Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
CLINICAL PRACTICE IIFZT2263270Spring Semester2+201220
Course Program

Pazartesi 08:00-08:45

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 12:45-13:30

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 16:30-17:15

Pazartesi 17:30-18:15

Pazartesi 18:30-19:15

Salı 08:00-08:45

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 12:45-13:30

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Cuma 12:00-12:45

Cuma 12:45-13:30

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelShort Cycle (Associate's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorLect. Mehmet Salih TAN
Name of Lecturer(s)Lect. Fatma ÖZTÜRK, Assist.Prof. Sümeyye TUNÇ
Assistant(s)
AimTo train "physiotherapy technicians" who create the right model in service, education, research and professional development, who can use electrotherapy modalities in accordance with ethical principles, and who contribute to the treatment by consulting physicians and physiotherapists when necessary.
Course ContentThis course contains; Objectives of the Clinical Practice Course, Basic Goals in Clinical Practice,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Plantar fasciitis,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Distal Radius Tip Fracture,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Total Hip Prosthesis,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Patellofemoral Pain Syndrome,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Sacroiliac joint dysfunction,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Parkinson,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Biceps Tendonitis,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Multiple Sclerosis,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Tibia Lower End Fracture,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Paraplegia,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment-Hamstring Strain,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Foot Drop,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Ankle edema after acute sprain.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Applies the planned electrophysical agents treatment to the patient10, 16, 4, 9C
Reports treatment16, 4, 9C
Evaluates and analyzes the disease10, 9C
Understand different diseases and their basic symptoms10, 4, 9C
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 4: Inquiry-Based Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:C: Multiple-Choice Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Objectives of the Clinical Practice Course, Basic Goals in Clinical PracticeMebis notes
2Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Plantar fasciitisMebis notes
3Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Distal Radius Tip FractureMebis notes
4Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Total Hip ProsthesisMebis notes
5Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Patellofemoral Pain SyndromeMebis notes
6Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Sacroiliac joint dysfunctionMebis notes
7Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - ParkinsonMebis notes
8Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Biceps TendonitisMebis notes
9Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Multiple SclerosisMebis notes
10Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Tibia Lower End FractureMebis notes
11Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - ParaplegiaMebis notes
12Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment-Hamstring StrainMebis notes
13Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Foot DropMebis notes
14Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Ankle edema after acute sprainMebis notes
Resources
-All applications are carried out at Istanbul Medipol University Hospitals Complex under the supervision of the clinical application manager. -Introduction to Physiotherapy for Physiotherapy Technicians, Nobel Medicine Bookstore, 2017 -Physical Modalities and Electrotherapy, Istanbul Medical Bookstores, 2020

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
7
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
X
8
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.
X
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours1422308
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report1020200
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam13030
General Exam14040
Performance Task, Maintenance Plan13030
Total Workload(Hour)608
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(608/30)20
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
CLINICAL PRACTICE IIFZT2263270Spring Semester2+201220
Course Program

Pazartesi 08:00-08:45

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 12:45-13:30

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 16:30-17:15

Pazartesi 17:30-18:15

Pazartesi 18:30-19:15

Salı 08:00-08:45

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 12:45-13:30

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Cuma 12:00-12:45

Cuma 12:45-13:30

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelShort Cycle (Associate's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorLect. Mehmet Salih TAN
Name of Lecturer(s)Lect. Fatma ÖZTÜRK, Assist.Prof. Sümeyye TUNÇ
Assistant(s)
AimTo train "physiotherapy technicians" who create the right model in service, education, research and professional development, who can use electrotherapy modalities in accordance with ethical principles, and who contribute to the treatment by consulting physicians and physiotherapists when necessary.
Course ContentThis course contains; Objectives of the Clinical Practice Course, Basic Goals in Clinical Practice,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Plantar fasciitis,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Distal Radius Tip Fracture,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Total Hip Prosthesis,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Patellofemoral Pain Syndrome,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Sacroiliac joint dysfunction,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Parkinson,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Biceps Tendonitis,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Multiple Sclerosis,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Tibia Lower End Fracture,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Paraplegia,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment-Hamstring Strain,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Foot Drop,Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Ankle edema after acute sprain.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Applies the planned electrophysical agents treatment to the patient10, 16, 4, 9C
Reports treatment16, 4, 9C
Evaluates and analyzes the disease10, 9C
Understand different diseases and their basic symptoms10, 4, 9C
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 4: Inquiry-Based Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:C: Multiple-Choice Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Objectives of the Clinical Practice Course, Basic Goals in Clinical PracticeMebis notes
2Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Plantar fasciitisMebis notes
3Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Distal Radius Tip FractureMebis notes
4Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Total Hip ProsthesisMebis notes
5Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Patellofemoral Pain SyndromeMebis notes
6Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Sacroiliac joint dysfunctionMebis notes
7Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - ParkinsonMebis notes
8Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Biceps TendonitisMebis notes
9Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Multiple SclerosisMebis notes
10Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Tibia Lower End FractureMebis notes
11Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - ParaplegiaMebis notes
12Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment-Hamstring StrainMebis notes
13Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Foot DropMebis notes
14Evaluation of patients in electrotherapy units and application of appropriate treatment - Ankle edema after acute sprainMebis notes
Resources
-All applications are carried out at Istanbul Medipol University Hospitals Complex under the supervision of the clinical application manager. -Introduction to Physiotherapy for Physiotherapy Technicians, Nobel Medicine Bookstore, 2017 -Physical Modalities and Electrotherapy, Istanbul Medical Bookstores, 2020

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
7
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
X
8
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.
X
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Student Success

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 23:42Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 23:42