Back
AKADEMİK
text
Name Surname Prof.Dr. İbrahim Sina UÇKAN
Title Dean
Telefon (Dahili) -
E-Mail [email protected]
text
Name Surname Prof.Dr. Mehmet Muzaffer ATEŞ
Title Vice-Dean
Telefon (Dahili) -
E-Mail [email protected]
text
Name Surname Arzu DİNDAR
Title Faculty Secretary
Telefon (Dahili) -
E-Mail [email protected]

Administrative Staff

Name Surname Arzu DİNDAR
Title
E-Posta [email protected]
Name Surname Özlem Sevim DURAN
Title
E-Posta [email protected]
Name Surname Ecem AKTAŞ
Title
E-Posta [email protected]
Name Surname Selenay TEKİN
Title
E-Posta [email protected]
Name Surname YILDIZ ÇİMEN
Title
E-Posta [email protected]
Name Surname Nesime ÇİÇEK KANCI
Title
E-Posta [email protected]
Name Surname Esin ÇELİK
Title
E-Posta [email protected]