Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
LOGISTICS INFORMATION SYSTEMSULY3257410Spring Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Gonca Reyhan AKKARTAL
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Burak KÜÇÜK
Assistant(s)
AimIn addition to have general knowledge about logistics information systems, to gain basic comprehension about database concept, information network traffic, geographic information systems, vehicle-tracking systems, RFID, information traffic in supply chain and to develop ability to use an ERP software at basic level.
Course ContentThis course contains; Information Systems, basic concepts,Information Systems, basic concepts,Information Systems Types, classifications,Information Systems Types, classifications,Information systems, institutions and strategic tools,Information systems, institutions and strategic tools,Hardware and software for information systems,Database and communication for information systems,Enterprise Resource Planning,Information systems for operational competence,Development of systems and management of change,Project management: establishment of operating values ​​of systems and management of change,ERP software presentation,ERP software presentation.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.0. Enlist the role of information systems in enterprises.13, 14, 16, 9A
1.1. Describe in which areas information technologies can be used in logistics13, 14, 16, 9A
1.2. Compare the processes that the logistics companies will benefit from the information systems in different departments13, 14, 16, 9A
2.0. Enlist the contribution of information systems to the logistics process.13, 14, 16, 9A
2.1. Describe logistics software technologies13, 14, 16, 9A
2.2. Compare the use of information systems in logistics companies13, 14, 16, 9A
3.0. Enlist the ability to use an logistics information systems at basic level.10, 16, 4, 9A
3.1. Describe RFID technology and its fields of use13, 14, 16, 9A
3.2. Compare WMS, APS and ERP softwares10, 16, 4, 9A
4.0. Enlist integration levels of information systems into logistics process13, 14, 16, 9A
4.1. Describes geographic positioning systems in logistics13, 14, 16, 9A
4.2. Compare EDI and VMS systems13, 14, 16, 9A
5.0. Will be able to list the components of modern logistics13, 14, 16, 9A
5.1. Describe the effects of the use of cryprocurrencies in logistics and international trade13, 14, 16, 9A
5.2. Compare information systems used for optimization in logistics13, 14, 16, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 13: Case Study Method, 14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 4: Inquiry-Based Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Information Systems, basic concepts
2Information Systems, basic concepts
3Information Systems Types, classifications
4Information Systems Types, classifications
5Information systems, institutions and strategic tools
6Information systems, institutions and strategic tools
7Hardware and software for information systems
8Database and communication for information systems
9Enterprise Resource Planning
10Information systems for operational competence
11Development of systems and management of change
12Project management: establishment of operating values ​​of systems and management of change
13ERP software presentation
14ERP software presentation
Resources
Bilişim Sistemleri Temelleri ve Uygulamaları, Dr. Rıza Haluk Kul, Papatya Publication, ISBN: 978-975-6797-96-9, February 2013.
Information Systems in Logistics and Transportation (Bernhard Tilanus), Lojistik Bilgi Sistemleri (Yrd. Doç. Dr. Muharrem Bakkal), Ulukom ERP software

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving31648
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz2612
Midterm Exam11717
General Exam12222
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)141
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(141/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
LOGISTICS INFORMATION SYSTEMSULY3257410Spring Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Gonca Reyhan AKKARTAL
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Burak KÜÇÜK
Assistant(s)
AimIn addition to have general knowledge about logistics information systems, to gain basic comprehension about database concept, information network traffic, geographic information systems, vehicle-tracking systems, RFID, information traffic in supply chain and to develop ability to use an ERP software at basic level.
Course ContentThis course contains; Information Systems, basic concepts,Information Systems, basic concepts,Information Systems Types, classifications,Information Systems Types, classifications,Information systems, institutions and strategic tools,Information systems, institutions and strategic tools,Hardware and software for information systems,Database and communication for information systems,Enterprise Resource Planning,Information systems for operational competence,Development of systems and management of change,Project management: establishment of operating values ​​of systems and management of change,ERP software presentation,ERP software presentation.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.0. Enlist the role of information systems in enterprises.13, 14, 16, 9A
1.1. Describe in which areas information technologies can be used in logistics13, 14, 16, 9A
1.2. Compare the processes that the logistics companies will benefit from the information systems in different departments13, 14, 16, 9A
2.0. Enlist the contribution of information systems to the logistics process.13, 14, 16, 9A
2.1. Describe logistics software technologies13, 14, 16, 9A
2.2. Compare the use of information systems in logistics companies13, 14, 16, 9A
3.0. Enlist the ability to use an logistics information systems at basic level.10, 16, 4, 9A
3.1. Describe RFID technology and its fields of use13, 14, 16, 9A
3.2. Compare WMS, APS and ERP softwares10, 16, 4, 9A
4.0. Enlist integration levels of information systems into logistics process13, 14, 16, 9A
4.1. Describes geographic positioning systems in logistics13, 14, 16, 9A
4.2. Compare EDI and VMS systems13, 14, 16, 9A
5.0. Will be able to list the components of modern logistics13, 14, 16, 9A
5.1. Describe the effects of the use of cryprocurrencies in logistics and international trade13, 14, 16, 9A
5.2. Compare information systems used for optimization in logistics13, 14, 16, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 13: Case Study Method, 14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 4: Inquiry-Based Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Information Systems, basic concepts
2Information Systems, basic concepts
3Information Systems Types, classifications
4Information Systems Types, classifications
5Information systems, institutions and strategic tools
6Information systems, institutions and strategic tools
7Hardware and software for information systems
8Database and communication for information systems
9Enterprise Resource Planning
10Information systems for operational competence
11Development of systems and management of change
12Project management: establishment of operating values ​​of systems and management of change
13ERP software presentation
14ERP software presentation
Resources
Bilişim Sistemleri Temelleri ve Uygulamaları, Dr. Rıza Haluk Kul, Papatya Publication, ISBN: 978-975-6797-96-9, February 2013.
Information Systems in Logistics and Transportation (Bernhard Tilanus), Lojistik Bilgi Sistemleri (Yrd. Doç. Dr. Muharrem Bakkal), Ulukom ERP software

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09