Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
BEHAVIORAL SCIENCESFZT1124900Fall Semester2+022
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelShort Cycle (Associate's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Fatma Betül ORTAKÖY
Name of Lecturer(s)Lect. Betül KOÇAK
Assistant(s)NONE
AimTo provide knowledge about human and human behaviors.
Course ContentThis course contains; Introduction to behavioral science,Basic approches in psychology,Perception, attitude and attribution,Emotions,Learning,Needs and Motivation,Belief and Value,Personality and Ego,Culture,Social position, social impact, role,Communication,Conflict,Stress,Current concepts in behavioral science.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.Interprets the basic sources of human behavior.12, 16, 9A
1.1. Identifies the sources of motivation.16, 5, 9A
1.2. Tells process of learning and behavior modification.12, 16, 9A
2. Explains the impact of culture on human behavior.10, 16, 9A
3. Identifies the circumstances which impacts interpersonal relationships.10, 16, 9A
3.1. Defines the effective communication.12, 16, 9A
3.2. Explains interpersonal differences.10, 16, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 12: Problem Solving Method, 16: Question - Answer Technique, 5: Cooperative Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction to behavioral science presentations
2Basic approches in psychology presentations
3Perception, attitude and attribution presentations
4Emotions presentations
5Learning presentations
6Needs and Motivation presentations
7Belief and Value presentations
8Personality and Ego presentations
9Culture presentations
10Social position, social impact, role presentations
11Communication presentations
12Conflict presentations
13Stress presentations
14Current concepts in behavioral science presentations
Resources
Powerpoint notes will be given to students.
Rana Özen Kutanis, Behavioral Sciences Course Notes in Organizations, Sakarya Publications, 2014, 6th Edition

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
6
Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
7
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
X
8
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14228
Guided Problem Solving224
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report111
Term Project111
Presentation of Project / Seminar111
Quiz000
Midterm Exam177
General Exam12222
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)64
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(64/30)2
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
BEHAVIORAL SCIENCESFZT1124900Fall Semester2+022
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelShort Cycle (Associate's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Fatma Betül ORTAKÖY
Name of Lecturer(s)Lect. Betül KOÇAK
Assistant(s)NONE
AimTo provide knowledge about human and human behaviors.
Course ContentThis course contains; Introduction to behavioral science,Basic approches in psychology,Perception, attitude and attribution,Emotions,Learning,Needs and Motivation,Belief and Value,Personality and Ego,Culture,Social position, social impact, role,Communication,Conflict,Stress,Current concepts in behavioral science.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.Interprets the basic sources of human behavior.12, 16, 9A
1.1. Identifies the sources of motivation.16, 5, 9A
1.2. Tells process of learning and behavior modification.12, 16, 9A
2. Explains the impact of culture on human behavior.10, 16, 9A
3. Identifies the circumstances which impacts interpersonal relationships.10, 16, 9A
3.1. Defines the effective communication.12, 16, 9A
3.2. Explains interpersonal differences.10, 16, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 12: Problem Solving Method, 16: Question - Answer Technique, 5: Cooperative Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction to behavioral science presentations
2Basic approches in psychology presentations
3Perception, attitude and attribution presentations
4Emotions presentations
5Learning presentations
6Needs and Motivation presentations
7Belief and Value presentations
8Personality and Ego presentations
9Culture presentations
10Social position, social impact, role presentations
11Communication presentations
12Conflict presentations
13Stress presentations
14Current concepts in behavioral science presentations
Resources
Powerpoint notes will be given to students.
Rana Özen Kutanis, Behavioral Sciences Course Notes in Organizations, Sakarya Publications, 2014, 6th Edition

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
6
Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
7
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
X
8
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Student Success

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 23:42Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 23:42