Ana içeriğe atla

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvuruda bulunabilirler.

İstanbul Medipol Üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce herhangi bir  Yükseköğretim kurumundan alarak başarılı oldukları derslerin transferleri ve muafiyet sınavı yapılacak derslerin eşdeğerliliği ilgili yapılacak uygulamalar “İstanbul Medipol Üniversitesi Dışından Alınan Derslerin Kredi-Not Transferlerinde Eşdeğerliklere İlişkin Yönergesi'ne göre yapılır.

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerin transferi  için, akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvuruda bulunabilir. Ders transfer işlemleri, dersin güncel içeriği esas alınarak tercihen  akademik takvimde belirlenen ders alma-bırakma tarihine kadar sonuçlandırılır. Ders transfer başvurusu ilgili program/bölüm/anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilerek ilgili birim yönetim kurullarınca karara bağlanır.

Ekleme Tarihi: 14/06/2022 - 12:57Son Güncelleme Tarihi: 17/11/2023 - 09:32