Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
ERGOTHERAPHYFZT1226170Spring Semester2+023
Course Program

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelShort Cycle (Associate's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorLect. Mehmet Salih TAN
Name of Lecturer(s)Lect. Fatma ÖZTÜRK
Assistant(s)
AimTo provide knowledge about basic evaluation and applications of occupational theraphy.
Course ContentThis course contains; Definition and history of ergotheraphy,Duties of occupational therapist and differences and similarities between ergotheraphy and physiotheraphy,Daily life activities evaluation methods,Hand education in occupational theraphy,Self help devices,Functional activities in occupational theraphy,Team work,Ergonomical approaches in workplace arrangement,Ergonomical principles in house arrangement,Team work,Back school,Occupational theraphy in geriatry,Occupational theraphy in hemiplegy,Occupational theraphy in pediatry.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Ability to identify the ergotheraphy evaluation fields9A
Be able to defining and classifying daily life activities9A
To be able to learn the application areas of ergotherapy9A
To be able to define the tasks and authorities of the ergotherapist9A
Ability to have knowledge about the treatment of occupational therapy9A
Teaching Methods:9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Definition and history of ergotheraphyMebis notes and web search
2Duties of occupational therapist and differences and similarities between ergotheraphy and physiotheraphyMebis notes and web search
3Daily life activities evaluation methodsMebis notes and web search
4Hand education in occupational theraphyMebis notes and web search
5Self help devicesMebis notes and web search
6Functional activities in occupational theraphyMebis notes and web search
7Team workMebis notes and web search
8Ergonomical approaches in workplace arrangementMebis notes and web search
9Ergonomical principles in house arrangementMebis notes and web search
10Team workMebis notes and web search
11Back schoolMebis notes and web search
12Occupational theraphy in geriatryMebis notes and web search
13Occupational theraphy in hemiplegyMebis notes and web search
14Occupational theraphy in pediatryMebis notes and web search
Resources
Mebis notes
Occupational Therapy and Physical Dysfunction: Principles, Skills and Practice, Annie Turner, Marg Foster, Sybil E. Johnson

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
7
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
X
8
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.
X
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14228
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam12020
General Exam13030
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(78/30)3
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
ERGOTHERAPHYFZT1226170Spring Semester2+023
Course Program

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelShort Cycle (Associate's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorLect. Mehmet Salih TAN
Name of Lecturer(s)Lect. Fatma ÖZTÜRK
Assistant(s)
AimTo provide knowledge about basic evaluation and applications of occupational theraphy.
Course ContentThis course contains; Definition and history of ergotheraphy,Duties of occupational therapist and differences and similarities between ergotheraphy and physiotheraphy,Daily life activities evaluation methods,Hand education in occupational theraphy,Self help devices,Functional activities in occupational theraphy,Team work,Ergonomical approaches in workplace arrangement,Ergonomical principles in house arrangement,Team work,Back school,Occupational theraphy in geriatry,Occupational theraphy in hemiplegy,Occupational theraphy in pediatry.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Ability to identify the ergotheraphy evaluation fields9A
Be able to defining and classifying daily life activities9A
To be able to learn the application areas of ergotherapy9A
To be able to define the tasks and authorities of the ergotherapist9A
Ability to have knowledge about the treatment of occupational therapy9A
Teaching Methods:9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Definition and history of ergotheraphyMebis notes and web search
2Duties of occupational therapist and differences and similarities between ergotheraphy and physiotheraphyMebis notes and web search
3Daily life activities evaluation methodsMebis notes and web search
4Hand education in occupational theraphyMebis notes and web search
5Self help devicesMebis notes and web search
6Functional activities in occupational theraphyMebis notes and web search
7Team workMebis notes and web search
8Ergonomical approaches in workplace arrangementMebis notes and web search
9Ergonomical principles in house arrangementMebis notes and web search
10Team workMebis notes and web search
11Back schoolMebis notes and web search
12Occupational theraphy in geriatryMebis notes and web search
13Occupational theraphy in hemiplegyMebis notes and web search
14Occupational theraphy in pediatryMebis notes and web search
Resources
Mebis notes
Occupational Therapy and Physical Dysfunction: Principles, Skills and Practice, Annie Turner, Marg Foster, Sybil E. Johnson

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
7
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
X
8
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.
X
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Student Success

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 23:42Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 23:42