Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
BASIC ANATOMYFZT1124200Fall Semester2+023
Course Program

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelShort Cycle (Associate's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Name of Lecturer(s)Lect. Ali Osman KORKMAZ
Assistant(s)
AimTo inform, to make practice about terminology of anatomy, general medical terms, systems and organization of human body.
Course ContentThis course contains; Introduction to anatomy and basic concepts, general knowledge about basic medical terminology, regional anatomy, regions and organization of human body and systems.,Anatomy of locomotor system I,Anatomy of locomotor system II,Information about anatomy of digestive system and its anatomical formations,Information about anatomy of circulatory system and its anatomical formations,Information about anatomy of respiratory system and its anatomical formations,Information about anatomy of urogenital system and its anatomical formations I,Information about anatomy of urogenital system and its anatomical formations II,Information about anatomy of endocrine system and its anatomical formations,Anatomy of lymphatic and immune systems,Organization of the nervous system and its classification,Central nervous sytem,Peripheral nervous system,Autonomic nervous system and sense organs.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Defines the general concepts in anatomy, general and special terms of anatomy and anatomical positions.16, 9A
Explains the systems of human body.16, 9A
Explain the upper extremity bones.16, 9A
Explain the upper extremity joints.16, 9A
Explains the muscles of the shoulder and arm region.16, 9A
Explains the forearm, hand muscles.16, 9A
The plexus brachialis describes the vessels of the upper extremity.16, 19A
Explain the bones of the lower extremities.16, 9A
The gluteal describes the muscles of the thigh region.16, 9A
Explain the thigh, leg and foot muscles.16, 9A
Explains plexus lumbalis, sacralis, lower extremity veins.16, 9A
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 19: Brainstorming Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction to anatomy and basic concepts, general knowledge about basic medical terminology, regional anatomy, regions and organization of human body and systems.İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 1-16
2Anatomy of locomotor system Iİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 17-29
3Anatomy of locomotor system IIİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 30-42
4Information about anatomy of digestive system and its anatomical formationsİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 179-202
5Information about anatomy of circulatory system and its anatomical formationsİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 135-165
6Information about anatomy of respiratory system and its anatomical formationsİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 207-223
7Information about anatomy of urogenital system and its anatomical formations Iİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 229-241
8Information about anatomy of urogenital system and its anatomical formations IIİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P.243-253
9Information about anatomy of endocrine system and its anatomical formationsİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 262-270
10Anatomy of lymphatic and immune systemsİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 168-172
11Organization of the nervous system and its classificationİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 271-273
12Central nervous sytemİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 275-295
13Peripheral nervous systemİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 299-315
14Autonomic nervous system and sense organsİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 317-322
Resources
1-Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994 2-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997. 3-Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993 4-Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Nobel kitabevi, İstanbul 2003. 5-Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003. 6-Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 1999

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
7
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
8
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14228
Guided Problem Solving14228
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project155
Presentation of Project / Seminar111
Quiz000
Midterm Exam166
General Exam11111
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)79
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(79/30)3
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
BASIC ANATOMYFZT1124200Fall Semester2+023
Course Program

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelShort Cycle (Associate's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Name of Lecturer(s)Lect. Ali Osman KORKMAZ
Assistant(s)
AimTo inform, to make practice about terminology of anatomy, general medical terms, systems and organization of human body.
Course ContentThis course contains; Introduction to anatomy and basic concepts, general knowledge about basic medical terminology, regional anatomy, regions and organization of human body and systems.,Anatomy of locomotor system I,Anatomy of locomotor system II,Information about anatomy of digestive system and its anatomical formations,Information about anatomy of circulatory system and its anatomical formations,Information about anatomy of respiratory system and its anatomical formations,Information about anatomy of urogenital system and its anatomical formations I,Information about anatomy of urogenital system and its anatomical formations II,Information about anatomy of endocrine system and its anatomical formations,Anatomy of lymphatic and immune systems,Organization of the nervous system and its classification,Central nervous sytem,Peripheral nervous system,Autonomic nervous system and sense organs.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Defines the general concepts in anatomy, general and special terms of anatomy and anatomical positions.16, 9A
Explains the systems of human body.16, 9A
Explain the upper extremity bones.16, 9A
Explain the upper extremity joints.16, 9A
Explains the muscles of the shoulder and arm region.16, 9A
Explains the forearm, hand muscles.16, 9A
The plexus brachialis describes the vessels of the upper extremity.16, 19A
Explain the bones of the lower extremities.16, 9A
The gluteal describes the muscles of the thigh region.16, 9A
Explain the thigh, leg and foot muscles.16, 9A
Explains plexus lumbalis, sacralis, lower extremity veins.16, 9A
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 19: Brainstorming Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction to anatomy and basic concepts, general knowledge about basic medical terminology, regional anatomy, regions and organization of human body and systems.İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 1-16
2Anatomy of locomotor system Iİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 17-29
3Anatomy of locomotor system IIİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 30-42
4Information about anatomy of digestive system and its anatomical formationsİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 179-202
5Information about anatomy of circulatory system and its anatomical formationsİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 135-165
6Information about anatomy of respiratory system and its anatomical formationsİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 207-223
7Information about anatomy of urogenital system and its anatomical formations Iİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 229-241
8Information about anatomy of urogenital system and its anatomical formations IIİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P.243-253
9Information about anatomy of endocrine system and its anatomical formationsİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 262-270
10Anatomy of lymphatic and immune systemsİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 168-172
11Organization of the nervous system and its classificationİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 271-273
12Central nervous sytemİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 275-295
13Peripheral nervous systemİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 299-315
14Autonomic nervous system and sense organsİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım P. 317-322
Resources
1-Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994 2-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997. 3-Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993 4-Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Nobel kitabevi, İstanbul 2003. 5-Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003. 6-Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 1999

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
7
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
8
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Student Success

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 23:42Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 23:42