Skip to main content

Sağlık Hukuku Lisansüstü Programları

Tüm dünyada sağlık hizmet sunum alanında yaşanan değişim, tıp alanında giderek artan bir hızda yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler çözüm arayan yeni hukuki sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu gelişmeler tıp alanında olduğu kadar, hukukumuza da çok farklı biçimlerde yansımaktadır. Nitekim son yıllarda sağlık hukuku alanında pek çok yeni hukuki düzenleme yapılmış, mevcut düzenlemelerde değişikliklere gidilmiş ve sağlık hukukuna ilişkin konular temel hukuk mevzuatının içinde giderek önemli bir yer edinmiştir. Başta tıp ve sağlık hukuku olmak üzere yeni gelişen ilaç hukuku, tıbbi malzeme hukuku, biyohukuk gibi alanlar hızla hukuk uygulamasına girmiştir.

Hukukun bugün için her zamankinden daha dinamik yapıda olduğunu söylemek mümkündür. Bu ortamda olan ve olması gereken hukuk açısından bilimsel çalışmalar yapmak ve güncelliğini her zaman koruyacak olan alanlarda uzmanlaşmak büyük bir değer taşımaktadır. sağlık hukuku kendine özgü doktrini, terminolojisi ve uygulaması ile uzmanlaşmayı gerektiren bir alan olarak kabul edilmektedir.

İMÜ Sağlık Sistemleri ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altındaki Sağlık Hukuku Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile yüksek öğretime güncel bir boyut katmayı ve önümüzdeki yıllarda çok daha fazla önem kazanacak olan sağlık hukuku alanında Türkiye’nin ihtiyacı olan uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Sağlık Hukuku (Tezli) Yüksek Lisans Programı
Sağlık Hukuku (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı
Sağlık Hukuku Doktora Programı

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:36Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:37