Ana içeriğe atla

AKTS Kredi Hesaplaması

AKTS öğrenim çıktılarının ve öğrenim sürecinin şeffaflığına dayanan öğrenci merkezli bir kredi biriktirme ve transfer sistemidir.


AKTS sistemi öğrenci değişimi kadar yeterlikler ve öğrenme parçaları için planlamayı, ulaştırmayı, değerlendirmeyi, tanınmayı ve geçerliği kolaylaştırmayı amaçlar. AKTS, yükseköğrenim kurumlarında yaygın olarak kullanılmakla birlikte diğer hayat boyu öğrenim etkinliklerinde de uygulanabilmektedir.

AKTS kredileri öğrencilerin beklenen öğrenim çıktılarını başarabilmesi için gerekli olan iş yüküne dayandırılmıştır. Öğrenim çıktıları başarılı bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra bir öğrencinin neyi öğreneceği, anlayacağı ve yapabileceğini tanımlamaktadır. Ulusal ve Avrupa yeterlikler çerçevesindeki düzey tanımlayıcıları ile ilişkilendirilmektedirler.

İş yükü; öğrencinin herhangi bir eğitim faaliyeti için harcadığı ortalama süredir. Buna ‘’Eğitim faaliyetleri altında; derse katılım, ders içi ve dışı yaptıkları eğitim etkinlikleri, proje hazırlamaya ayrılan süre, birlikte ve bireysel çalışma süresi, sınavlara hazırlanma ( sözlü yada yazılı),ödev hazırlama, ara sınav, laboratuvarlar, seminer- sunum hazırlama vb. sayılabilir.

Üniversitemizde, öğrencilerin bir dönemi (sınav dönemleri dahil olmak üzere toplam 16 hafta) tamamlayabilmeleri için en az 30 AKTS kredisinden başarılı olmaları zorunludur. 30 AKTS kredisi, öğrencilerin dönem içerisinde gerçekleştirdikleri tüm aktiviteleri(ders saatleri, ödev, proje, ara sınav, final vb.) içine alan 750-900 saat arasında bir iş yükü ile ilişkilendirilir. Genel Akademik Not Ortalamasının(GANO) hesaplanması, öğrencilerin başarı katsayısı ve AKTS kredilerine göre yapılır.

Ekleme Tarihi: 14/06/2022 - 12:58Son Güncelleme Tarihi: 14/06/2022 - 12:58