Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
COMMERCIAL LAWULY1224350Spring Semester3+034
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Ayşegül SEZGİN HUYSAL
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Muhammet Emin BİNGÖL
Assistant(s)Res. Asst. Beyza Yiğitbaşı Aktaş
AimThe purpose of the Trade Law course to teach the rules and institutions governing commercial activities ; To examine the general principles and theories of business law in detail in this context , to teach the principles and rules relating to commercial law and practice to gain the ability to solve problems by showing the examples.
Course ContentThis course contains; Definition of Commercial Enterprise , Elements , Central - Branch Concept,Commercial Business & Commercial Results and Related Provisions ,Gaining and Losing to the Merchant,Merchant Connected Results,Dependent Merchant Aids,Independent Merchant Aids,Trade Name, Business Name , Brand,Competition,Current Account Agreement,Simple Company,Collective Companies and Limited Partnership,Corporations,Limited Liability Company,Negotiable Instruments.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to analyze the basic provisions of commercial law.9A
1.1. Knows and uses the general principles of law and diagnostic concepts. 16, 9A
1.2. Identifies and categorises the main regulations related to commercial law. 10, 13, 9A
1.3. Evaluate basic definitions related to commercial law. 13, 16, 9A
2. Will be able to evaluate basic transactions related to commercial enterprise.13, 16, 9A
2.1. Recognizes commercial enterprises.13, 16, 4, 9A
2.2 . Describe the commercial business . 13, 4, 9A
2.3 . It detects the merchant.13, 4, 9A
2.4 . Recognizes the company structure and can match private companies.10, 13, 9A
3. Will be able to identify and interpret problems related to commercial law.10, 13, 16A
3.1. Understand the problems that arise in trade relations . 12, 16, 4, 9A
3.2 . It will identify solutions to emerging problems in trade relations . 10, 13, 4, 9A
3.3 . Problems and solutions are applied to concrete events 10, 12, 13, 16, 4A
4. Will be able to summarize the origin of commercial law.9A
4.1. Makes comparisons between concepts and thinks about solutions to problems related to commercial law.10, 12, 16, 9A
4.2. Understand the basics of identifying, describing, and resolving transactions arising from business relationships13, 4, 5, 9A
5. Will be able to research the theory of commercial law.16, 19, 9A
5.1. Can provide ideas regarding the solution of problems arising in commercial relations.10, 13, 16, 9A
5.2. Recognizes general principles and concepts and has the ability to use them in concrete cases.12, 13, 16, 23A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 16: Question - Answer Technique, 19: Brainstorming Technique, 23: Concept Map Technique, 4: Inquiry-Based Learning, 5: Cooperative Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Definition of Commercial Enterprise , Elements , Central - Branch Concept Reading to understand the place of Commercial Law in the field of Law.
2Commercial Business & Commercial Results and Related Provisions Reading for review on the concept of commercial enterprise
3Gaining and Losing to the MerchantPreliminary reading of the adjective merchant and establishing its relationship with the basic concepts given
4Merchant Connected ResultsPreliminary reading of the adjective merchant
5Dependent Merchant AidsRereading the basic concepts
6Independent Merchant AidsRereading the basic concepts
7Trade Name, Business Name , BrandReading the related provisions of law no. 6102
8Competition Basic reading about law no. 4054
9Current Account AgreementRepeat regarding the title of merchant
10Simple CompanyReading the provisions regarding the law no. 6098
11Collective Companies and Limited PartnershipPreparation of concept maps for companies
12CorporationsPreparation of concept maps for companies
13Limited Liability Company Reading to review information about capital companies
14Negotiable Instruments No preliminary preparation is required.
Resources
Melih Uğraş EROL, Introduction To Turkish Commercial Law, Seçkin Yayıncılık 2022 Mustafa Yasan, Fundamentals of Turkish Commercial Law, Seçkin Yayıncılık 2023 Mehmet BAHTİYAR, Ticari İşletme Hukuku, Beta Yayıncılık 2022 Mehmet BAHTİYAR, Ortaklıklar Hukuku, Beta Yayıncılık 2023
Lecture notes will be shared as slides.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14228
Guided Problem Solving41664
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz2612
Midterm Exam11010
General Exam11212
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(126/30)4
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
COMMERCIAL LAWULY1224350Spring Semester3+034
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Ayşegül SEZGİN HUYSAL
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Muhammet Emin BİNGÖL
Assistant(s)Res. Asst. Beyza Yiğitbaşı Aktaş
AimThe purpose of the Trade Law course to teach the rules and institutions governing commercial activities ; To examine the general principles and theories of business law in detail in this context , to teach the principles and rules relating to commercial law and practice to gain the ability to solve problems by showing the examples.
