Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
BRAND MANAGEMENTULY3170980Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Fatih PINARBAŞI
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Fatma Betül ORTAKÖY
Assistant(s)
AimThe aim of the course is to develop an understanding of basic marketing concepts as applied in brand management and the ability to apply these concepts in developing competitive brand strategy.
Course ContentThis course contains; Introduction to the concept of brand and branding.,Customer-Based Brand Equity and Brand Positioning,Brand Resonance and the Brand Value Chain / I,Brand Resonance and the Brand Value Chain / II,Choosing Brand Elements to Build Brand Equity / I,Choosing Brand Elements to Build Brand Equity / II,Designing Marketing Programs to Build Brand Equity,Integrated Marketing Communications to Build Brand Equity / I,Integrated Marketing Communications to Build Brand Equity / II,Branding in the Digital Era,Leveraging Secondary Brand Associations to Build Brand Equity / I,Leveraging Secondary Brand Associations to Build Brand Equity / II,Developing a Brand Equity Measurement and Management System / I,Developing a Brand Equity Measurement and Management System / II.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to explain the concepts of brand and branding.10, 12, 13, 16, 9A
1.1 Define the concept of brand.10, 12, 13, 16, 9A
1.2. Explain the concept and history of branding.10, 12, 13, 16, 9A
1.3. Explain the basic characteristics of the brand concept.10, 12, 13, 16, 9A
2. Will be able to explain the concept of customer-based brand value.10, 12, 13, 16, 9A
2.1. Explain the place of the customer-based brand value concept in branding and consumer behavior.10, 12, 13, 16, 9A
2.2. Explain the concept of positive customer-based brand equity.10, 12, 13, 16, 9A
2.3. Explain the concept of negative customer-oriented brand equity.10, 12, 13, 16, 9A
3. Will be able to explain the concept of Brand Resonance Pyramid. 10, 12, 13, 16, 9A
3.1. Explain the stages in the brand resonance pyramid.10, 12, 13, 16, 9A
3.2. Explain the emotional and rational routes in the brand resonance pyramid.10, 12, 13, 16, 9A
3.3. Explain the top stage in the brand resonance pyramid that describes the resonance.10, 12, 13, 16, 9A
4. Will be able to explain and evaluate brand elements.10, 12, 13, 16, 9A
4.1. Explain the brand name element.10, 12, 13, 16, 9A
4.2. Explain the URL element.10, 12, 13, 16, 9A
4.3. Explain the logo and symbol elements.10, 12, 13, 16, 9A
4.4. Explain the character element.10, 12, 13, 16, 9A
4.5. Explain the slogan element.10, 12, 13, 16, 9A
4.6. Explain the jingle element.10, 12, 13, 16, 9A
4.7. Explain the packaging element. 10, 12, 13, 16, 9A
5. Will be able to evaluate branding in the digital world.10, 12, 13, 16, 9A
5.1. Explain the advances of the digital world.10, 12, 13, 16, 9A
5.2 Explain the relationship between the digital world and branding activities.10, 12, 13, 16, 9A
5.3 Evaluate the pros and cons of paid advertising channels in the digital world.10, 12, 13, 16, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction to the concept of brand and branding.
2Customer-Based Brand Equity and Brand Positioning
3Brand Resonance and the Brand Value Chain / I
4Brand Resonance and the Brand Value Chain / II
5Choosing Brand Elements to Build Brand Equity / I
6Choosing Brand Elements to Build Brand Equity / II
7Designing Marketing Programs to Build Brand Equity
8Integrated Marketing Communications to Build Brand Equity / I
9Integrated Marketing Communications to Build Brand Equity / II
10Branding in the Digital Era
11Leveraging Secondary Brand Associations to Build Brand Equity / I
12Leveraging Secondary Brand Associations to Build Brand Equity / II
13Developing a Brand Equity Measurement and Management System / I
14Developing a Brand Equity Measurement and Management System / II
Resources
1. Güçlü Markalar Yaratmak, David Aaker, MediaCat Yayıncılık, 2016 2. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, 5th Edition, Kevin Keller, Pearson, 2019 3. Managing Brand Equity, David Aaker, Free Press, 1991

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours000
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam000
General Exam000
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
BRAND MANAGEMENTULY3170980Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Fatih PINARBAŞI
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Fatma Betül ORTAKÖY
Assistant(s)
AimThe aim of the course is to develop an understanding of basic marketing concepts as applied in brand management and the ability to apply these concepts in developing competitive brand strategy.
