Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
FUNDAMENTALS of LAWULY1124240Fall Semester3+034
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Abdullah Musab ŞAHİN
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Abdullah Musab ŞAHİN
Assistant(s)There is no assistant for the course.
AimThe aim of this course is to teach fundamentals of legal system.
Course ContentThis course contains; Rules of social order ,Definition of law, purpose, functions and properties,Legal systems and sources of law ,Sources of law,Sources of law,Private law and public law,Branches of private law ,Branches of public law,Branches of public law,Concept and types of rights,Personality, lawn capacitas and juridical capacity ,Legal events and actions,Legal proceedings,Judicial system and types of cases.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to gain the ability to use legal concepts correctly with legal fields and basic codes.12, 14, 16, 9A
1.1. Defines the features and foreseeable sanctions of rules of law as part of the rules establishing the order of society.14, 16, 9A
1.2. Explains the sources of the positive law.13, 14, 16, 9A
2. Will be able to evaluate the function and formation of law in the whole system of rules regulating the relations of individuals, and relations between individuals and the state.13, 14, 16, 4, 9A
2.1. Interprets legislative movements in different social and political formations.14, 16, 9A
2.2. Interprets the ways of protection of right.14, 9A
3. Will be able to evaluate the legal dimension of the forms of relations and behaviors occurring between individuals in concrete cases.14, 16, 9A
3.1. Defines the forms of relations and behaviors of individuals by legal concepts.9A
3.2. Identifies qualities and implementation methods of legal rules that be applied to behaviors and concrete forms of relations.14, 9A
4. Will be able to debate the settlement to legal disagreement in a concrete case.14, 9A
4.1. Defines the concept of right, types of rights, the owner and subject matter of right. 14, 9A
4.2. Identifies the condition of acquisition and loss of right.14, 9A
5. Will be able to express how the judicial process will work and the types of cases.13, 16, 9A
5.1. Determines the type of lawsuit that should be filed according to the concrete incident.13, 16, 9A
5.2. Determines which court to apply to based on the concrete incident.13, 16, 9A
Teaching Methods:12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 4: Inquiry-Based Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Rules of social order
2Definition of law, purpose, functions and properties
3Legal systems and sources of law
4Sources of law
5Sources of law
6Private law and public law
7Branches of private law
8Branches of public law
9Branches of public law
10Concept and types of rights
11Personality, lawn capacitas and juridical capacity
12Legal events and actions
13Legal proceedings
14Judicial system and types of cases
Resources
Aydın Aybay, Rona Aybay, Ali Pehlivan, Hukuka Giriş, 2021.
Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, 12. Baskı, Bursa 2015. Kemal GÖZLER, Genel Hukuk Bilgisi, 15. Baskı, Bursa 2015. Abdullah DİNÇKOL, Hukuka Giriş, 10. Baskı, İstanbul 2014. Turhan ESENER, Hukuka Giriş, 11. Baskı, İstanbul 2015.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 20
Rate of Final Exam to Success 80
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam13030
General Exam14848
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(120/30)4
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
FUNDAMENTALS of LAWULY1124240Fall Semester3+034
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Abdullah Musab ŞAHİN
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Abdullah Musab ŞAHİN
Assistant(s)There is no assistant for the course.
AimThe aim of this course is to teach fundamentals of legal system.
Course ContentThis course contains; Rules of social order ,Definition of law, purpose, functions and properties,Legal systems and sources of law ,Sources of law,Sources of law,Private law and public law,Branches of private law ,Branches of public law,Branches of public law,Concept and types of rights,Personality, lawn capacitas and juridical capacity ,Legal events and actions,Legal proceedings,Judicial system and types of cases.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to gain the ability to use legal concepts correctly with legal fields and basic codes.12, 14, 16, 9A
1.1. Defines the features and foreseeable sanctions of rules of law as part of the rules establishing the order of society.14, 16, 9A
1.2. Explains the sources of the positive law.13, 14, 16, 9A
2. Will be able to evaluate the function and formation of law in the whole system of rules regulating the relations of individuals, and relations between individuals and the state.13, 14, 16, 4, 9A
2.1. Interprets legislative movements in different social and political formations.14, 16, 9A
2.2. Interprets the ways of protection of right.14, 9A
3. Will be able to evaluate the legal dimension of the forms of relations and behaviors occurring between individuals in concrete cases.14, 16, 9A
3.1. Defines the forms of relations and behaviors of individuals by legal concepts.9A
3.2. Identifies qualities and implementation methods of legal rules that be applied to behaviors and concrete forms of relations.14, 9A
4. Will be able to debate the settlement to legal disagreement in a concrete case.14, 9A
4.1. Defines the concept of right, types of rights, the owner and subject matter of right. 14, 9A
4.2. Identifies the condition of acquisition and loss of right.14, 9A
5. Will be able to express how the judicial process will work and the types of cases.13, 16, 9A
5.1. Determines the type of lawsuit that should be filed according to the concrete incident.13, 16, 9A
5.2. Determines which court to apply to based on the concrete incident.13, 16, 9A
Teaching Methods:12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 4: Inquiry-Based Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Rules of social order
2Definition of law, purpose, functions and properties
3Legal systems and sources of law
4Sources of law
5Sources of law
6Private law and public law
7Branches of private law
8Branches of public law
9Branches of public law
10Concept and types of rights
11Personality, lawn capacitas and juridical capacity
12Legal events and actions
13Legal proceedings
14Judicial system and types of cases
Resources
Aydın Aybay, Rona Aybay, Ali Pehlivan, Hukuka Giriş, 2021.
Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, 12. Baskı, Bursa 2015. Kemal GÖZLER, Genel Hukuk Bilgisi, 15. Baskı, Bursa 2015. Abdullah DİNÇKOL, Hukuka Giriş, 10. Baskı, İstanbul 2014. Turhan ESENER, Hukuka Giriş, 11. Baskı, İstanbul 2015.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 20
Rate of Final Exam to Success 80
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09