Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
TOTAL QUALITY MANAGEMENTULY3256360Spring Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssoc.Prof. Fatma Serab ONURSAL
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Mesut ÖZTIRAK
Assistant(s)
AimThe aim of Total Quality Management is to provide an understanding of the methods of establishing consistent, honest, open relations with social stakeholders within the organization in continuous improvement efforts; It is the adoption of making the data-based and cooperation-based operating style of Total Quality Management a priority principle.
Course ContentThis course contains; Understanding the purposes and functions of the Quality Concept,Total Quality Management Theorists,Quality Management and Customer Satisfaction,Types of Quality and Total Quality Management Strategy and Deployment,Total Quality Management Principles,Aspects of Quality,Quality Control Circles,Quality Improvement Tools and Techniques,Components of TQM Management,TQM and Service Businesses,TQM and Teamwork and Business Ethics,Homework Submission/ Presentations,Presentations, Q&A,Presentations, Q&A.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to expalin the theoretical framework of total quality management5, 9A, D, E
1.1 Defines total quality management 5, 9A, D, E
1.2 Defines the concept of quality9A, D, E
1.3 Compare quality and total quality5, 9A, D, E
2. Will be able to have knowledge about process management5, 9A, D, E
2.1 Defines process management9A, D, E
2.2 Compares process management9A, D, E
2.3 Expreses the basic elements of process management improvement5, 9A, D, E
3. Will be able to think customer-oriented14, 16, 9A, D, E
3.1 Defines customers within the scope of quality9A, D, E
3.2 Defines customers' expectation of quality14, 16, 9A, D, E
3.3 Explains the relationship between quality and customer14, 9A, D, E
4. Will be able to implemented quality assurance systems5, 9A, D, E
4.1 Defines the quality assurance system9A, D, E
4.2 Explains quality assurance systems9A, D, E
4.3 Establishes a quality assurance system5, 9A, D, E
5. Will be able to solve problems5, 9A, D, E
5.1 Perform statistical quality control9D
5.2 Interpret quality control charts5, 9A, D, E
5.3 Establishes quality control strategy5, 9A, D, E
Teaching Methods:14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 5: Cooperative Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, D: Oral Exam, E: Homework

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Understanding the purposes and functions of the Quality Concept
2Total Quality Management Theorists
3Quality Management and Customer Satisfaction
4Types of Quality and Total Quality Management Strategy and Deployment
5Total Quality Management Principles
6Aspects of Quality
7Quality Control Circles
8Quality Improvement Tools and Techniques
9Components of TQM Management
10TQM and Service Businesses
11TQM and Teamwork and Business Ethics
12Homework Submission/ Presentations
13Presentations, Q&A
14Presentations, Q&A
Resources
Toplam Kalite Yönetimi, Prof. Dr. Canan Çetin, Doç. Dr. M.Lütfi Arslan, 6. Baskı, Beta Yayınları, 2017.
A Current Look at Total Quality Management, Prof. Dr. Çetin Bektaş, 2019; Total Quality Management Applications, Nilgün Sarp, 2017

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report12020
Term Project000
Presentation of Project / Seminar11515
Quiz000
Midterm Exam000
General Exam16060
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)137
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(137/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
TOTAL QUALITY MANAGEMENTULY3256360Spring Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssoc.Prof. Fatma Serab ONURSAL
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Mesut ÖZTIRAK
Assistant(s)
AimThe aim of Total Quality Management is to provide an understanding of the methods of establishing consistent, honest, open relations with social stakeholders within the organization in continuous improvement efforts; It is the adoption of making the data-based and cooperation-based operating style of Total Quality Management a priority principle.
Course ContentThis course contains; Understanding the purposes and functions of the Quality Concept,Total Quality Management Theorists,Quality Management and Customer Satisfaction,Types of Quality and Total Quality Management Strategy and Deployment,Total Quality Management Principles,Aspects of Quality,Quality Control Circles,Quality Improvement Tools and Techniques,Components of TQM Management,TQM and Service Businesses,TQM and Teamwork and Business Ethics,Homework Submission/ Presentations,Presentations, Q&A,Presentations, Q&A.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to expalin the theoretical framework of total quality management5, 9A, D, E
1.1 Defines total quality management 5, 9A, D, E
1.2 Defines the concept of quality9A, D, E
1.3 Compare quality and total quality5, 9A, D, E
2. Will be able to have knowledge about process management5, 9A, D, E
2.1 Defines process management9A, D, E
2.2 Compares process management9A, D, E
2.3 Expreses the basic elements of process management improvement5, 9A, D, E
3. Will be able to think customer-oriented14, 16, 9A, D, E
3.1 Defines customers within the scope of quality9A, D, E
3.2 Defines customers' expectation of quality14, 16, 9A, D, E
3.3 Explains the relationship between quality and customer14, 9A, D, E
4. Will be able to implemented quality assurance systems5, 9A, D, E
4.1 Defines the quality assurance system9A, D, E
4.2 Explains quality assurance systems9A, D, E
4.3 Establishes a quality assurance system5, 9A, D, E
5. Will be able to solve problems5, 9A, D, E
5.1 Perform statistical quality control9D
5.2 Interpret quality control charts5, 9A, D, E
5.3 Establishes quality control strategy5, 9A, D, E
Teaching Methods:14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 5: Cooperative Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, D: Oral Exam, E: Homework

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Understanding the purposes and functions of the Quality Concept
2Total Quality Management Theorists
3Quality Management and Customer Satisfaction
4Types of Quality and Total Quality Management Strategy and Deployment
5Total Quality Management Principles
6Aspects of Quality
7Quality Control Circles
8Quality Improvement Tools and Techniques
9Components of TQM Management
10TQM and Service Businesses
11TQM and Teamwork and Business Ethics
12Homework Submission/ Presentations
13Presentations, Q&A
14Presentations, Q&A
Resources
Toplam Kalite Yönetimi, Prof. Dr. Canan Çetin, Doç. Dr. M.Lütfi Arslan, 6. Baskı, Beta Yayınları, 2017.
A Current Look at Total Quality Management, Prof. Dr. Çetin Bektaş, 2019; Total Quality Management Applications, Nilgün Sarp, 2017

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09