of 50 from the general examination will be considered as failures for all courses. In order to be successful, Dersten must have at least 60 points at the end of the term or 2.27 times the number of achievements.

Head of Department

Lect. Naz Esin BAŞKAN

Teaching Methods

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Education Teaching Procedure *

Learning Activities

Tools Used

Course - Program Competencies Relations

Lesson 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ACCOUNTING in HEALTH FACILITATES 434424404
BEHAVIORAL SCIENCES 030000303
BUSINESS ETHICS 050000005
COMMUNICATION 010130010
ECONOMY 414322200
EPIDEMIOLOGY 444444555
HEALTH CORPORATE MANAGEMENT I 520450411
HEALTH CORPORATE MANAGEMENT II 520530424
HEALTH ECONOMICS 520340101
HEALTH INSURANCE 300030314
HEALTH LAW 340210155
HEALTH TOURISM 420230312
HEALTHCARE FINANCIAL MANAGEMENT 431220102
HOSPITAL MANAGEMENT 430420313
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 342341334
INFORMATICS SYSTEMS in HOSPITAL MANAGEMENT 424435300
INFORMATION TECHNOLOGIES and TOOLS I 100000000
INTRODUCTION to BUSINESS SCIENCE 524434524
LABORATORY TECHNIQUES and SAFETY 030440443
MARKETING in HEALTH SERVICES 321333313
MEDICAL DOCUMENTATION 352440414
MEDICAL TERMINOLOGY 522350000
OCCUPATIONAL SAFETY 030340454
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR 101340221
PATIENT RELATIONSHIP MANAGEMENT 324341244
PRESENTATION TECHNIQUES 314322200
PROFES. PRACTICE in HEALTH FACILITIES MANA. I 555545545
PROFESSIONAL PRAC. in HEALTH FACILITIES MANA. II 555545545
PUBLIC HEALTH 444444555
PUBLIC RELATIONS in HEALTH CARE 434430300
QUALITY MANAGEMENT in HEALTH 131241534
RADIATION PROTECTION 000000555
RESEARCH METHOD & TECHNIQUES 003443011
İlişkili ders sayısı / 33/37958159959744946191
İlişki ağırlığı323333323

Surveys for Students

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Numerical Data

Number of Students by years

Student Success

Graduate Success