Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
RESONANT DISOR.: ADVANCED STUDIES in CLEFT PALATE and CRANI. ANOM.DKTY1138820Fall Semester2+236
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelSecond Cycle (Master's Degree)
Course TypeElective
Course Coordinator
Name of Lecturer(s)
Assistant(s)
AimThe objective of the course is to provide students with knowledge of craniofacial syndromes that can cause resonance disorders and of how to respond to these issues in teamwork.
Course ContentThis course contains; 1st Week: Normal craniofacial anatomy,2nd Week: Genetic characteristics in craniofacial syndromes,3rd Week: Frequently observed anomalies in craniofacial syndromes I,4th Week: Frequently observed anomalies in craniofacial syndromes II,5th Week: Frequently observed craniofacial syndromes,6th Week: ENT malformations related with craniofacial anomalies,7th Week: Resonance disorders: definition and differential diagnosis,8th Week: Assessment of resonance disorders,9th Week: Instrumental assessment in resonance disorders,10th Week: Speech problems that may be caused by resonance disorders,11th Week: Student presentations: surgical intervention in resonance disorders,12th Week: Prosthetic intervention in resonance disorders,13th Week: Speech therapy in resonance disorders,14th Week: Overview.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Establish a connection between anatomy and speech.12, 16
Define speech characteristics connected with cleft lip and palate and acquire knowledge of current intervention methods.16, 9
Knowledge about the team work.4
Acquire knowledge about team work.4
Know the syndromes associated with the cleft lip and palate.14, 9
Know the classification of cleft lip and palate.16, 9
Explain the low tech assessment methods.6
Explain the high tech assessment methods.6, 8
Explain the ENT malformations associated with craniofacial syndromes.13, 14, 9
Know the embryology of the cleft and lip palate.14, 9
Teaching Methods:12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 4: Inquiry-Based Learning, 6: Experiential Learning, 8: Flipped Classroom Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
11st Week: Normal craniofacial anatomy
22nd Week: Genetic characteristics in craniofacial syndromes
33rd Week: Frequently observed anomalies in craniofacial syndromes I
44th Week: Frequently observed anomalies in craniofacial syndromes II
55th Week: Frequently observed craniofacial syndromes
66th Week: ENT malformations related with craniofacial anomalies
77th Week: Resonance disorders: definition and differential diagnosis
88th Week: Assessment of resonance disorders
99th Week: Instrumental assessment in resonance disorders
1010th Week: Speech problems that may be caused by resonance disorders
1111th Week: Student presentations: surgical intervention in resonance disorders
1212th Week: Prosthetic intervention in resonance disorders
1313th Week: Speech therapy in resonance disorders
1414th Week: Overview
Resources
PowerPoint slides.
Kummer, A. (2013). Cleft Palate & Craniofacial Anomalies: Effects on Speech and Resonance, 3rd Edition. Howard, S., Lohmander, A., (2011) Cleft Palate Speech: Assessment and Intervention. Damak yarığı ve kraniofasiyal sendromlarla ilişkili bilimsel dergiler

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
2
Temel uzmanlık alan bilgileri.
3
Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi.
4
Tipik dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi.
5
Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyi tanılama ve terapi süreçlerini uygulayabilme becerisi.
6
Formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanabilme becerisi.
7
Bilişsel, iletişimsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim ile ilgili öğrenme teorilerini açıklayabilme ve uygulama becerisi.
8
Ailelerle iletişim kurma ve danışmanlık yapma becerisi.
9
Bilimsel araştırma planlayabilme, yürütebilme ve raporlaştırabilme becerisi.
10
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyma becerisi.
11
Çocuklarda ve yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilen durumları/hastalıkları betimleyebilme becerisi.
12
Dil ve konuşma sorunu olan bireylerin dil örneklerinin dil bilgisel özelliklerini belirleme, analiz etme becerisi.
13
Bağımsız olarak öğrenim gereksinimlerini ve amaçlarını belirleyebilme ve kendini mesleki anlamda yaşam boyu geliştirme becerisi
14
Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırma yürütme, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
15
Dil ve konuşma terapisi gerektiren (akıcılık bozuklukları, edinilmiş nörojenik bozukluklar, gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, rezonans bozuklukları, vb.) durumlara yönelik bireyselleştirilmiş terapi planı geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi.
16
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü güncel teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve bu güncel bilgileri ve teknolojiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme becerisi

