Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
ASSISTIVE DEVICES in PHYSIOTHERAPYFZT1263210Spring Semester2+233
Course Program

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 12:45-13:30

Cumartesi 08:00-08:45

Cumartesi 09:00-09:45

Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelShort Cycle (Associate's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorLect. Mehmet Salih TAN
Name of Lecturer(s)Lect. Fatma ÖZTÜRK
Assistant(s)
AimIn this course, it is aimed to determine and describe the auxiliary equipment used in physiotherapy and to choose the appropriate device for the purpose.
Course ContentThis course contains; Identification of physiotherapy assistive devices,Auxiliary equipment need and choice,Physiotherapy armchair and walking stick applications,Parallel bar training,Wheelchair and varieties,Wheelchair training,Application techniques,Environmental and architectural arrangements,Use of technology in physiotherapy and rehabilitation,Robotic physiotherapy applications,Virtual reality,Orthotics and prosthesis general approaches,Application techniques,General review and current literature.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Summarizes the recent researches in the field of physiotherapy assistive devices.16, 9A
2. Robotic physiotherapy and virtual reality will be discussed.16, 9A
3. They open up a variety of wheelchairs.16, 9A
4. He will be able to discuss wheelchairs and types.16, 9A
5. Summarizes wheelchair transfer methods.16, 9A
6. Sets the wheelchair dimensions.16, 9A
7. The patient will be able to discuss the need for a wheelchair according to the need.16, 9A
8. Defines appropriate environmental conditions.16, 9A
9. Carries out training on usage of assistive devices.16, 9A
10. Summarizes walking aids.16, 9A
11. Will be able to distinguish between assistive devices and environmental regulation used in physiotherapy and rehabilitation.16, 9A
12. Know auxiliary item selection criteria.16, 9A
13. Defines assistive devices.16, 9A
14. He has knowledge about current literature.16, 9A
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Identification of physiotherapy assistive devicesMebis notes
2Auxiliary equipment need and choiceMebis notes
3Physiotherapy armchair and walking stick applicationsMebis notes
4Parallel bar trainingMebis notes
5Wheelchair and varietiesMebis notes
6Wheelchair trainingMebis notes
7Application techniquesMebis notes
8Environmental and architectural arrangementsMebis notes
9Use of technology in physiotherapy and rehabilitationMebis notes
10Robotic physiotherapy applicationsMebis notes
11Virtual realityMebis notes
12Orthotics and prosthesis general approachesMebis notes
13Application techniquesMebis notes
14General review and current literatureMebis notes
Resources
Z. Candan Algun (Türeyen) Applied Physical Therapy and Rehabilitation, DEU publications, 1998 Porter SB. Tidy's Physiotherapy, 2008, translation, Pelikan Kitapevi.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
7
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
X
8
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.
X
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14456
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam12020
General Exam12424
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)100
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(100/30)3
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
ASSISTIVE DEVICES in PHYSIOTHERAPYFZT1263210Spring Semester2+233
Course Program

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 12:45-13:30

Cumartesi 08:00-08:45

Cumartesi 09:00-09:45

Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelShort Cycle (Associate's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorLect. Mehmet Salih TAN
Name of Lecturer(s)Lect. Fatma ÖZTÜRK
Assistant(s)
AimIn this course, it is aimed to determine and describe the auxiliary equipment used in physiotherapy and to choose the appropriate device for the purpose.
Course ContentThis course contains; Identification of physiotherapy assistive devices,Auxiliary equipment need and choice,Physiotherapy armchair and walking stick applications,Parallel bar training,Wheelchair and varieties,Wheelchair training,Application techniques,Environmental and architectural arrangements,Use of technology in physiotherapy and rehabilitation,Robotic physiotherapy applications,Virtual reality,Orthotics and prosthesis general approaches,Application techniques,General review and current literature.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Summarizes the recent researches in the field of physiotherapy assistive devices.16, 9A
2. Robotic physiotherapy and virtual reality will be discussed.16, 9A
3. They open up a variety of wheelchairs.16, 9A
4. He will be able to discuss wheelchairs and types.16, 9A
5. Summarizes wheelchair transfer methods.16, 9A
6. Sets the wheelchair dimensions.16, 9A
7. The patient will be able to discuss the need for a wheelchair according to the need.16, 9A
8. Defines appropriate environmental conditions.16, 9A
9. Carries out training on usage of assistive devices.16, 9A
10. Summarizes walking aids.16, 9A
11. Will be able to distinguish between assistive devices and environmental regulation used in physiotherapy and rehabilitation.16, 9A
12. Know auxiliary item selection criteria.16, 9A
13. Defines assistive devices.16, 9A
14. He has knowledge about current literature.16, 9A
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Identification of physiotherapy assistive devicesMebis notes
2Auxiliary equipment need and choiceMebis notes
3Physiotherapy armchair and walking stick applicationsMebis notes
4Parallel bar trainingMebis notes
5Wheelchair and varietiesMebis notes
6Wheelchair trainingMebis notes
7Application techniquesMebis notes
8Environmental and architectural arrangementsMebis notes
9Use of technology in physiotherapy and rehabilitationMebis notes
10Robotic physiotherapy applicationsMebis notes
11Virtual realityMebis notes
12Orthotics and prosthesis general approachesMebis notes
13Application techniquesMebis notes
14General review and current literatureMebis notes
Resources
Z. Candan Algun (Türeyen) Applied Physical Therapy and Rehabilitation, DEU publications, 1998 Porter SB. Tidy's Physiotherapy, 2008, translation, Pelikan Kitapevi.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
7
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
X
8
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.
X
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Student Success

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 23:42Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 23:42