Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INFORMATION TECHNOLOGIES and TOOLS IFZT1211800Spring Semester2+022
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorLect. Serpil AYDIN
Name of Lecturer(s)Lect. Serpil AYDIN
Assistant(s)-Digital Resources (Lecture Video, digital contents (.pptx, .pdf, etc.)
Aimis to teach student fundamentals of hardware, operating systems, office programs and especially spreadsheet program (excel) in order to have them ability to use them for management and operational levels.
Course ContentThis course contains; Information Technologies Basic Concepts,,Computer History,Hardware and Peripherals,Information Technologies, number systems and number systems organization,Computer Networks and Internet,Word Processing Program (Office Programs Word),Information and Document Management in Word Processors,Presentation Technologies,Presentation and content management,Spreadsheets,Spreadsheets
,Internet Technologies,Social networks
,Technology, Society and Human.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Evaluates information technologies.10, 11, 16, 23, 4, 8, 9A
1.1 Explains where to use information technologies10, 11, 14, 16, 8, 9A
1.2. Compares the advantages and disadvantages information technologies. on technologies.10, 11, 14, 16, 8, 9A
1.3. Debates about the substructure of computer systems.10, 11, 12, 14, 8, 9A
2. Evaluates the information technology process.12, 14, 16, 23, 9A
2.1. Distinguishs the operating systems in the computer.11, 13, 14, 8, 9A
2.2. Solves the errors of the operating systems.11, 14, 16, 8, 9A
3. Evaluates information technologies.11, 14, 20, 8, 9A
3.1. Uses Word, spreadsheet and presentation programs10, 11, 12, 13, 8, 9A
3.2. Manages their own social media accounts.10, 11, 14, 16, 8, 9A
3.3. Manages spreadsheet programs.11, 12, 13, 14, 8, 9A
4. Summarizes the basic concepts in software programming, the software development process and security in information systems10, 13, 16, 4, 9A
5. Evaluates information systems in Turkey, the privacy of data there and the difficulties encountered.10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 11: Demonstration Method, 12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 17: Experimental Technique, 20: Reverse Brainstorming Technique, 23: Concept Map Technique, 4: Inquiry-Based Learning, 8: Flipped Classroom Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Information Technologies Basic Concepts,Digital Resource Lecture notes (pptx, pdf, ders video) will be provided.
2Computer HistoryDigital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
3Hardware and PeripheralsDigital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
4Information Technologies, number systems and number systems organizationDigital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
5Computer Networks and InternetDigital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
6Word Processing Program (Office Programs Word)Digital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
7Information and Document Management in Word ProcessorsDigital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
8Presentation TechnologiesDigital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
9Presentation and content managementDigital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
10SpreadsheetsDigital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
11Spreadsheets
Digital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
12Internet TechnologiesDigital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
13Social networks
Digital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
14Technology, Society and HumanDigital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
Resources
Temel Bilgi Teknolojileri, Nobel Yayıncılık, Yazar: İbrahim Halil Sugözü
Digital Resources, Publications, Sample Computer Applications

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
7
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
X
8
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.
X
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 20
Rate of Final Exam to Success 80
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14228
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam11515
General Exam11515
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)58
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(58/30)2
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INFORMATION TECHNOLOGIES and TOOLS IFZT1211800Spring Semester2+022
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorLect. Serpil AYDIN
Name of Lecturer(s)Lect. Serpil AYDIN
Assistant(s)-Digital Resources (Lecture Video, digital contents (.pptx, .pdf, etc.)
Aimis to teach student fundamentals of hardware, operating systems, office programs and especially spreadsheet program (excel) in order to have them ability to use them for management and operational levels.
Course ContentThis course contains; Information Technologies Basic Concepts,,Computer History,Hardware and Peripherals,Information Technologies, number systems and number systems organization,Computer Networks and Internet,Word Processing Program (Office Programs Word),Information and Document Management in Word Processors,Presentation Technologies,Presentation and content management,Spreadsheets,Spreadsheets
,Internet Technologies,Social networks
,Technology, Society and Human.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Evaluates information technologies.10, 11, 16, 23, 4, 8, 9A
1.1 Explains where to use information technologies10, 11, 14, 16, 8, 9A
1.2. Compares the advantages and disadvantages information technologies. on technologies.10, 11, 14, 16, 8, 9A
1.3. Debates about the substructure of computer systems.10, 11, 12, 14, 8, 9A
2. Evaluates the information technology process.12, 14, 16, 23, 9A
2.1. Distinguishs the operating systems in the computer.11, 13, 14, 8, 9A
2.2. Solves the errors of the operating systems.11, 14, 16, 8, 9A
3. Evaluates information technologies.11, 14, 20, 8, 9A
3.1. Uses Word, spreadsheet and presentation programs10, 11, 12, 13, 8, 9A
3.2. Manages their own social media accounts.10, 11, 14, 16, 8, 9A
3.3. Manages spreadsheet programs.11, 12, 13, 14, 8, 9A
4. Summarizes the basic concepts in software programming, the software development process and security in information systems10, 13, 16, 4, 9A
5. Evaluates information systems in Turkey, the privacy of data there and the difficulties encountered.10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 11: Demonstration Method, 12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 17: Experimental Technique, 20: Reverse Brainstorming Technique, 23: Concept Map Technique, 4: Inquiry-Based Learning, 8: Flipped Classroom Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Information Technologies Basic Concepts,Digital Resource Lecture notes (pptx, pdf, ders video) will be provided.
2Computer HistoryDigital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
3Hardware and PeripheralsDigital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
4Information Technologies, number systems and number systems organizationDigital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
5Computer Networks and InternetDigital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
6Word Processing Program (Office Programs Word)Digital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
7Information and Document Management in Word ProcessorsDigital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
8Presentation TechnologiesDigital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
9Presentation and content managementDigital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
10SpreadsheetsDigital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
11Spreadsheets
Digital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
12Internet TechnologiesDigital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
13Social networks
Digital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
14Technology, Society and HumanDigital Resource Lecture notes (pptx, pdf, lecture video) will be provided.
Resources
Temel Bilgi Teknolojileri, Nobel Yayıncılık, Yazar: İbrahim Halil Sugözü
Digital Resources, Publications, Sample Computer Applications

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
7
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
X
8
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.
X
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 20
Rate of Final Exam to Success 80
Total 100

Numerical Data

Student Success

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 23:42Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 23:42