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14456
Guided Problem Solving14456
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report4520
Term Project155
Presentation of Project / Seminar155
Quiz000
Midterm Exam11616
General Exam12121
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)179
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(179/30)6
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
RESONANT DISOR.: ADVANCED STUDIES in CLEFT PALATE and CRANI. ANOM.DKTY1138820Fall Semester2+236
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelSecond Cycle (Master's Degree)
Course TypeElective
Course Coordinator
Name of Lecturer(s)
Assistant(s)
AimThe objective of the course is to provide students with knowledge of craniofacial syndromes that can cause resonance disorders and of how to respond to these issues in teamwork.
Course ContentThis course contains; 1st Week: Normal craniofacial anatomy,2nd Week: Genetic characteristics in craniofacial syndromes,3rd Week: Frequently observed anomalies in craniofacial syndromes I,4th Week: Frequently observed anomalies in craniofacial syndromes II,5th Week: Frequently observed craniofacial syndromes,6th Week: ENT malformations related with craniofacial anomalies,7th Week: Resonance disorders: definition and differential diagnosis,8th Week: Assessment of resonance disorders,9th Week: Instrumental assessment in resonance disorders,10th Week: Speech problems that may be caused by resonance disorders,11th Week: Student presentations: surgical intervention in resonance disorders,12th Week: Prosthetic intervention in resonance disorders,13th Week: Speech therapy in resonance disorders,14th Week: Overview.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Establish a connection between anatomy and speech.12, 16
Define speech characteristics connected with cleft lip and palate and acquire knowledge of current intervention methods.16, 9
Knowledge about the team work.4
Acquire knowledge about team work.4
Know the syndromes associated with the cleft lip and palate.14, 9
Know the classification of cleft lip and palate.16, 9
Explain the low tech assessment methods.6
Explain the high tech assessment methods.6, 8
Explain the ENT malformations associated with craniofacial syndromes.13, 14, 9
Know the embryology of the cleft and lip palate.14, 9
Teaching Methods:12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 4: Inquiry-Based Learning, 6: Experiential Learning, 8: Flipped Classroom Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
11st Week: Normal craniofacial anatomy
22nd Week: Genetic characteristics in craniofacial syndromes
33rd Week: Frequently observed anomalies in craniofacial syndromes I
44th Week: Frequently observed anomalies in craniofacial syndromes II
55th Week: Frequently observed craniofacial syndromes
66th Week: ENT malformations related with craniofacial anomalies
77th Week: Resonance disorders: definition and differential diagnosis
88th Week: Assessment of resonance disorders
99th Week: Instrumental assessment in resonance disorders
1010th Week: Speech problems that may be caused by resonance disorders
1111th Week: Student presentations: surgical intervention in resonance disorders
1212th Week: Prosthetic intervention in resonance disorders
1313th Week: Speech therapy in resonance disorders
1414th Week: Overview
Resources
PowerPoint slides.
Kummer, A. (2013). Cleft Palate & Craniofacial Anomalies: Effects on Speech and Resonance, 3rd Edition. Howard, S., Lohmander, A., (2011) Cleft Palate Speech: Assessment and Intervention. Damak yarığı ve kraniofasiyal sendromlarla ilişkili bilimsel dergiler

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
2
Temel uzmanlık alan bilgileri.
3
Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi.
4
Tipik dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi.
5
Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyi tanılama ve terapi süreçlerini uygulayabilme becerisi.
6
Formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanabilme becerisi.
7
Bilişsel, iletişimsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim ile ilgili öğrenme teorilerini açıklayabilme ve uygulama becerisi.
8
Ailelerle iletişim kurma ve danışmanlık yapma becerisi.
9
Bilimsel araştırma planlayabilme, yürütebilme ve raporlaştırabilme becerisi.
10
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyma becerisi.
11
Çocuklarda ve yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilen durumları/hastalıkları betimleyebilme becerisi.
12
Dil ve konuşma sorunu olan bireylerin dil örneklerinin dil bilgisel özelliklerini belirleme, analiz etme becerisi.
13
Bağımsız olarak öğrenim gereksinimlerini ve amaçlarını belirleyebilme ve kendini mesleki anlamda yaşam boyu geliştirme becerisi
14
Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırma yürütme, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
15
Dil ve konuşma terapisi gerektiren (akıcılık bozuklukları, edinilmiş nörojenik bozukluklar, gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, rezonans bozuklukları, vb.) durumlara yönelik bireyselleştirilmiş terapi planı geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi.
16
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü güncel teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve bu güncel bilgileri ve teknolojiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme becerisi

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Student Success

Ekleme Tarihi: 26/11/2023 - 01:38Son Güncelleme Tarihi: 26/11/2023 - 01:39