Back
AKADEMİK
Turn Back

Aim

To train Dental Prosthesis Technicians with knowledge and skills to serve in harmony with dentist.

Qualification Awarded

Short Cycle (Associate's Degree)

Registration and Admission Requirements

Students must have successfully graduated from high schools (or equals). The placements are done following the rules of Turkish Higher Education Council (YÖK) respect to the scores obtained from the nation-Basic Competence Test (TYT). Student register to programmes on the days declared by the Rectorship Students should have earned a high school or an equivalent diploma and sufficient score on nation-Basic Competence Test (TYT). Admission is based on the scores, according to the rules determined by Higher Education Council. For international students who will be accepted according to the National or International Exams, Quota and conditions are announced on our University’s website.

Graduation Requirements

Students must successfully finish all courses and internships set by the program taking at least 120 ECTS credits in total, to be granted with the Bachelor's degree. Graduation eligibility is determined by academic average score. For this purpose, the sum of the weighted scores of all courses taken throughout the education is divided by the sum of ECTS values.

Recognition of Prior Learning

Students may apply for exemption from the courses they have taken in another higher education or equally accredited institution. Exemption requests are decided by the board of governors of the School, which considers the opinion of the lecturer responsible for that course.

Lesson Plan - AKTS Credits

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Code Lesson Language T+A UK AKTS Download
DPT1162980 DENTAL MORPHOLOGY Türkçe 2+4 10
DPT1113130 REMOVABLE PROSTHESIS I Türkçe 2+4 8
DPT1162990 KNOWLEDGE of MATERIALS & TOOLS Türkçe 2 4
DPT1129470 PHOTOGRAPHY in DENTAL LABORATORIES Türkçe 2 2
DPT1124800 OCCUPATIONAL SAFETY Türkçe 2 2
DPT1124600 BUSINESS ETHICS Türkçe 2 2
ATA1110800 HISTORY of the TURKISH REPUBLIC I Türkçe 2 2
İNG1110900 ENGLISH I İngilizce 2 2
TDL1110200 TURKISH LANGUAGE I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Code Lesson Language T+A UK AKTS Download
DPT1263020 INTRODUCTION to FIXED PROSTHODONTICS Türkçe 2 4
DPT1216350 REMOVABLE PROSTHESIS II Türkçe 2+4 8
DPT1227200 STERILISATION & DISINFECTION METHODS Türkçe 1 2
DPT1263010 FUNCTIONAL OCCLUSION Türkçe 2+4 6
DPT1242950 DENTIST and TECHNICIAN COMMUNICATION Türkçe 2 2
DPT1225600 QUALITY MANAGEMENT in HEALTH Türkçe 2 2
DPT1225100 RESEARCH METHOD & TECHNIQUES Türkçe 2 2
ATA1210000 HISTORY of the TURKISH REPUBLIC II Türkçe 2 2
İNG1212000 ENGLISH II İngilizce 2 2
TDL1220000 TURKISH LANGUAGE II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Code Lesson Language T+A UK AKTS Download
DPT2163070 INTEROCCLUSAL APPLIANCES Türkçe 2 4
DPT2163030 FIXED PROSTHESIS I Türkçe 2+6 10
DPT2163040 PROSTHETIC IMPLANT Türkçe 2 4
DPT2163080 MILLING TECHNIQUES Türkçe 1 2
DPT2163050 MAXILLOFACIAL PROSTHETICS Türkçe 1 3
DPT2163060 ACTIVE PROSTHESIS III Türkçe 2+4 10
DPT2118690 COLOR SCIENCE in DENTAL PROSTHETICS TECHNOLOGY Türkçe 1 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Code Lesson Language T+A UK AKTS Download
DPT2263140 REMOVABLE PROSTHESIS IV Türkçe 2+4 6
DPT2263110 FIXED PROSTHESES II Türkçe 2+6 10
DPT2263130 DIGITAL TECHNOLOGIES in DENTISTRY Türkçe 1 3
DPT2263120 PROCISION HOLDERS Türkçe 1 2
DPT2263090 INTRODUCTION to ORTHODONTICS Türkçe 2+2 8

Program Qualification

KNOWLEDGE


Theoretical, Factual

The student acquires theoretical and practical knowledge related to his field at a basic level.
The student owns information about moral discipline and ethical rules related to his field.

SKILLS


Cognitive, Practical

The student uses theoretical and practical knowledge related to his field at a basic level; basic fundamental computer programs and related technologies.

COMPETENCIES


Ability to work independently and take responsibility

The student manages a duty independently by using the knowledge about his field at a basic level.

Learning Competence

The student evaluates the knowledge about his field at a basic level with a critical approach, he designates his learning needs and directs his learning.

Communication and Social Competence

The student uses information and communication technologies with at least at basic level of European Computer Using Licence basic level of computer software which his field of study requires.

Field-based Competence

The student has sufficient consciousness about individual and public health, environmental protection and work safety issues.
The student acts in accordance with laws, regulations, legislations and professional ethics related to individual duties, rights and responsibilities.
The student exemplifies the community with his external appearance, demeanor, attitude and behavior.

Employment Opportunities

Program graduates have job opportunities in public institutions such as state hospitals, dental hospitals, university hospitals or private dental prosthesis laboratories. They can also open their own dental laboratories.

Upgrading

After graduation from associate degree programs, there is an opportunity to study in undergraduate programs as a result of vertical transition examination (VTE).

Type of Training

Full Time

Assessment and Evaluation

The success of a course is determined by the course grade. The course grade is obtained by evaluating the student's achievement in the semester and the general examination together with the midterm exams and midterm exams, applied studies, group work and similar studies. Students who fail to obtain a minimum score of 50 from the general examination will be considered as failures for all courses. In order to be successful, Dersten must have at least 60 points at the end of the term or 2.27 times the number of achievements.

Head of Department

Prof.Dr. Hanefi KURT

Teaching Methods

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Education Teaching Procedure *

Learning Activities

Tools Used

Course - Program Competencies Relations

Lesson 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ACTIVE PROSTHESIS III 525423343
BUSINESS ETHICS 050000005
COLOR SCIENCE in DENTAL PROSTHETICS TECHNOLOGY 403324202
DENTAL MORPHOLOGY 502322023
DENTIST and TECHNICIAN COMMUNICATION 302000440
DIGITAL TECHNOLOGIES in DENTISTRY 313223122
FIXED PROSTHESES II 525322233
FIXED PROSTHESIS I 525433322
FUNCTIONAL OCCLUSION 414321023
INTEROCCLUSAL APPLIANCES 424332132
INTRODUCTION to FIXED PROSTHODONTICS 403423022
INTRODUCTION to ORTHODONTICS 525422122
KNOWLEDGE of MATERIALS & TOOLS 404310040
MAXILLOFACIAL PROSTHETICS 422212033
MILLING TECHNIQUES 404323022
OCCUPATIONAL SAFETY 030340454
PHOTOGRAPHY in DENTAL LABORATORIES 233235030
PROCISION HOLDERS 423222222
PROSTHETIC IMPLANT 404313223
QUALITY MANAGEMENT in HEALTH 131241534
REMOVABLE PROSTHESIS I 525423343
REMOVABLE PROSTHESIS II 525423233
REMOVABLE PROSTHESIS IV 525423343
RESEARCH METHOD & TECHNIQUES 002443011
STERILISATION & DISINFECTION METHODS 302310352
İlişkili ders sayısı / 25/25883681725153416759
İlişki ağırlığı423322222

Surveys for Students

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Numerical Data

Number of Students by years

Student Success

Graduate Success