Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
REHABILITATION and EXERCISE IFZT2163250Fall Semester2+234
Course Program

Çarşamba 08:00-08:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 12:45-13:30

Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelShort Cycle (Associate's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorLect. Mehmet Salih TAN
Name of Lecturer(s)Lect. Berkan BASANÇELEBİ
Assistant(s)
AimLearning the aims, effects and principles of exercise therapy in physiotherapy and rehabilitation, classification of exercise, planning and implementation of the exercise program.
Course ContentThis course contains; Law of ground motion and principles, motion terminology,Upper Extremity Anatomy,Lower Extremity Anatomy,Muscle Contraction Mechanism,Exercise Physiology,Upper Extremity Normal Joint Movement,Lower Extremity Normal Joint Movement,Immobilization,Patient Positions and Mobilization,Infectious Diseases and Protection Routes,Community Based Rehabilitation,Public Health and Rehabilitation,General Repetition (Theoretical),General Repetition (Application).
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Can describe the anatomical features of the upper and lower extremities.16, 8, 9A
Defines the mechanism of muscle contraction.16, 9A
Discuss positions and mobilizations for disease states.16, 8, 9A
Distinguish rehabilitation programs for community health.16, 8, 9A
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 8: Flipped Classroom Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Law of ground motion and principles, motion terminologyMebis notes
2Upper Extremity AnatomyMebis notes
3Lower Extremity AnatomyMebis notes
4Muscle Contraction MechanismMebis notes
5Exercise PhysiologyMebis notes
6Upper Extremity Normal Joint MovementMebis notes
7Lower Extremity Normal Joint MovementMebis notes
8ImmobilizationMebis notes
9Patient Positions and MobilizationMebis notes
10Infectious Diseases and Protection RoutesMebis notes
11Community Based RehabilitationMebis notes
12Public Health and RehabilitationMebis notes
13General Repetition (Theoretical)Mebis notes
14General Repetition (Application)Mebis notes
Resources
Otman AS, Köse N. Basic Principles and Methods in Exercise Therapy. Meteksan, Ankara Otman AS, Köse N. Basic Evaluation Principles in Treatment Actions. 4th edition Yücel Ofset Printing.
-

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
7
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
X
8
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.
X
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14456
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam000
General Exam000
Performance Task, Maintenance Plan41560
Total Workload(Hour)116
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(116/30)4
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
REHABILITATION and EXERCISE IFZT2163250Fall Semester2+234
Course Program

Çarşamba 08:00-08:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 12:45-13:30

Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelShort Cycle (Associate's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorLect. Mehmet Salih TAN
Name of Lecturer(s)Lect. Berkan BASANÇELEBİ
Assistant(s)
AimLearning the aims, effects and principles of exercise therapy in physiotherapy and rehabilitation, classification of exercise, planning and implementation of the exercise program.
Course ContentThis course contains; Law of ground motion and principles, motion terminology,Upper Extremity Anatomy,Lower Extremity Anatomy,Muscle Contraction Mechanism,Exercise Physiology,Upper Extremity Normal Joint Movement,Lower Extremity Normal Joint Movement,Immobilization,Patient Positions and Mobilization,Infectious Diseases and Protection Routes,Community Based Rehabilitation,Public Health and Rehabilitation,General Repetition (Theoretical),General Repetition (Application).
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Can describe the anatomical features of the upper and lower extremities.16, 8, 9A
Defines the mechanism of muscle contraction.16, 9A
Discuss positions and mobilizations for disease states.16, 8, 9A
Distinguish rehabilitation programs for community health.16, 8, 9A
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 8: Flipped Classroom Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Law of ground motion and principles, motion terminologyMebis notes
2Upper Extremity AnatomyMebis notes
3Lower Extremity AnatomyMebis notes
4Muscle Contraction MechanismMebis notes
5Exercise PhysiologyMebis notes
6Upper Extremity Normal Joint MovementMebis notes
7Lower Extremity Normal Joint MovementMebis notes
8ImmobilizationMebis notes
9Patient Positions and MobilizationMebis notes
10Infectious Diseases and Protection RoutesMebis notes
11Community Based RehabilitationMebis notes
12Public Health and RehabilitationMebis notes
13General Repetition (Theoretical)Mebis notes
14General Repetition (Application)Mebis notes
Resources
Otman AS, Köse N. Basic Principles and Methods in Exercise Therapy. Meteksan, Ankara Otman AS, Köse N. Basic Evaluation Principles in Treatment Actions. 4th edition Yücel Ofset Printing.
-

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
7
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
X
8
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.
X
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Student Success

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 23:42Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 23:42