Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
PRODUCTION MANAGEMENTULY3212311Spring Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Gonca Reyhan AKKARTAL
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Mesut ÖZTIRAK
Assistant(s)
AimIt introduces students to the basic principles of production management. In this context, it presents the importance of production management to students from a general perspective. Production operations, productivity, product design, global operations strategy, quality management, process strategy, place of establishment, workplace layout, inventory management, etc. introduces various areas of production management such as and provides an understanding of the effects of these areas
Course ContentThis course contains; Historical Evolution of Operations Management,Historical Evolution of Operations Management,Strategic Decisions in Operations Management,Strategic Decisions in Operations Management,Inventory Control,Inventroy Control,Capacity Planning,Capacity Planning,Material Requirement Planning,Material Requirement Planning,Just in Time Production (JIT),Just in Time Production (JIT),Just in Time Production and Material Requirement Planning Integration,Just in Time Production and Material Requirement Planning Integration.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to create and implement quality control schemes.16, 9A
1.1. Explains quality control processes.
1.2. Explains quality management policy and applications.
2. Will be able to apply employee programming process.16, 9A
2.1. Explains resource and machine planning and programming processes.
2.2. Explains production planning processes.
3. Will be able to explain types of capacity and calculate the capacity usage ratios.16, 9A
3.1. Explains concept of capasity and capacity policy.
3.2. Discusses types of production processes and process planning.
4. Will be able to examine the product design process.16, 9A
4.1. Evaluates strategic developments affecting production management
4.2. Determines the stratejik decisions in operations management.
5. Will be able to explain the concepts of efficiency, productivity and quality in production.16, 9A
5.1. Explains the function of production management in the business.
5.2. Explains the risks of the production concept.
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Historical Evolution of Operations ManagementThe relevant chapter will be read from the book.
2Historical Evolution of Operations ManagementThe relevant chapter will be read from the book.
3Strategic Decisions in Operations ManagementThe relevant chapter will be read from the book.
4Strategic Decisions in Operations ManagementThe relevant chapter will be read from the book.
5Inventory ControlThe relevant chapter will be read from the book.
6Inventroy ControlThe relevant chapter will be read from the book.
7Capacity PlanningThe relevant chapter will be read from the book.
8Capacity PlanningThe relevant chapter will be read from the book.
9Material Requirement PlanningThe relevant chapter will be read from the book.
10Material Requirement PlanningThe relevant chapter will be read from the book.
11Just in Time Production (JIT)The relevant chapter will be read from the book.
12Just in Time Production (JIT)The relevant chapter will be read from the book.
13Just in Time Production and Material Requirement Planning IntegrationThe relevant chapter will be read from the book.
14Just in Time Production and Material Requirement Planning IntegrationThe relevant chapter will be read from the book.
Resources
Operations Management Managing Global Supply Chains By Ray R. Venkataraman, Jeffrey K. Pinto · 2018 2. Operations Management; 2009. Jay Heizer, Barry Render. ISBN-13: 978-0-13-602567-6. 9th Edition. Pearson Prentice Hall
Lecture Notes and Slides

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving155
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report188
Term Project2816
Presentation of Project / Seminar188
Quiz11515
Midterm Exam12020
General Exam12525
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)139
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(139/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
PRODUCTION MANAGEMENTULY3212311Spring Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Gonca Reyhan AKKARTAL
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Mesut ÖZTIRAK
Assistant(s)
AimIt introduces students to the basic principles of production management. In this context, it presents the importance of production management to students from a general perspective. Production operations, productivity, product design, global operations strategy, quality management, process strategy, place of establishment, workplace layout, inventory management, etc. introduces various areas of production management such as and provides an understanding of the effects of these areas
Course ContentThis course contains; Historical Evolution of Operations Management,Historical Evolution of Operations Management,Strategic Decisions in Operations Management,Strategic Decisions in Operations Management,Inventory Control,Inventroy Control,Capacity Planning,Capacity Planning,Material Requirement Planning,Material Requirement Planning,Just in Time Production (JIT),Just in Time Production (JIT),Just in Time Production and Material Requirement Planning Integration,Just in Time Production and Material Requirement Planning Integration.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to create and implement quality control schemes.16, 9A
1.1. Explains quality control processes.
1.2. Explains quality management policy and applications.
2. Will be able to apply employee programming process.16, 9A
2.1. Explains resource and machine planning and programming processes.
2.2. Explains production planning processes.
3. Will be able to explain types of capacity and calculate the capacity usage ratios.16, 9A
3.1. Explains concept of capasity and capacity policy.
3.2. Discusses types of production processes and process planning.
4. Will be able to examine the product design process.16, 9A
4.1. Evaluates strategic developments affecting production management
4.2. Determines the stratejik decisions in operations management.
5. Will be able to explain the concepts of efficiency, productivity and quality in production.16, 9A
5.1. Explains the function of production management in the business.
5.2. Explains the risks of the production concept.
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Historical Evolution of Operations ManagementThe relevant chapter will be read from the book.
2Historical Evolution of Operations ManagementThe relevant chapter will be read from the book.
3Strategic Decisions in Operations ManagementThe relevant chapter will be read from the book.
4Strategic Decisions in Operations ManagementThe relevant chapter will be read from the book.
5Inventory ControlThe relevant chapter will be read from the book.
6Inventroy ControlThe relevant chapter will be read from the book.
7Capacity PlanningThe relevant chapter will be read from the book.
8Capacity PlanningThe relevant chapter will be read from the book.
9Material Requirement PlanningThe relevant chapter will be read from the book.
10Material Requirement PlanningThe relevant chapter will be read from the book.
11Just in Time Production (JIT)The relevant chapter will be read from the book.
12Just in Time Production (JIT)The relevant chapter will be read from the book.
13Just in Time Production and Material Requirement Planning IntegrationThe relevant chapter will be read from the book.
14Just in Time Production and Material Requirement Planning IntegrationThe relevant chapter will be read from the book.
Resources
Operations Management Managing Global Supply Chains By Ray R. Venkataraman, Jeffrey K. Pinto · 2018 2. Operations Management; 2009. Jay Heizer, Barry Render. ISBN-13: 978-0-13-602567-6. 9th Edition. Pearson Prentice Hall
Lecture Notes and Slides

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09