Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
PROFESSIONAL ENGLISH IIULY2290270Spring Semester4+044
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseEnglish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorLect. Müge SARI
Name of Lecturer(s)Lect. Hakan YILDIZ
Assistant(s)Lecturer TUBA ŞENEL İNCE
AimThe aim of this course is to enable students to use intermediate level of terminology regarding their discipline.
Course ContentThis course contains; Material Transport Units
Storage Areas
(Material transport units)
(Types of storage areas)
,Storage Areas
Storage Analysis
(Options of storage areas)
(Storage analysis: costs and intangible components )
,Storage Equipment
(Equipments that can be used at storage departments )
,Storage Equipment
(Equipments that can be used at storage departments )
,Informnation Systems
Warehouse Management Systems
(Information systems in the field of lojistics)
(Warehouse management systems: information scanning tools)
,Distribution Centers
The Loading Dock
(Recommendations for distribution centers and distribution center inventory)
(Operations of loading docks)
,Customs
(Important points about customs)
,Cargo Insurance
(Cargo insurance)
,Shipping Documents
Transportation Load Planning
(Required descriptions for shipping documents)
(Important points in transportation load planning)
,Air Freight Transportation
Rail Freight Transportation
(Air Freight Transportation)
(Rail Freight Transportation)
,Air Freight Transportation
Rail Freight Transportation
(Air Freight Transportation)
(Rail Freight Transportation)
,Motor Freight Transportation
Ocean Freight Transportation
(Motor Freight Transportation)
(Ocean Freight Transportation)
,Logistics Problems
Security
(Possible problems and solution in the field of lojistics)
(Security problems and solutions)
,Sustainability
(Methods to improve sustainability)
.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.1.Tell about their field shortly in oral or written form. 10, 16, 5, 9A
3.will be able to translate writing their own articles, which are products of the research in their fields.10, 16, 9A
1. Will be able to use the basic terminology of Logistics10, 16, 9A
1.2. Interpret basic level dialogues in their field.10, 16, 5, 9
1.3. Illustrate the new vocabulary and structure about their field in their daily life.10, 16, 9A
2. Will be able to evaluate research in their field using the language.10, 16, 9A
2.1. Translate literature review in their fields.10, 16, 5, 9A
2.2. Employ the following articles written in their fields.10, 16, 5, 9
2.3. Question the articles written in their fields. 10, 16, 5, 9A
3.1. Translate writing their own articles, which are products of the research in their fields10, 16, 5, 9A
3.2. Test English in conferences and seminars in their field.10, 16, 9A
3.3. Experiment English translation in their fields. 10, 16, 5, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 5: Cooperative Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Material Transport Units
Storage Areas
(Material transport units)
(Types of storage areas)
Studying the related chapter in the coursebook.
2Storage Areas
Storage Analysis
(Options of storage areas)
(Storage analysis: costs and intangible components )
Studying the related chapter in the coursebook.
3Storage Equipment
(Equipments that can be used at storage departments )
4Storage Equipment
(Equipments that can be used at storage departments )
Studying the related chapter in the coursebook.
5Informnation Systems
Warehouse Management Systems
(Information systems in the field of lojistics)
(Warehouse management systems: information scanning tools)
Studying the related chapter in the coursebook.
6Distribution Centers
The Loading Dock
(Recommendations for distribution centers and distribution center inventory)
(Operations of loading docks)
Studying the related chapter in the coursebook.
7Customs
(Important points about customs)
Studying the related chapter in the coursebook.
8Cargo Insurance
(Cargo insurance)
Studying the related chapter in the coursebook.
9Shipping Documents
Transportation Load Planning
(Required descriptions for shipping documents)
(Important points in transportation load planning)
Studying the related chapter in the coursebook.
10Air Freight Transportation
Rail Freight Transportation
(Air Freight Transportation)
(Rail Freight Transportation)
Studying the related chapter in the coursebook.
11Air Freight Transportation
Rail Freight Transportation
(Air Freight Transportation)
(Rail Freight Transportation)
Studying the related chapter in the coursebook.
12Motor Freight Transportation
Ocean Freight Transportation
(Motor Freight Transportation)
(Ocean Freight Transportation)
Studying the related chapter in the coursebook.
13Logistics Problems
Security
(Possible problems and solution in the field of lojistics)
(Security problems and solutions)
Studying the related chapter in the coursebook.
14Sustainability
(Methods to improve sustainability)
Studying the related chapter in the coursebook.
