Skip to main content

Istanbul Medipol University Vocational School Operating Room Services Program Information

Program Information

Aim

The aim of this program is to educate healthcare professionals capable of assisting in every step of a surgery. Operating room managers prepare the operating hall, position the operating table, and all the necessary instruments in compliance with the requirements of the undertaken surgery.

Qualification Awarded

Short Cycle (Associate's Degree)

Registration and Admission Requirements

Students must have successfully graduated from high schools (or equals). The placements are done following the rules of Turkish Higher Education Council (YÖK) respect to TYT scores obtained from YKS. Admission is based on the scores, according to the rules determined by Higher Education Council. For international students who will be accepted according to the National or International Exams, Quota and conditions are announced on our University’s website.

Graduation Requirements

Students must successfully finish all courses and internships set by the program taking at least 120 ECTS credits in total, to be granted with the Bachelor's degree. Graduation eligibility is determined by academic average score. For this purpose, the sum of the weighted scores of all courses taken throughout the education is divided by the sum of ECTS values.

Recognition of Prior Learning

Students may apply for exemption from the courses they have taken in another higher education or equally accredited institution. Exemption requests are decided by the board of governors of the School, which considers the opinion of the lecturer responsible for that course.

Lesson Plan - AKTS Credits

* The courses indicated in this course table shows current course plan information in Student Affairs.

** Compulsory courses are certainly opened whereas opening of elective and optional courses may differ according to preferences and quota condition in related term.

*** Theoretical and practical course hours of vocational (professional) clinical courses are not considered weekly. These course hours refer to total course hours.

Please click on the course title in the table below in order to see detailed information about course objectives and learning outcomes etc.

Fall Semester Courses Plan
CodeCourseLanguage of InstructionT+UUKECTSDownload
AHM1115375BASIC HEALTH AND DISEASES KNOWLEDGETurkish2-6
AHM1162930OPERATING HOUSE MANAGEMENT ITurkish2-8
AHM1177810FIRST and EMERGENCY AIDTurkish2-2
AHM1124400MEDICAL TERMINOLOGYTurkish2-4
AHM1115376DDDTurkish2-2
AHM1124500FIRST AIDTurkish1+1-2
AHM1124600BUSINESS ETHICSTurkish2-2
AHM1124700COMMUNICATIONTurkish2-2
AHM1124800OCCUPATIONAL SAFETYTurkish2-2
AHM1124900BEHAVIORAL SCIENCESTurkish2-2
AHM1112350RADIATION PROTECTIONTurkish2-2
AHM1121810LABORATORY TECHNIQUES and SAFETYTurkish2-2
ATA1110800HISTORY of the TURKISH REPUBLIC ITurkish2-2
İNG1110900ENGLISH IEnglish2-2
TDL1110200TURKISH LANGUAGE ITurkish2-2
Spring Semester Courses Plan
CodeCourseLanguage of InstructionT+UUKECTSDownload
AHM1226010HEALTH PSYCHOLOGYTurkish2-4
AHM1247830INFEC. DISEASES and STERI. and DISINFEC. METHODTurkish2-8
AHM1262940OPERATING HOUR MANAGEMENT IITurkish2-8
AHM1277830QUALITY MANAGEMENT in HEALTHTurkish2-4
AHM1225100RESEARCH METHOD & TECHNIQUESTurkish2-2
AHM1225300ENVIRONMENTAL PROTECTIONTurkish2-2
AHM1211800INFORMATION TECHNOLOGIES and TOOLS ITurkish2-2
AHM1211250CURRENT CHEMICALS & DRUGSTurkish2-2
ATA1210000HISTORY of the TURKISH REPUBLIC IITurkish2-2
İNG1212000ENGLISH IIEnglish2-2
TDL1220000TURKISH LANGUAGE IITurkish2-2

Program Qualification

Theoretical, Factual

The student acquires theoretical and practical knowledge related to his field at a basic level.
The student owns information about moral discipline and ethical rules related to his field.


Employment Opportunities

Upgrading

Type of Training

Full Time

Assessment and Evaluation

Head of Department

Lect. Mehmet Sıddık CEBE

Teaching Methods

Teaching - learning methods and strategies are selected in such a way as to increase the skills of the students such as self - study, lifelong learning, observation, teaching to others, critical thinking, team work, effective use of information. It is also noted that the teaching style is designed to support students with different abilities. The teaching methods used in the program are given in the following list **:

Education Teaching Procedure *

Learning Activities

Tools Used

Lecture

Listening and understanding

Standard classroom technologies, multimedia tools, projector, computer, overhead projector

Brainstorming

Listening and understanding, observing/processing situations, critical thinking, development, teamwor

Standard classroom technologies, multimedia tools, projector, computer, overhead projector

Case study

Ability to interpret the case report

Experiment / Laboratory

Performance experiments, support visual learning and develop manual skills.

Laboratory, Laboratory equipment and tools

Self-Study

Investigation of details within the scope of the lecture or similar subjects

Investigation of details within the scope of the lecture or computer, textbook/ supplementary books, databases of similar subjects

Problem solving

Pre-planned special skills

Reflective Thinking

Supporting learning by an active, persistent, and careful consideration of a belief or supposed form of knowledge

Case Study

Pre-planned special skills

Concept map

Question - Answer

Interactive brainstorming with question-answer

Standard classroom technologies, multimedia tools, projector, computer

Discussion

Listening and understanding, observation/processing situations, critical thinking, question development

Standard classroom technologies, multimedia tools, projector, computer

Exercise, Practice

Research and lifelong learning, writing, reading, critical thinking and application

Laboratory, standard classroom technologies, multimedia tools, projector, computer

Demonstration

Field trip, demonstration of the subjects/techniques learned in the lectures and visits at the facilities.

Mannequin, laboratory equipment and device

Role Model, Making an example

Supporting learning by seeing

Video, film, databases

Teamwork

Realization of projects, assignments and experiments, learning, gaining teamwork skills

Standard classroom technologies, library

Simulation

Supporting learning by the imitation of the operation of a real-world process or system over time

Computer models, virtual reality tools

Written Exam

Research – lifelong learning, processing situations, question development, interpretation

Oral Exam

Research – lifelong learning, processing situations, question development, interpretation, presentation

Homework

Research – lifelong learning, writing, reading, Informatics

Internet databases, library databases, e-mail, textbooks, or supplementary books

Project / Design

Identifies, field of application, collecting, and analyzing data, literature review, preparing and presenting report

Internet databases, library databases, e-mail, textbooks, or supplementary books

Quiz

Learning, processing context/states, learning questions, interpreting

Course - Program Competencies Relations

Course123456789
BASIC PRINCIPLES and SKILLS554554555
ENVIRONMENTAL PROTECTION140000155
MEDICAL TERMINOLOGY522350000
OCCUPATIONAL SAFETY030340454
OPERATING HOUR MANAGEMENT II554554555
QUALITY MANAGEMENT in HEALTH131241534
RADIATION PROTECTION000000555
İlişkili Ders Sayısı / 7/2717221118239252828

Surveys for Students

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Numerical Data

Number of Students by years

Student Success

Graduate Success