Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
RADIATION PROTECTIONFZT1112350Fall Semester2+022
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelShort Cycle (Associate's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Mustafa ÇAĞLAR
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Mustafa ÇAĞLAR
Assistant(s)None
AimTo provide knowledge and develop skills in the basic concept of mechanics and radiation
Course ContentThis course contains; Definition of Radiation and Its Types,Radioactivity,Radiation Units and Radiation Measurement Medtods,Basic Principles in Radiation Protection,Biological Effects of Radiation,Radiation Protection Systems,Dose Constraints,Pregnancy and Radiation Protection,Duties and Responsibilities of Radiation Protection Comittee in Hospitals,Radiation Protection in Radiotherapy and Radiology,Whole Body and Organ Dose Constraints,Legal Regulations About Radioactive Wastes,Legal Obligations about Radiation Accidents,Emergency Procedures.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Tells about about historical development of radiation and its biological, acute and chronic effects.16, 9A
2. Explains dedectors used to measure radiation.12, 16, 9A
4. Explains radiation units16, 9A
4. Tells collection of radiation waste.13, 16, 9A
Teaching Methods:12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Definition of Radiation and Its TypesMebis Lecture Notes
2RadioactivityMebis Lecture Notes
3Radiation Units and Radiation Measurement MedtodsMebis Lecture Notes
4Basic Principles in Radiation ProtectionMebis Lecture Notes
5Biological Effects of RadiationMebis Lecture Notes
6Radiation Protection SystemsMebis Lecture Notes
7Dose ConstraintsMebis Lecture Notes
8Pregnancy and Radiation ProtectionMebis Lecture Notes
9Duties and Responsibilities of Radiation Protection Comittee in HospitalsMebis Lecture Notes
10Radiation Protection in Radiotherapy and RadiologyMebis Lecture Notes
11Whole Body and Organ Dose ConstraintsMebis Lecture Notes
12Legal Regulations About Radioactive WastesMebis Lecture Notes
13Legal Obligations about Radiation AccidentsMebis Lecture Notes
14Emergency ProceduresMebis Lecture Notes
Resources
Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students Technical Editor: E.B Podgorsak INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY VIENNA, 2005 Chapter 16
Lecture notes

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
7
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
X
8
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.
X
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14228
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam11010
General Exam11515
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)53
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(53/30)2
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
RADIATION PROTECTIONFZT1112350Fall Semester2+022
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelShort Cycle (Associate's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Mustafa ÇAĞLAR
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Mustafa ÇAĞLAR
Assistant(s)None
AimTo provide knowledge and develop skills in the basic concept of mechanics and radiation
Course ContentThis course contains; Definition of Radiation and Its Types,Radioactivity,Radiation Units and Radiation Measurement Medtods,Basic Principles in Radiation Protection,Biological Effects of Radiation,Radiation Protection Systems,Dose Constraints,Pregnancy and Radiation Protection,Duties and Responsibilities of Radiation Protection Comittee in Hospitals,Radiation Protection in Radiotherapy and Radiology,Whole Body and Organ Dose Constraints,Legal Regulations About Radioactive Wastes,Legal Obligations about Radiation Accidents,Emergency Procedures.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Tells about about historical development of radiation and its biological, acute and chronic effects.16, 9A
2. Explains dedectors used to measure radiation.12, 16, 9A
4. Explains radiation units16, 9A
4. Tells collection of radiation waste.13, 16, 9A
Teaching Methods:12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Definition of Radiation and Its TypesMebis Lecture Notes
2RadioactivityMebis Lecture Notes
3Radiation Units and Radiation Measurement MedtodsMebis Lecture Notes
4Basic Principles in Radiation ProtectionMebis Lecture Notes
5Biological Effects of RadiationMebis Lecture Notes
6Radiation Protection SystemsMebis Lecture Notes
7Dose ConstraintsMebis Lecture Notes
8Pregnancy and Radiation ProtectionMebis Lecture Notes
9Duties and Responsibilities of Radiation Protection Comittee in HospitalsMebis Lecture Notes
10Radiation Protection in Radiotherapy and RadiologyMebis Lecture Notes
11Whole Body and Organ Dose ConstraintsMebis Lecture Notes
12Legal Regulations About Radioactive WastesMebis Lecture Notes
13Legal Obligations about Radiation AccidentsMebis Lecture Notes
14Emergency ProceduresMebis Lecture Notes
Resources
Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students Technical Editor: E.B Podgorsak INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY VIENNA, 2005 Chapter 16
Lecture notes

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
7
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
X
8
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.
X
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Student Success

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 23:42Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 23:42