Resources
Class notes, ppt slides, websites about the topics
Career Paths Logistics A1,A2 ,Vocational English Book,Express Publishing,2011,ISBN 978-1-78098-355-4

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14456
Guided Problem Solving14228
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report14114
Term Project100
Presentation of Project / Seminar100
Quiz155
Midterm Exam199
General Exam12121
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)133
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(133/30)4
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
PROFESSIONAL ENGLISH IIULY2290270Spring Semester4+044
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseEnglish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorLect. Müge SARI
Name of Lecturer(s)Lect. Hakan YILDIZ
Assistant(s)Lecturer TUBA ŞENEL İNCE
AimThe aim of this course is to enable students to use intermediate level of terminology regarding their discipline.
Course ContentThis course contains; Material Transport Units
Storage Areas
(Material transport units)
(Types of storage areas)
,Storage Areas
Storage Analysis
(Options of storage areas)
(Storage analysis: costs and intangible components )
,Storage Equipment
(Equipments that can be used at storage departments )
,Storage Equipment
(Equipments that can be used at storage departments )
,Informnation Systems
Warehouse Management Systems
(Information systems in the field of lojistics)
(Warehouse management systems: information scanning tools)
,Distribution Centers
The Loading Dock
(Recommendations for distribution centers and distribution center inventory)
(Operations of loading docks)
,Customs
(Important points about customs)
,Cargo Insurance
(Cargo insurance)
,Shipping Documents
Transportation Load Planning
(Required descriptions for shipping documents)
(Important points in transportation load planning)
,Air Freight Transportation
Rail Freight Transportation
(Air Freight Transportation)
(Rail Freight Transportation)
,Air Freight Transportation
Rail Freight Transportation
(Air Freight Transportation)
(Rail Freight Transportation)
,Motor Freight Transportation
Ocean Freight Transportation
(Motor Freight Transportation)
(Ocean Freight Transportation)
,Logistics Problems
Security
(Possible problems and solution in the field of lojistics)
(Security problems and solutions)
,Sustainability
(Methods to improve sustainability)
.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.1.Tell about their field shortly in oral or written form. 10, 16, 5, 9A
3.will be able to translate writing their own articles, which are products of the research in their fields.10, 16, 9A
1. Will be able to use the basic terminology of Logistics10, 16, 9A
1.2. Interpret basic level dialogues in their field.10, 16, 5, 9
1.3. Illustrate the new vocabulary and structure about their field in their daily life.10, 16, 9A
2. Will be able to evaluate research in their field using the language.10, 16, 9A
2.1. Translate literature review in their fields.10, 16, 5, 9A
2.2. Employ the following articles written in their fields.10, 16, 5, 9
2.3. Question the articles written in their fields. 10, 16, 5, 9A
3.1. Translate writing their own articles, which are products of the research in their fields10, 16, 5, 9A
3.2. Test English in conferences and seminars in their field.10, 16, 9A
3.3. Experiment English translation in their fields. 10, 16, 5, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 5: Cooperative Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Material Transport Units
Storage Areas
(Material transport units)
(Types of storage areas)
Studying the related chapter in the coursebook.
2Storage Areas
Storage Analysis
(Options of storage areas)
(Storage analysis: costs and intangible components )
Studying the related chapter in the coursebook.
3Storage Equipment
(Equipments that can be used at storage departments )
4Storage Equipment
(Equipments that can be used at storage departments )
Studying the related chapter in the coursebook.
5Informnation Systems
Warehouse Management Systems
(Information systems in the field of lojistics)
(Warehouse management systems: information scanning tools)
Studying the related chapter in the coursebook.
6Distribution Centers
The Loading Dock
(Recommendations for distribution centers and distribution center inventory)
(Operations of loading docks)
Studying the related chapter in the coursebook.
7Customs
(Important points about customs)
Studying the related chapter in the coursebook.
8Cargo Insurance
(Cargo insurance)
Studying the related chapter in the coursebook.
9Shipping Documents
Transportation Load Planning
(Required descriptions for shipping documents)
(Important points in transportation load planning)
Studying the related chapter in the coursebook.
10Air Freight Transportation
Rail Freight Transportation
(Air Freight Transportation)
(Rail Freight Transportation)
Studying the related chapter in the coursebook.
11Air Freight Transportation
Rail Freight Transportation
(Air Freight Transportation)
(Rail Freight Transportation)
Studying the related chapter in the coursebook.
12Motor Freight Transportation
Ocean Freight Transportation
(Motor Freight Transportation)
(Ocean Freight Transportation)
Studying the related chapter in the coursebook.
13Logistics Problems
Security
(Possible problems and solution in the field of lojistics)
(Security problems and solutions)
Studying the related chapter in the coursebook.
14Sustainability
(Methods to improve sustainability)
Studying the related chapter in the coursebook.
Resources
Class notes, ppt slides, websites about the topics
Career Paths Logistics A1,A2 ,Vocational English Book,Express Publishing,2011,ISBN 978-1-78098-355-4

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09