Geri
AKADEMİK
Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvuruda bulunabilirler.

Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının da görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. İçeriği ve kredisi aynı olan isteğe bağlı seçmeli derslerin dışındaki isteğe bağlı seçmeli dersler için muafiyet talebinde bulunulamaz.