Ana içeriğe atla

Öğrencilere Genel Bilgiler

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık, iktisadi büyüklüğü ile en iktisadi ve köklü tarihi ile en kültürel önemi olan şehridir.

Genel anlamda pahalı bir şehir olarak görülmese de kişisel yaşam standartlarına bağlı olarak yaşam maliyetleri farklılık gösterebilir.

Bir öğrencinin aylık yaşam masrafı ortalama 300-500 TL arasında değişmektedir. Yurt, apart ve ev seçenekleri ile fiyat da değişmektedir.

Yaşam giderleri: Beslenme, ulaşım gibi etkenleri içerir. Aylık 100-200 TL civarındadır. Akademik giderler : Kitaplar, fotokopiler ve bölüme göre istenilen ekipmanlara göre değişiklik gösterir. Yaklaşık 50-100 TL –aylık- değişmektedir.

Üniversitemiz, Haliç ve Kavacık Yerleşkelerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Barınma olanakları açısından, Haliç Yerleşkesi’nin de bulunduğu tarihi yarımada, birçok devlet ve vakıf üniversitesine ev sahipliği yapması sebebiyle üniversiteler bölgesi olarak adlandırılabilir. Bu sebeple yerleşke çevresinde çok sayıda özel kız ve erkek yurtları bulunmaktadır. Kayıt dönemlerinde ailelere çevre yurtları hakkında rehberlik hizmeti verilmektedir.

Kavacık Yerleşkesi’nde bulunan Üniversitemize ait kız ve erkek öğrenci yurtlarında ise barınma ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için teknolojik altyapıya önem verilmekte, modern çizgilerle donatılmış yaşam alanları oluşturulmaktadır. Her odada banyo; kişisel çalışma masası, kitaplık, gardırop ve her katta etüt salonu bulunmaktadır. Yurtlarda, çamaşır yıkama ve kurutma hizmetleri ise yardımcı personeller aracılığıyla sağlanmaktadır. Üniversite yurtlarımıza olan yoğun talep nedeniyle kapasite artırımına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Üniversitemiz, öğrencilerine birbirinden farklı seçeneklerin bulunabileceği kaliteli ve lezzetli yiyecek alternatifleri sunmaktadır. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde bulunan yemekhanelerde sunulan alternatifli mönüden öğrenciler dilediği yemeği alarak kendi mönüsünü oluşturabilme şansına sahiptir. Anlaşmalı olunan catering firmaları Türkiye’nin önde gelen şirketlerine hizmet veren firmalardır ve sağlıklı, hijyenik bir beslenme hizmeti sunmaktadırlar. Yemekler diyetisyenler tarafından kontrol edilmekte ve bir kişinin günlük alması gereken kalori miktarı göz önünde tutularak mönüler düzenlenmektedir.

Ana yemek salonları dışında kafeteryalar da bulunmaktadır.

Medikososyal kliniklerinde öğrenci ve personel için acil durumlarda müdahale edilmekte ve birinci basamak sağlık hizmeti sunulmaktadır. İleri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda ise öğrenciler Medipol gurubu hastanelerinin güvencesi altındadır. Bir hemşirenin sürekli hazır bulunduğu Haliç ve Kavacık yerleşkelerinde bir uzman doktor da görev yapmaktadır.

Sağlık Merkezinde Verilen Hizmetler
Her türlü tıbbi acil müdahale

 • Poliklinik hizmetleri
 • Sağlık kontrolleri
 • Sağlık konularında danışmanlık
 • Pansuman (yanık, kesik, ezilme vb.)
 • Cerrahi dikişlerin alınması
 • Yabancı cisim çıkartılması
 • Kan basıncı ölçülmesi
 • Aşı uygulaması
 • Oral ilaç verilmesi
 • Gerekli durumlarda sevk
 • Koruyucu sağlık hizmetleri

Öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim süreçlerini akademik, sosyal, psikolojik ve fiziksel anlamda kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarına çözüm önerileri sunmak amacıyla kurulan birime, öğrenciler engel durumlarını gösteren sağlık raporları ile bizzat başvuru yaparak verilen hizmetlerden faydalanabilirler.

Yerleşkelerimizde engelli bireylerin her türlü hizmete kolay ulaşımını sağlamak amacıyla kampüs içerisinde gerekli fiziksel alt yapı düzenlemeleri yapılmaktadır. Üniversitemizde bu hizmet Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı altında yer alan Engelli Birimi tarafından sağlanmaktadır.

Türkiye’de, tam zamanlı yabancı öğrenciler ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar özel sağlık sigortası şirketlerinde sigorta yaptırabilirler. Konu ile ilgili bilgilendirme kayıt aşamasında Uluslararası Ofis tarafından yapılmaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri ÖSYS sonucuna göre %100, %50 ve %25 burslu olarak eğitim hakkı kazanırlar. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs ve indirimler sadece eğitim-öğretim ücretini kapsamaktadır. Üniversitemizde verilen burslar karşılıksız olup ancak disiplin suçu işlenmesi ve yatay geçiş yapılması durumunda kesilir.

Yerleştikleri program öncesindeki bütün tercihlerini İstanbul Medipol Üniversitesi’nin önlisans ve lisans programları arasından yapan adaylara, aşağıdaki şekilde tercih indirimi uygulanacaktır.

