Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
PRINCIPLES of NUTRITIONFZT1127900Fall Semester2+023
Course Program

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelShort Cycle (Associate's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorProf.Dr. Gülgün ERSOY
Name of Lecturer(s)Lect. Emre BAYRAKTAROĞLU
Assistant(s)
AimThe aim of the course is to explain the correlation between nutrient and health, nutrients, their sources and functions, energy metabolisms, nutrition during pregnancy, lactation, infancy, childhood, adolescent and clinical nutrition in renal diseases
Course ContentThis course contains; Health and nutrition,Nutrients-Carbohydrates,Proteins,Lipids,Energy metabolism,Nutrients-Vitamins,Minerals,Water,Nutrition during preganancy and lactation,Nutrition during infancy (0-12 months),Nutrition during preschool, school,Nutrition during adolescent,Diet applications for clinical nutrition in renal disease I,Diet applications for clinical nutrition in renal disease II.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Explains the food elemnents, sources and requirements of nutrients.16, 9
2. Define the nutritional characteristic during pregnancy and lactation periods16, 9
3. Evaulate the the nutritional characteristic during infant, children and adolescents periods16, 9
4. Explains the diet treatment in renal diseases and nutritional related clinical findings and complications 16, 9
5. Define the applications of nutritional support in hemodialysis, peritoneal dialysis patients16, 9
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Health and nutrition
2Nutrients-Carbohydrates
4Proteins
4Lipids
5Energy metabolism
6Nutrients-Vitamins
7Minerals
8Water
9Nutrition during preganancy and lactation
10Nutrition during infancy (0-12 months)
11Nutrition during preschool, school
12Nutrition during adolescent
13Diet applications for clinical nutrition in renal disease I
14Diet applications for clinical nutrition in renal disease II
Resources
Powerpoint notes will be given to students.
1. Baysal A. Nutrition. 12th Edition, Hatiboglu Publishing. 2009 2. Gökçay G, Garipağaoğlu M. Nutrition in childhood and adolescence.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
7
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
X
8
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.
X
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14228
Guided Problem Solving224
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report111
Term Project11010
Presentation of Project / Seminar122
Quiz212
Midterm Exam11212
General Exam11717
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)76
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(76/30)3
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
PRINCIPLES of NUTRITIONFZT1127900Fall Semester2+023
Course Program

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelShort Cycle (Associate's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorProf.Dr. Gülgün ERSOY
Name of Lecturer(s)Lect. Emre BAYRAKTAROĞLU
Assistant(s)
AimThe aim of the course is to explain the correlation between nutrient and health, nutrients, their sources and functions, energy metabolisms, nutrition during pregnancy, lactation, infancy, childhood, adolescent and clinical nutrition in renal diseases
Course ContentThis course contains; Health and nutrition,Nutrients-Carbohydrates,Proteins,Lipids,Energy metabolism,Nutrients-Vitamins,Minerals,Water,Nutrition during preganancy and lactation,Nutrition during infancy (0-12 months),Nutrition during preschool, school,Nutrition during adolescent,Diet applications for clinical nutrition in renal disease I,Diet applications for clinical nutrition in renal disease II.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Explains the food elemnents, sources and requirements of nutrients.16, 9
2. Define the nutritional characteristic during pregnancy and lactation periods16, 9
3. Evaulate the the nutritional characteristic during infant, children and adolescents periods16, 9
4. Explains the diet treatment in renal diseases and nutritional related clinical findings and complications 16, 9
5. Define the applications of nutritional support in hemodialysis, peritoneal dialysis patients16, 9
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Health and nutrition
2Nutrients-Carbohydrates
4Proteins
4Lipids
5Energy metabolism
6Nutrients-Vitamins
7Minerals
8Water
9Nutrition during preganancy and lactation
10Nutrition during infancy (0-12 months)
11Nutrition during preschool, school
12Nutrition during adolescent
13Diet applications for clinical nutrition in renal disease I
14Diet applications for clinical nutrition in renal disease II
Resources
Powerpoint notes will be given to students.
1. Baysal A. Nutrition. 12th Edition, Hatiboglu Publishing. 2009 2. Gökçay G, Garipağaoğlu M. Nutrition in childhood and adolescence.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
7
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
X
8
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.
X
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Student Success

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 23:42Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 23:42