Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INTERNATIONAL TRADE THEORY and POLICIYULY3153980Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Name of Lecturer(s)Prof.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Assistant(s)
AimThe aim of the course is to inform students about the causes of trade, how trade is shaped, the principles of trade policies and the stages of economic integration in the light of international trade theories.
Course ContentThis course contains; Globalization, international trade and international factor mobility,Mercantilism and absolute advantages,Comparative advantages,Standard theory,Supply and demand models, offer curves,The Heckscher-Ohlin Theory,Scale economies, incomplete competition, transportation costs and international trade,Scale economies, incomplete competition, transportation costs and international trade,Technological differences, environmental standards and international trade,Growth of production factors and technical progress,Growth and international trade,Customs tariffs,Non-tariff barriers,Stages of economic integration.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.1.Explains global trade flows.
1. Will be able to understand the development and dynamics of global trade.10, 16, 9A
1.2. Evaluates the relationship between economic and social impacts and trade.
2. Will be able to describe how international trade theories develop.10, 16, 9A
2.1. Explains the concept of absolute and comparative advantage in international trade.
2.2. Explains the Heckscher-Ohlin Model and its applications.
2.3. Explains the benefits of specialization and trade based on comparative advantage.
2.4. Evaluates new trade theories.
3. Will be able to examine the effects of different trade policies on national economies and international trade.10, 16, 9A
3.1. Explain the effects of trade on production, consumption, and prices of goods and services.
3.2. It evaluates the impact of trade on income distribution and welfare of participating countries.
3.3. Analyzes the effects of tariffs, quotas, and subsidies on international trade.
4. Will be able to predict how international trade will be shaped under different circumstances.10, 16, 9A
4.1. Explain the role of economies of scale and perfect competition in explaining trade patterns.
4.2. Analyzes how factor abundance and factor intensity affect trade orientations.
5. Will be able to examine the effects of economic integration in different levels.10, 16, 9A
5.1. Understands intra-industry and non-industry trade.
5.2. Learns the differences of national, international and transnational companies.
5.3. Gain an idea about international investments and foreign exchange policies.
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Globalization, international trade and international factor mobility
2Mercantilism and absolute advantages
3Comparative advantages
4Standard theory
5Supply and demand models, offer curves
6The Heckscher-Ohlin Theory
7Scale economies, incomplete competition, transportation costs and international trade
8Scale economies, incomplete competition, transportation costs and international trade
9Technological differences, environmental standards and international trade
10Growth of production factors and technical progress
11Growth and international trade
12Customs tariffs
13Non-tariff barriers
14Stages of economic integration
Resources
Seyidoğlu, Halil. Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama. Geliştirilmiş 22. Baskı. İstanbul: Güzem Can Yayınları, 2020.
ADDITIONAL RESOURCES Salvatore, Dominick. International Economics. 10th Edition. Singapore: Wiley, 2011.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving5210
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project8324
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam12525
General Exam13535
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(136/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INTERNATIONAL TRADE THEORY and POLICIYULY3153980Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Name of Lecturer(s)Prof.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Assistant(s)
AimThe aim of the course is to inform students about the causes of trade, how trade is shaped, the principles of trade policies and the stages of economic integration in the light of international trade theories.
Course ContentThis course contains; Globalization, international trade and international factor mobility,Mercantilism and absolute advantages,Comparative advantages,Standard theory,Supply and demand models, offer curves,The Heckscher-Ohlin Theory,Scale economies, incomplete competition, transportation costs and international trade,Scale economies, incomplete competition, transportation costs and international trade,Technological differences, environmental standards and international trade,Growth of production factors and technical progress,Growth and international trade,Customs tariffs,Non-tariff barriers,Stages of economic integration.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.1.Explains global trade flows.
1. Will be able to understand the development and dynamics of global trade.10, 16, 9A
1.2. Evaluates the relationship between economic and social impacts and trade.
2. Will be able to describe how international trade theories develop.10, 16, 9A
2.1. Explains the concept of absolute and comparative advantage in international trade.
2.2. Explains the Heckscher-Ohlin Model and its applications.
2.3. Explains the benefits of specialization and trade based on comparative advantage.
2.4. Evaluates new trade theories.
3. Will be able to examine the effects of different trade policies on national economies and international trade.10, 16, 9A
3.1. Explain the effects of trade on production, consumption, and prices of goods and services.
3.2. It evaluates the impact of trade on income distribution and welfare of participating countries.
3.3. Analyzes the effects of tariffs, quotas, and subsidies on international trade.
4. Will be able to predict how international trade will be shaped under different circumstances.10, 16, 9A
4.1. Explain the role of economies of scale and perfect competition in explaining trade patterns.
4.2. Analyzes how factor abundance and factor intensity affect trade orientations.
5. Will be able to examine the effects of economic integration in different levels.10, 16, 9A
5.1. Understands intra-industry and non-industry trade.
5.2. Learns the differences of national, international and transnational companies.
5.3. Gain an idea about international investments and foreign exchange policies.
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Globalization, international trade and international factor mobility
2Mercantilism and absolute advantages
3Comparative advantages
4Standard theory
5Supply and demand models, offer curves
6The Heckscher-Ohlin Theory
7Scale economies, incomplete competition, transportation costs and international trade
8Scale economies, incomplete competition, transportation costs and international trade
9Technological differences, environmental standards and international trade
10Growth of production factors and technical progress
11Growth and international trade
12Customs tariffs
13Non-tariff barriers
14Stages of economic integration
Resources
Seyidoğlu, Halil. Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama. Geliştirilmiş 22. Baskı. İstanbul: Güzem Can Yayınları, 2020.
ADDITIONAL RESOURCES Salvatore, Dominick. International Economics. 10th Edition. Singapore: Wiley, 2011.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09