Back
AKADEMİK
Turn Back

Aim

She/he is responsible, taking the patient's dialysis machine, follow-up and treatment, termination of dialysis procedures for maintenance of dialysis machine in diseases that require dialysis treatment. Patients and their relatives responsible for informing the about stages of treatment dialysis. The dialysis program, is aim to train health technician, respect the rights of patients, professional and ethical values in the foreground.

Qualification Awarded

Short Cycle (Associate's Degree)

Registration and Admission Requirements

Students must have successfully graduated from high schools (or equals). The placements are done following the rules of Turkish Higher Education Council (YÖK) respect to the scores obtained from the nation-wide Student Selection and Placement (YGS and LYS). Student register to programmes on the days declared by the Rectorship Students should have earned a high school or an equivalent diploma and sufficient score on nation-wide Student Selection and Placement (YGS and LYS). Admission is based on the scores, according to the rules determined by Higher Education Council. For international students who will be accepted according to the National or International Exams, Quota and conditions are announced on our University’s website.

Graduation Requirements

Students must successfully finish all courses and internships set by the program taking at least 120 ECTS credits in total, to be granted with the Bachelor's degree. Graduation eligibility is determined by academic average score. For this purpose, the sum of the weighted scores of all courses taken throughout the education is divided by the sum of ECTS values.

Recognition of Prior Learning

Students may apply for exemption from the courses they have taken in another higher education or equally accredited institution. Exemption requests are decided by the board of governors of the School, which considers the opinion of the lecturer responsible for that course.

Lesson Plan - AKTS Credits

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Code Lesson Language T+A UK AKTS Download
DYL1124400 MEDICAL TERMINOLOGY Türkçe 2 4
DYL1125700 BASIC PHARMACOLOGY Türkçe 2 4
DYL1127900 PRINCIPLES of NUTRITION Türkçe 2 3
DYL1124300 BASIC PHYSIOLOGY Türkçe 2 3
DYL1177810 FIRST and EMERGENCY AID Türkçe 2 2
DYL1147310 INTRODUCTION to DIALYSIS Türkçe 2 2
DYL1178150 PRINCIPLES of PATIENT CARE Türkçe 2 6
DYL1124500 FIRST AID Türkçe 1+1 2
DYL1124900 BEHAVIORAL SCIENCES Türkçe 2 2
DYL1121810 LABORATORY TECHNIQUES and SAFETY Türkçe 2 2
DYL1125970 RADIOBIOLOGY Türkçe 2 2
DYL1124700 COMMUNICATION Türkçe 2 2
DYL1124800 OCCUPATIONAL SAFETY Türkçe 2 2
DYL1112350 RADIATION PROTECTION Türkçe 2 2
DYL1124600 BUSINESS ETHICS Türkçe 2 2
ATA1110800 HISTORY of the TURKISH REPUBLIC I Türkçe 2 2
TDL1110200 TURKISH LANGUAGE I Türkçe 2 2
İNG1110900 ENGLISH I İngilizce 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Code Lesson Language T+A UK AKTS Download
DYL1247830 INFEC. DISEASES and STERI. and DISINFEC. METHOD Türkçe 2 8
DYL1277830 QUALITY MANAGEMENT in HEALTH Türkçe 2 4
DYL1278130 DIALYSIS EQUIPMENT and MAINTENANCE Türkçe 2+2 4
DYL1212990 INTERVENTIONAL APPLICATIONS Türkçe 2+8 7
DYL1247380 DIALYSIS INTERNSHIP Türkçe - 2
DYL1211250 CURRENT CHEMICALS & DRUGS Türkçe 2 2
DYL1225600 QUALITY MANAGEMENT in HEALTH Türkçe 2 2
DYL1211800 INFORMATION TECHNOLOGIES and TOOLS I Türkçe 2 2
DYL1225300 ENVIRONMENTAL PROTECTION Türkçe 2 2
DYL1225100 RESEARCH METHOD & TECHNIQUES Türkçe 2 2
İNG1212000 ENGLISH II İngilizce 2 2
TDL1220000 TURKISH LANGUAGE II Türkçe 2 2
ATA1210000 HISTORY of the TURKISH REPUBLIC II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Code Lesson Language T+A UK AKTS Download
DYL2163150 APPLICATIONS of NEPHROLOGY and HEMODIALYSIS I Türkçe 10
DYL2178140 PEDIATRIC NEPHROLOGY and DIALYSIS Türkçe 2 4
DYL2177840 INTERNAL DISEASES Türkçe 4 6
DYL2116030 NEPHROLOGY and DIALYSIS I Türkçe 4 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Code Lesson Language T+A UK AKTS Download
DYL2242910 PSYCHOLOGICAL PROBLEMS in DIALYSIS PATIENTS Türkçe 2 6
DYL2263160 APPLICATIONS of NEPHROLOGY and HEMODIALYSIS II Türkçe 10
DYL2210899 PERITONEAL DIALYSIS Türkçe 2+2 8
DYL2216060 NEPHROLOGY and DIALYSIS II Türkçe 4 8

Program Qualification

KNOWLEDGE


Theoretical, Factual

The student acquires theoretical and practical knowledge related to his field at a basic level.
The student owns information about moral discipline and ethical rules related to his field.

SKILLS


Cognitive, Practical

The student uses theoretical and practical knowledge related to his field at a basic level; basic fundamental computer programs and related technologies.

COMPETENCIES


Ability to work independently and take responsibility

The student manages a duty independently by using the knowledge about his field at a basic level.

Learning Competence

The student evaluates the knowledge about his field at a basic level with a critical approach, he designates his learning needs and directs his learning.

Communication and Social Competence

The student uses information and communication technologies with at least at basic level of European Computer Using Licence basic level of computer software which his field of study requires.

Field-based Competence

The student complies with and contributes to quality management and processes.
The student has sufficient consciousness about individual and public health, environmental protection and work safety issues.
The student acts in accordance with laws, regulations, legislations and professional ethics related to individual duties, rights and responsibilities.

Employment Opportunities

Upgrading

Type of Training

Full Time

Assessment and Evaluation

Head of Department

Teaching Methods

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Education Teaching Procedure *

Learning Activities

Tools Used

Course - Program Competencies Relations

Lesson 1 2 3 4 5 6 7 8 9
APPLICATIONS of NEPHROLOGY and HEMODIALYSIS I 342423254
APPLICATIONS of NEPHROLOGY and HEMODIALYSIS II 342423254
BASIC PHYSIOLOGY 200120000
DIALYSIS EQUIPMENT and MAINTENANCE 200000000
DIALYSIS INTERNSHIP 342423254
ENVIRONMENTAL PROTECTION 140000155
INTRODUCTION to DIALYSIS 342423254
NEPHROLOGY and DIALYSIS I 342423254
NEPHROLOGY and DIALYSIS II 342232354
OCCUPATIONAL SAFETY 030340454
QUALITY MANAGEMENT in HEALTH 131241534
RADIATION PROTECTION 000000555
İlişkili ders sayısı / 12/33243413282318284842
İlişki ağırlığı231322244

Surveys for Students

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Numerical Data

Number of Students by years

Student Success

Graduate Success