Course ContentThis course contains; Definition of Commercial Enterprise , Elements , Central - Branch Concept,Commercial Business & Commercial Results and Related Provisions ,Gaining and Losing to the Merchant,Merchant Connected Results,Dependent Merchant Aids,Independent Merchant Aids,Trade Name, Business Name , Brand,Competition,Current Account Agreement,Simple Company,Collective Companies and Limited Partnership,Corporations,Limited Liability Company,Negotiable Instruments.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to analyze the basic provisions of commercial law.9A
1.1. Knows and uses the general principles of law and diagnostic concepts. 16, 9A
1.2. Identifies and categorises the main regulations related to commercial law. 10, 13, 9A
1.3. Evaluate basic definitions related to commercial law. 13, 16, 9A
2. Will be able to evaluate basic transactions related to commercial enterprise.13, 16, 9A
2.1. Recognizes commercial enterprises.13, 16, 4, 9A
2.2 . Describe the commercial business . 13, 4, 9A
2.3 . It detects the merchant.13, 4, 9A
2.4 . Recognizes the company structure and can match private companies.10, 13, 9A
3. Will be able to identify and interpret problems related to commercial law.10, 13, 16A
3.1. Understand the problems that arise in trade relations . 12, 16, 4, 9A
3.2 . It will identify solutions to emerging problems in trade relations . 10, 13, 4, 9A
3.3 . Problems and solutions are applied to concrete events 10, 12, 13, 16, 4A
4. Will be able to summarize the origin of commercial law.9A
4.1. Makes comparisons between concepts and thinks about solutions to problems related to commercial law.10, 12, 16, 9A
4.2. Understand the basics of identifying, describing, and resolving transactions arising from business relationships13, 4, 5, 9A
5. Will be able to research the theory of commercial law.16, 19, 9A
5.1. Can provide ideas regarding the solution of problems arising in commercial relations.10, 13, 16, 9A
5.2. Recognizes general principles and concepts and has the ability to use them in concrete cases.12, 13, 16, 23A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 16: Question - Answer Technique, 19: Brainstorming Technique, 23: Concept Map Technique, 4: Inquiry-Based Learning, 5: Cooperative Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Definition of Commercial Enterprise , Elements , Central - Branch Concept Reading to understand the place of Commercial Law in the field of Law.
2Commercial Business & Commercial Results and Related Provisions Reading for review on the concept of commercial enterprise
3Gaining and Losing to the MerchantPreliminary reading of the adjective merchant and establishing its relationship with the basic concepts given
4Merchant Connected ResultsPreliminary reading of the adjective merchant
5Dependent Merchant AidsRereading the basic concepts
6Independent Merchant AidsRereading the basic concepts
7Trade Name, Business Name , BrandReading the related provisions of law no. 6102
8Competition Basic reading about law no. 4054
9Current Account AgreementRepeat regarding the title of merchant
10Simple CompanyReading the provisions regarding the law no. 6098
11Collective Companies and Limited PartnershipPreparation of concept maps for companies
12CorporationsPreparation of concept maps for companies
13Limited Liability Company Reading to review information about capital companies
14Negotiable Instruments No preliminary preparation is required.
Resources
Melih Uğraş EROL, Introduction To Turkish Commercial Law, Seçkin Yayıncılık 2022 Mustafa Yasan, Fundamentals of Turkish Commercial Law, Seçkin Yayıncılık 2023 Mehmet BAHTİYAR, Ticari İşletme Hukuku, Beta Yayıncılık 2022 Mehmet BAHTİYAR, Ortaklıklar Hukuku, Beta Yayıncılık 2023
Lecture notes will be shared as slides.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09