Back
AKADEMİK
Turn Back

Aim

The aim of this program is to educate professionals capable of interpreting the written prescriptions of specialized opticians and provide clients with glasses, contact lenses, various types of optical equipments, glass frames, protective glasses, and sunglasses in compliance with the patients’ needs.

Qualification Awarded

Short Cycle (Associate's Degree)

Registration and Admission Requirements

Students must have successfully graduated from high schools (or equals). The placements are done following the rules of Turkish Higher Education Council (YÖK) respect to TYT scores obtained from YKS. Admission is based on the scores, according to the rules determined by Higher Education Council. For international students who will be accepted according to the National or International Exams, Quota and conditions are announced on our University’s website.

Graduation Requirements

Students must successfully finish all courses and internships set by the program taking at least 120 ECTS credits in total, to be granted with the Bachelor's degree. Graduation eligibility is determined by academic average score. For this purpose, the sum of the weighted scores of all courses taken throughout the education is divided by the sum of ECTS values.

Recognition of Prior Learning

Students may apply for exemption from the courses they have taken in another higher education or equally accredited institution. Exemption requests are decided by the board of governors of the School, which considers the opinion of the lecturer responsible for that course.

Lesson Plan - AKTS Credits

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Code Lesson Language T+A UK AKTS Download
OPT1110892 INTRODUCTION to OPTICIANRY Türkçe 3 8
OPT1163420 ANATOMY and PHYSIOLOGY of the EYE Türkçe 1 6
OPT1126200 BASIC PHYSICS Türkçe 2 4
OPT1124600 BUSINESS ETHICS Türkçe 2 2
OPT1124500 FIRST AID Türkçe 1+1 2
OPT1125970 RADIOBIOLOGY Türkçe 2 2
OPT1121810 LABORATORY TECHNIQUES and SAFETY Türkçe 2 2
OPT1124900 BEHAVIORAL SCIENCES Türkçe 2 2
OPT1124700 COMMUNICATION Türkçe 2 2
OPT1124800 OCCUPATIONAL SAFETY Türkçe 2 2
OPT1112350 RADIATION PROTECTION Türkçe 2 2
TDL1110200 TURKISH LANGUAGE I Türkçe 2 2
İNG1110900 ENGLISH I İngilizce 2 2
ATA1110800 HISTORY of the TURKISH REPUBLIC I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Code Lesson Language T+A UK AKTS Download
OPT1210893 OPTICIANRY I Türkçe 2+3 8
OPT1263390 INTRODUCTION to BASIC MATHEMATICS Türkçe 2 4
OPT1263380 GEOMETRIC OPTICS in PHYSICS Türkçe 2 6
OPT1265400 USE of OPTICAL INSTRUMENTS Türkçe 2 2
OPT1225300 ENVIRONMENTAL PROTECTION Türkçe 2 2
OPT1225600 QUALITY MANAGEMENT in HEALTH Türkçe 2 2
OPT1211800 INFORMATION TECHNOLOGIES and TOOLS I Türkçe 2 2
OPT1211250 CURRENT CHEMICALS & DRUGS Türkçe 2 2
OPT1225100 RESEARCH METHOD & TECHNIQUES Türkçe 2 2
TDL1220000 TURKISH LANGUAGE II Türkçe 2 2
ATA1210000 HISTORY of the TURKISH REPUBLIC II Türkçe 2 2
İNG1212000 ENGLISH II İngilizce 2 2
OPT1265700 SUMMER INTERNSHIP Türkçe - 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Code Lesson Language T+A UK AKTS Download
OPT2163450 INDUSTRIAL APPLICATIONS I Türkçe 12
OPT2110895 EYE DISEASES Türkçe 2 6
OPT2110894 OPTICIANRY II Türkçe 2+3 12
OPT2126630 OPTHALMIC LENS Türkçe 2 2
OPT2117810 EYE DISEASES I Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Code Lesson Language T+A UK AKTS Download
OPT2226640 CONTACT LENS Türkçe 2 2
OPT2263470 VISUAL OPTICS and REFRACTION Türkçe 2 3
OPT2242590 SALES TECHNIQUES and MARKETING Türkçe 2 2
OPT2217860 ACCOUNTING Türkçe 2 3
OPT2210896 OPTICIANRY III Türkçe 2+3 12
OPT2210897 INDUSTRIAL APPLICATIONS II Türkçe 12

Program Qualification

KNOWLEDGE


Theoretical, Factual

The student acquires theoretical and practical knowledge related to his field at a basic level.
The student owns information about moral discipline and ethical rules related to his field.

SKILLS


Cognitive, Practical

The student uses theoretical and practical knowledge related to his field at a basic level; basic fundamental computer programs and related technologies.

COMPETENCIES


Ability to work independently and take responsibility

The student manages a duty independently by using the knowledge about his field at a basic level.

Learning Competence

The student evaluates the knowledge about his field at a basic level with a critical approach, he designates his learning needs and directs his learning.

Communication and Social Competence

The student uses information and communication technologies with at least at basic level of European Computer Using Licence basic level of computer software which his field of study requires.

Field-based Competence

The student complies with and contributes to quality management and processes.
The student has sufficient consciousness about individual and public health, environmental protection and work safety issues.
The student acts in accordance with laws, regulations, legislations and professional ethics related to individual duties, rights and responsibilities.

Employment Opportunities

Upgrading

After graduation from associate degree programs, the vertical transfer exam (DGS) has the opportunity to study in left undergraduate programs.

Type of Training

Full Time

Assessment and Evaluation

Success in a course is determined by the course success grade. The course grade is obtained by evaluating the student's success in mid-term exams and assignments that substitute for mid-term exams, applied studies, group work and similar studies and the general exam together. Students who fail to get at least 50 points from the general exam are considered unsuccessful for all courses. To be successful in the course, it is required to have at least 60 points or 2.27 success coefficient at the end of the term.

Head of Department

Teaching Methods

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Education Teaching Procedure *

Learning Activities

Tools Used

Course - Program Competencies Relations

Lesson 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ACCOUNTING 200000100
ANATOMY and PHYSIOLOGY of the EYE 202330000
BASIC PHYSICS 404240003
CONTACT LENS 555554444
ENVIRONMENTAL PROTECTION 140000155
EYE DISEASES 552443323
GEOMETRIC OPTICS in PHYSICS 455543444
INDUSTRIAL APPLICATIONS I 555555555
INDUSTRIAL APPLICATIONS II 555555555
INTRODUCTION to BASIC MATHEMATICS 434451212
INTRODUCTION to OPTICIANRY 554543435
OCCUPATIONAL SAFETY 300340454
OPTICIANRY I 554553555
OPTICIANRY II 555544455
OPTICIANRY III 554554455
QUALITY MANAGEMENT in HEALTH 131241534
RADIATION PROTECTION 000000555
SALES TECHNIQUES and MARKETING 543422334
USE of OPTICAL INSTRUMENTS 552440334
VISUAL OPTICS and REFRACTION 555544455
İlişkili ders sayısı / 20/32766960717142666877
İlişki ağırlığı443443344

Surveys for Students

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Numerical Data

Number of Students by years

Student Success

Graduate Success