 • Sadece Tam Burslu ve %50 Burslu kontenjanı olan programların, %50 Burslu kontenjanına yerleştikleri takdirde, kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 indirim,
 • Tam Burslu, %50 Burslu ve %25 Burslu kontenjanı olan programların, %25 Burslu kontenjanına yerleştikleri takdirde, kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 indirim,
 • Ücretli kontenjanı bulunan Tıp Fakültesi ile Hukuk Fakültesinde ücretli kontenjana yerleşenlere öğrenim ücretinden %50 indirim ve %25 Burslu kontenjanına yerleşenlere kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 indirim yapılacaktır.

(Uzaktan Eğitim Sistemi ile eğitim veren programlar ile Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin Türk Müziği Programı için tercih indirimi uygulanmayacaktır.)

Üniversitemiz ile özel protokol imzalamış olan liselerden mezun olarak üniversitemiz önlisans ve lisans programlarına yerleşen öğrencilere protokolde yer alan indirim oranları ayrıca uygulanacaktır.

Yerleştiği programın puan türünde standart eğitim süresince ve hazırlık sınıfında da geçerli olmak üzere; ilk 100 e giren öğrenciye 3000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca ) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı, 101-300 arasında yer alan öğrenciye 2000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca ), 301-600 arasında yer alan öğrenciye 1500 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca) ve 601-1000 arasında yer alan öğrenciye 1000 TL tutarında aylık eğitim bursu ( yılda 7 ay boyunca ) verilecektir.

İstanbul Medipol Üniversitesi burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs ve indirimler sadece eğitim-öğretim ücretini kapsamaktadır. Barınma, beslenme, ulaşım, kitap, eğitim malzemesi vb. konular burs kapsamı dışındadır.

Üniversitemizde her yıl sınıf seviyelerinde belirlenen şartları sağlayıp dereceye giren lisans öğrencilerine üniversitemiz tarafından ayrıca Başarı Bursu verilmektedir. Başarı Bursu alacak öğrenciler, tamamlanan eğitim öğretim yılı içindeki senelik ağırlıklı not ortalaması ve diğer şartlara göre belirlenmekte olup, ilgili burs sadece takip eden yıl için geçerlidir.

Erasmus Değişim Programı
Erasmus Değişim Programı, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi için: tıklayınız.

Mevlana Değişim Programı
Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Daha detaylı bilgi için: tıklayınız

Tüm yabancı öğrenciler (değişim ve tam zamanlı) kayıt ve başvuru sürecinden itibaren Uluslararası Ofis tarafından bilgilendirilirler. Genel olarak gelen yabancı öğrencilerin sağlaması gereken yükümlülükler; vize, oturma izni ve sigortadır.

Öğrenim Vizesi: Yabancı öğrenciler, Üniversitemize kabul edildikten sonra Türk konsolosluklarından vize almaları için, beyan ettikleri adrese ‘’Kabul belgesi’’ gönderilir. Öğrenciler bu kabul belgesi ile bulundukları ülkedeki en yakın Türk konsolosluğuna gidip vize almaları gerekmektedir.

Oturma İzni: Tüm yabancı öğrencilerin, Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra en geç 1 ay içinde oturma izni almak için İl Göç İdaresi’nin online başvuru sistem üzerinden başvurması zorunludur. (https://e-ikamet.goc.gov.tr/ )

Sigorta: Türkiye’de, tam zamanlı yabancı öğrenciler ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar özel sağlık sigorta şirketleri aracılığıyla sigorta yaptırabilirler.

Ulaşım: İstanbul Medipol Üniversitesi Haliç Yerleşkesi, İstanbul şehir merkezinde, Haliç’in batı yakasında Atatürk (Unkapanı) köprüsüne yakın noktada yer almaktadır. Şehrin her yerinden tek vasıta ile ulaşmak mümkündür. Ayrıca inşa edilmekte olan İstanbul Metrosu güzergâhındadır. Kavacık Yerleşkesi ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Anadolu Yakası ayağında yer almakta ve toplu taşıma araçları güzergâhında bulunmaktadır. Ulaşım.

Daha detaylı bilgi için Uluslararası Ofis ile irtibata geçebilirsiniz. İletişim: [email protected]

Öğrencilerin teorik ve uygulamalı derslerde öğrendiği bilgi ve yöntemleri çalışma ortamında uygulayabilmeleri için bazı bölümlerimizde zorunlu olmak üzere staj uygulamaları mevcuttur.

Stajların amacı öğrencinin eğitim aldığı alanı; görev, sorumluluk, çalışma alanı ve çalışma tekniklerini farklı durumlarda çözüm yolları üreterek bilgi ve beceri kazanmasıdır.

Üniversitemizde Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri ve Eğitim fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler ve Meslek yüksekokullarında staj uygulaması zorunludur.

Öğrencilerin Erasmus değişim programı kapsamında staj programına katılanların yaptıkları çalışmaların resmi staj yükümlülükleri yerine sayılması için ilgili birim koordinatörlüğünün uygun görüşü ile yönetim kurulunda kabul edilir. Zorunlu staj yapan öğrencilerin stajları Bologna Kriterleri doğrultusunda AKTS kredisi ile kredilendirilir.

Sosyal ve diğer kültürel faaliyetler genellikle öğrenci kulüpleri tarafından organize edilmektedir. Spor kulübü basketbol takımı bulunmaktadır. Ayrıca, Her yıl bahar döneminde tüm üniversitenin katıldığı bir Futbol Turnuvası düzenlenmektedir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Üniversite öğrencilerimiz tarafından kurulan öğrenci kulüpleri tarafından voleybol, basketbol, dağcılık, tenis, masa tenisi ve satranç kursları organize edilir. Bilgi için.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ekleme Tarihi: 14/06/2022 - 13:09Son Güncelleme Tarihi: 14/06/2022 - 13:21