Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
RADIOBIOLOGY-Fall Semester2+022
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelShort Cycle (Associate's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Neziha HACIHASANOĞLU ÇAKMAK
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Elif Zeynep YILMAZ
Assistant(s)
AimTo investigate the interactions between ionizing radiations and living systems and their consequences.
Course ContentThis course contains; Introduction of radiobiology,general properties of ionizing radiation,cell biology,response to radiation at the cellular level,distribution of radiation energy, effects of radiation,divided cells and survival concept,radiation sensitivities of tissues and organs, effects of radiation for embryo and fetus,acute and late effects of radiation,radiation accidents,radiation protection and safety.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
To investigate the interactions between ionizing radiations and living systems and their consequences.10, 16, 37, 9A, E
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 37: Computer-Internet Supported Instruction, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, E: Homework

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction of radiobiology presentations
2general properties of ionizing radiation presentations
3cell biology presentations
4response to radiation at the cellular level presentations
5distribution of radiation energy presentations
6 effects of radiation presentations
7divided cells and survival concept presentations
8radiation sensitivities of tissues and organs presentations
9 effects of radiation for embryo and fetus presentations
10acute and late effects of radiation presentations
11radiation accidents presentations
12radiation protection and safety presentations
Resources
Powerpoint notes will be given to students.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
6
Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
7
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
8
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14228
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam11010
General Exam11515
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)53
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(53/30)2
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
RADIOBIOLOGY-Fall Semester2+022
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelShort Cycle (Associate's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Neziha HACIHASANOĞLU ÇAKMAK
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Elif Zeynep YILMAZ
Assistant(s)
AimTo investigate the interactions between ionizing radiations and living systems and their consequences.
Course ContentThis course contains; Introduction of radiobiology,general properties of ionizing radiation,cell biology,response to radiation at the cellular level,distribution of radiation energy, effects of radiation,divided cells and survival concept,radiation sensitivities of tissues and organs, effects of radiation for embryo and fetus,acute and late effects of radiation,radiation accidents,radiation protection and safety.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
To investigate the interactions between ionizing radiations and living systems and their consequences.10, 16, 37, 9A, E
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 37: Computer-Internet Supported Instruction, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, E: Homework

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction of radiobiology presentations
2general properties of ionizing radiation presentations
3cell biology presentations
4response to radiation at the cellular level presentations
5distribution of radiation energy presentations
6 effects of radiation presentations
7divided cells and survival concept presentations
8radiation sensitivities of tissues and organs presentations
9 effects of radiation for embryo and fetus presentations
10acute and late effects of radiation presentations
11radiation accidents presentations
12radiation protection and safety presentations
Resources
Powerpoint notes will be given to students.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
6
Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
7
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
8
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 05/11/2023 - 23:42Son Güncelleme Tarihi: 05/11/2023 - 23:42