Course ContentThis course contains; Introduction to the concept of brand and branding.,Customer-Based Brand Equity and Brand Positioning,Brand Resonance and the Brand Value Chain / I,Brand Resonance and the Brand Value Chain / II,Choosing Brand Elements to Build Brand Equity / I,Choosing Brand Elements to Build Brand Equity / II,Designing Marketing Programs to Build Brand Equity,Integrated Marketing Communications to Build Brand Equity / I,Integrated Marketing Communications to Build Brand Equity / II,Branding in the Digital Era,Leveraging Secondary Brand Associations to Build Brand Equity / I,Leveraging Secondary Brand Associations to Build Brand Equity / II,Developing a Brand Equity Measurement and Management System / I,Developing a Brand Equity Measurement and Management System / II.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to explain the concepts of brand and branding.10, 12, 13, 16, 9A
1.1 Define the concept of brand.10, 12, 13, 16, 9A
1.2. Explain the concept and history of branding.10, 12, 13, 16, 9A
1.3. Explain the basic characteristics of the brand concept.10, 12, 13, 16, 9A
2. Will be able to explain the concept of customer-based brand value.10, 12, 13, 16, 9A
2.1. Explain the place of the customer-based brand value concept in branding and consumer behavior.10, 12, 13, 16, 9A
2.2. Explain the concept of positive customer-based brand equity.10, 12, 13, 16, 9A
2.3. Explain the concept of negative customer-oriented brand equity.10, 12, 13, 16, 9A
3. Will be able to explain the concept of Brand Resonance Pyramid. 10, 12, 13, 16, 9A
3.1. Explain the stages in the brand resonance pyramid.10, 12, 13, 16, 9A
3.2. Explain the emotional and rational routes in the brand resonance pyramid.10, 12, 13, 16, 9A
3.3. Explain the top stage in the brand resonance pyramid that describes the resonance.10, 12, 13, 16, 9A
4. Will be able to explain and evaluate brand elements.10, 12, 13, 16, 9A
4.1. Explain the brand name element.10, 12, 13, 16, 9A
4.2. Explain the URL element.10, 12, 13, 16, 9A
4.3. Explain the logo and symbol elements.10, 12, 13, 16, 9A
4.4. Explain the character element.10, 12, 13, 16, 9A
4.5. Explain the slogan element.10, 12, 13, 16, 9A
4.6. Explain the jingle element.10, 12, 13, 16, 9A
4.7. Explain the packaging element. 10, 12, 13, 16, 9A
5. Will be able to evaluate branding in the digital world.10, 12, 13, 16, 9A
5.1. Explain the advances of the digital world.10, 12, 13, 16, 9A
5.2 Explain the relationship between the digital world and branding activities.10, 12, 13, 16, 9A
5.3 Evaluate the pros and cons of paid advertising channels in the digital world.10, 12, 13, 16, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction to the concept of brand and branding.
2Customer-Based Brand Equity and Brand Positioning
3Brand Resonance and the Brand Value Chain / I
4Brand Resonance and the Brand Value Chain / II
5Choosing Brand Elements to Build Brand Equity / I
6Choosing Brand Elements to Build Brand Equity / II
7Designing Marketing Programs to Build Brand Equity
8Integrated Marketing Communications to Build Brand Equity / I
9Integrated Marketing Communications to Build Brand Equity / II
10Branding in the Digital Era
11Leveraging Secondary Brand Associations to Build Brand Equity / I
12Leveraging Secondary Brand Associations to Build Brand Equity / II
13Developing a Brand Equity Measurement and Management System / I
14Developing a Brand Equity Measurement and Management System / II
Resources
1. Güçlü Markalar Yaratmak, David Aaker, MediaCat Yayıncılık, 2016 2. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, 5th Edition, Kevin Keller, Pearson, 2019 3. Managing Brand Equity, David Aaker, Free Press, 1991

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09