Ana içeriğe atla

Genel Kayıt Ve Kabul Koşulları

Türk Öğrenciler

Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar/olacaklar Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında; Temel Yeterlilik Testi (TYT) , Yabancı Dil Testi (YDT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sonrası ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda kayıt hakkı kazanırlar.

Ön lisans programlarından mezun olanlar/olacaklar ise Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrası ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda kayıt hakkı kazanırlar.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği Bölümü’ne kayıt olunacak yılda yapılan Temel Yeterlilik Testinde (TYT) Senato tarafından belirlenen puanı alarak Özel Yetenek Sınavı’nı başaran öğrenciler kayıt hakkı kazanırlar.

Tezli yüksek lisans programları ile doktora programlarında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’na (ALES) girerek, bu sınavdan alacakları puan sonucunu başvuruları esnasında sunmalıdırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin ALES koşulu aranmayabilir. Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. Başvuru sahipleri, aynı zamanda üniversitenin belirlenen lisansüstü program kabul koşullarını da yerine getirmelidirler.

Uluslararası Öğrenciler

Yükseköğretim Kurulu’nun 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6287 sayılı Kanun’un 14/f maddesi uyarınca yurt dışından/uluslararası öğrenci kabul edilmektedir. Her sene yurt dışı kontenjanlarından yararlanacak adaylarda aranacak koşullar ve kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca ilan edilir. Yurtdışında lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler kendi diploma notu ile ya da uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT, Abitur, Bakalorya belgeleri ile başvuruda bulunabilir. Detaylı bilgi için Uluslararası Ofis ile iletişime geçilebilir.

Detaylı bilgi için: https://mio.medipol.edu.tr/

Yatay Geçiş

Herhangi bir yükseköğretim kurumundan üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen koşulları sağlamaları gerekmektedir. Yatay geçişler, YÖK'ün " Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca kabul edilen İstanbul Medipol Üniversitesi "Yatay Geçiş Yönergesi"nde belirlenen esaslara göre yapılır. Üniversitemizin web sayfasında yatay geçiş duyuruları yayınlanmaktır.

Özel Öğrenciler

Özel Öğrenci Önlisans-Lisans

Bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim programı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam etme imkanı tanınan öğrenci özel öğrenci olarak derslere devam eder. Özel öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararı ile derslere kabul edilirler. Özel öğrencilere, sadece kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

Özel öğrenci olarak ders alanlar, sonraki yıllarda İstanbul Medipol Üniversitesine kayıt olmaları halinde başarılı oldukları dersler için muafiyet isteyebilirler.

Özel Öğrenci Lisansüstü

Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrencilerin, enstitü programlarında verilen derslere kaydolabilmeleri için dersi açan anabilim/anasanat dallarından onay almaları gerekir.

Değişim Öğrencileri

Üniversitemiz ile/ve partner üniversite ile imzalanan değişim programları anlaşmaları (Erasmus, Farabi ve Mevlana) çerçevesinde gerçekleşmektedir. Protokollerde belirtilen koşullara göre, değişim öğrencileri üniversitemizde bir ya da iki dönem öğrenim görebilirler. Detaylı bilgi için Uluslararası Ofis ile iletişime geçilebilir.

Eğitim Dili

Üniversitemizin eğitim dili Türkçe ve İngilizce'dir. Ancak lisans programlarından 26, Önlisans programlarından da 5 tanesinde tamamen İngilizce eğitim verilmektedir. Ayrıca 3 lisans programının da eğitim dili %30 İngilizce'dir. Bu nedenle İngilizce hazırlık eğitimi zorunlu olup gerekli muafiyet şartlarını taşıyan öğrencilerin muaf olabilme hakkı saklıdır. Detaylı bilgi için Yabancı Diller Genel Koordinatörlüğü ile iletişime geçilebilir.

Ekleme Tarihi: 14/06/2022 - 12:53Son Güncelleme Tarihi: 17/11/2023 - 16:46