Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INTERNATIONAL TRADE FINANCEULY3254070Spring Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssoc.Prof. Yurdagül MERAL
Name of Lecturer(s)Assoc.Prof. Yurdagül MERAL, Lect. Bilge ACAR
Assistant(s)
AimBy explaining the special financing methods and basic concepts of international trade financing (eximbank and export credit agency), this course aims to provide information about the basic concepts, techniques and legislation that will form the basis of international trade financing.
Course ContentThis course contains; Can define international trade and importance of international trade.,Can rank the international trade payment methods (like advance, open account, documentary collection, deferred and acceptance payments and discount, letter of credits and letter of guarantees).
,Can explain eximbank products of credits, short, medium-long term credits and -credits in foreign exchange earning services.
,Can explain Eximbank's buyer's credits (international project loans, international trade finance, country limits list, letter of intent).,Can rank Eximbank credit product, export credit insurance (short, medium and long-term export credit insurance).,Can define differences of eximbank derivative products (forward, currency swap, options, risk reversal, asyymetric forward, average forward, interest rate swap, cross curency swap).,Discount of letter of credit payments..
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to define International Trade Finance. 9A
1.1 Defines importance of international trade and related international export credit agencies.9A
1.2 Define International Trade Finance Legislation and Export Credit Agency Credits (including EXİM). 9A
2. Defines export credit agency (including eximbank).9A
2.1 Define export credit insurance -short, medium and long term-credit.9A
2.2 Define discount of deferred/acceptance Letter of Credit Payment. 9A
3. Will be able to define International Trade Finance (Eximbank) legislation rules. 9A
4. Will be able to International Trade Legislation-FX earning services rules. 9A
4.1 Define Letter of Guarantees/Standby Letter of Credit. 9A
4.2 Will be able to define Financial Documents (draft/bill of exchange, aval and discount).9A
5. Will be able to define Financial Documents discounting.9A
5.2 Explain treasury (forward, swap, options) transactions.9A
Teaching Methods:9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Can define international trade and importance of international trade.
2Can rank the international trade payment methods (like advance, open account, documentary collection, deferred and acceptance payments and discount, letter of credits and letter of guarantees).
3Can explain eximbank products of credits, short, medium-long term credits and -credits in foreign exchange earning services.
4Can explain Eximbank's buyer's credits (international project loans, international trade finance, country limits list, letter of intent).
5Can rank Eximbank credit product, export credit insurance (short, medium and long-term export credit insurance).
7Can define differences of eximbank derivative products (forward, currency swap, options, risk reversal, asyymetric forward, average forward, interest rate swap, cross curency swap).
8Discount of letter of credit payments.
Resources
1. The links given at http://mebis.medipol.edu.tr 2. Ferudun Kaya, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Beta Yayınevi, İstanbul, 2015
https://eximbank.gov.tr/en/product-and-services/credits eximbank products on the above web page

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving14228
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report22040
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam12020
General Exam12020
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INTERNATIONAL TRADE FINANCEULY3254070Spring Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssoc.Prof. Yurdagül MERAL
Name of Lecturer(s)Assoc.Prof. Yurdagül MERAL, Lect. Bilge ACAR
Assistant(s)
AimBy explaining the special financing methods and basic concepts of international trade financing (eximbank and export credit agency), this course aims to provide information about the basic concepts, techniques and legislation that will form the basis of international trade financing.
Course ContentThis course contains; Can define international trade and importance of international trade.,Can rank the international trade payment methods (like advance, open account, documentary collection, deferred and acceptance payments and discount, letter of credits and letter of guarantees).
,Can explain eximbank products of credits, short, medium-long term credits and -credits in foreign exchange earning services.
,Can explain Eximbank's buyer's credits (international project loans, international trade finance, country limits list, letter of intent).,Can rank Eximbank credit product, export credit insurance (short, medium and long-term export credit insurance).,Can define differences of eximbank derivative products (forward, currency swap, options, risk reversal, asyymetric forward, average forward, interest rate swap, cross curency swap).,Discount of letter of credit payments..
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to define International Trade Finance. 9A
1.1 Defines importance of international trade and related international export credit agencies.9A
1.2 Define International Trade Finance Legislation and Export Credit Agency Credits (including EXİM). 9A
2. Defines export credit agency (including eximbank).9A
2.1 Define export credit insurance -short, medium and long term-credit.9A
2.2 Define discount of deferred/acceptance Letter of Credit Payment. 9A
3. Will be able to define International Trade Finance (Eximbank) legislation rules. 9A
4. Will be able to International Trade Legislation-FX earning services rules. 9A
4.1 Define Letter of Guarantees/Standby Letter of Credit. 9A
4.2 Will be able to define Financial Documents (draft/bill of exchange, aval and discount).9A
5. Will be able to define Financial Documents discounting.9A
5.2 Explain treasury (forward, swap, options) transactions.9A
Teaching Methods:9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Can define international trade and importance of international trade.
2Can rank the international trade payment methods (like advance, open account, documentary collection, deferred and acceptance payments and discount, letter of credits and letter of guarantees).
3Can explain eximbank products of credits, short, medium-long term credits and -credits in foreign exchange earning services.
4Can explain Eximbank's buyer's credits (international project loans, international trade finance, country limits list, letter of intent).
5Can rank Eximbank credit product, export credit insurance (short, medium and long-term export credit insurance).
7Can define differences of eximbank derivative products (forward, currency swap, options, risk reversal, asyymetric forward, average forward, interest rate swap, cross curency swap).
8Discount of letter of credit payments.
Resources
1. The links given at http://mebis.medipol.edu.tr 2. Ferudun Kaya, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Beta Yayınevi, İstanbul, 2015
https://eximbank.gov.tr/en/product-and-services/credits eximbank products on the above web page

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09