Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
PHYSICAL DISTRIBUTION CHANNLES and PLANINGULY3257390Spring Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Name of Lecturer(s)Lect.Dr. Seda SARIHAN MUNGAN
Assistant(s)
AimStudents build an effective distribution management system, raw materials, semi-finished and finished products (products) are available in appropriate quantities and times, convenient locations, forms the lowest cost and fastest ways to set up the logistics required for the delivery to the recipient system to gain necessary knowledge and skills.
Course ContentThis course contains; 1. Functions of Business, Relationship Between Business Functions and Logistics,2. The Business functions of Marketing,The Elements of the Marketing Mix, The concept of Distribution,3. Distribution and Logistics Association, Distribution management,The process of modern distribution management Activities,Precision Distribution Management,4. Distribution Management Objectives,Relationship between distribution management and logistics,5. Distribution Channel,Types of Distribution Channel,Direct Distribution, Components for the realization of direct distribution,6. Advantages of Direct Distribution,Indirect Distribution,The Differences Between Direct Distribution and Indirect Distribution,7. Distribution Strategy, Distribution Strategy Determination Process,8. Distribution Channel Intermediaries, Wholesaler distribution channel intermediaries, Retailer Distribution channel intermediaries,9. Sales Representatives at distribution channel intermediaries,10. The broker distribution channel intermediaries,11. Differences Between Distribution Channel Agents,12. Distribution Channel Layers,13. Degrees of Density Distribution,Intensive Distribution, Selective Distribution, Special Distribution,14. The criteria to be kept in mind.at Distribution Channel Selection.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to List Business Function16, 9A, F
1.1. Defines the business functions.16, 9A, F
1.2. Explains the relationship between logistics and business functions.16, 9A, F
2 Will be able to explain the relationship between marketing and distribution.16, 9A, F
2.1. Defines the concept of marketing.16, 9A, F
2.2. Lists the elements of the marketing mix and distribution.16, 9A, F
2.3. Evaluates the relationship between marketing and distribution.16, 9A, F
3. Will be able to explain the concepts of Distribution Management.16, 9A, F
3.1. Defines the concept of Distribution Management.16, 9A, F
3.2. Lists Modern Distribution management process activities.16, 9A, F
3.3. Describes the precision distribution method.16, 9A, F
4. Will be able to Refer to the goals of the distribution administration.16, 9A, F
4.1. Lists the Objectives of distribution Management.16, 9A, F
4.2. Explains the relationship between Distribution Management and Logistics.16, 9A, F
5. Will be able to explain the concept of Distribution Channel and Varieties of Distribution Channel.16, 9A, F
5.1. Describes the concept of Distribution Channel.16, 9A, F
5.2. Lists the range of Distribution Channel.16, 9A, F
5.3. Explains the concept of direct distribution.16, 9A, F
5.4. Identifys the elements that are necessary for the realization of direct distribution.16, 9A, F
5.5. Lists the advantages of direct distribution.16, 9A, F
5.6. Explains the concept of indirect distribution.16, 9A, F
5.7. Lists differences between direct and indirect distribution.16, 9A, F
6 Will be able to Determine Distribution Strategy.16, 9A, F
6.1. Explains the process of determining the distribution strategy.16, 9A, F
6.2. Lists distribution strategies.16, 9A, F
7. Will be able to List Distribution Channel Agents and Layers of Distribution Channel.16, 9A, F
7.1. Lists Distribution Channel agents.16, 9A, F
7.2. Explains the concept of Wholesaler at distribution channel agents.16, 9A, F
7.3. Explains the concept of retailer at distribution channel agents.16, 9A, F
7.4. Explain the concept of Sales Representatives at distribution channel agents.16, 9A, F
7.5. Explains the concept of the broker at distribution channel agents.16, 9A, F
7.6. Determines differences between the Distribution Channel agents.16, 9A, F
7.7. Defines Distribution Channel layers.16, 9A, F
8. Will be able to explain degrees of intensity at distribution.16, 9A, F
8.1. Refers Degrees of Density at the distribution.16, 9A, F
8.2. Explains the concept of intensive distribution.16, 9A, F
8.3. Explains the concept of selective distribution.16, 9A, F
8.4. Explains the concept of private distribution.16, 9A, F
8.5. Explains the criteria to be kept in mind.at Distribution Channel Selection.16, 9A, F
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
11. Functions of Business, Relationship Between Business Functions and Logistics
22. The Business functions of Marketing,The Elements of the Marketing Mix, The concept of Distribution
33. Distribution and Logistics Association, Distribution management,The process of modern distribution management Activities,Precision Distribution Management
44. Distribution Management Objectives,Relationship between distribution management and logistics
55. Distribution Channel,Types of Distribution Channel,Direct Distribution, Components for the realization of direct distribution
66. Advantages of Direct Distribution,Indirect Distribution,The Differences Between Direct Distribution and Indirect Distribution
77. Distribution Strategy, Distribution Strategy Determination Process
88. Distribution Channel Intermediaries, Wholesaler distribution channel intermediaries, Retailer Distribution channel intermediaries
99. Sales Representatives at distribution channel intermediaries
1010. The broker distribution channel intermediaries
1111. Differences Between Distribution Channel Agents
1212. Distribution Channel Layers
1313. Degrees of Density Distribution,Intensive Distribution, Selective Distribution, Special Distribution
1414. The criteria to be kept in mind.at Distribution Channel Selection
Resources
Dağıtım Kanalı Dizaynına Tüketici Davranışlarının Etkisi, Yazar: Ahmet Hüsrev Eroğlu Yayınevi: Ekin Basım Yayın, 2021
Ömer Z. Aşıcı- Ömer Baybars Tek, Fiziksel Dağıtım Yönetimi. 2021

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours31442
Guided Problem Solving31442
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz11010
Midterm Exam12020
General Exam13030
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)144
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(144/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
PHYSICAL DISTRIBUTION CHANNLES and PLANINGULY3257390Spring Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Name of Lecturer(s)Lect.Dr. Seda SARIHAN MUNGAN
Assistant(s)
AimStudents build an effective distribution management system, raw materials, semi-finished and finished products (products) are available in appropriate quantities and times, convenient locations, forms the lowest cost and fastest ways to set up the logistics required for the delivery to the recipient system to gain necessary knowledge and skills.
Course ContentThis course contains; 1. Functions of Business, Relationship Between Business Functions and Logistics,2. The Business functions of Marketing,The Elements of the Marketing Mix, The concept of Distribution,3. Distribution and Logistics Association, Distribution management,The process of modern distribution management Activities,Precision Distribution Management,4. Distribution Management Objectives,Relationship between distribution management and logistics,5. Distribution Channel,Types of Distribution Channel,Direct Distribution, Components for the realization of direct distribution,6. Advantages of Direct Distribution,Indirect Distribution,The Differences Between Direct Distribution and Indirect Distribution,7. Distribution Strategy, Distribution Strategy Determination Process,8. Distribution Channel Intermediaries, Wholesaler distribution channel intermediaries, Retailer Distribution channel intermediaries,9. Sales Representatives at distribution channel intermediaries,10. The broker distribution channel intermediaries,11. Differences Between Distribution Channel Agents,12. Distribution Channel Layers,13. Degrees of Density Distribution,Intensive Distribution, Selective Distribution, Special Distribution,14. The criteria to be kept in mind.at Distribution Channel Selection.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to List Business Function16, 9A, F
1.1. Defines the business functions.16, 9A, F
1.2. Explains the relationship between logistics and business functions.16, 9A, F
2 Will be able to explain the relationship between marketing and distribution.16, 9A, F
2.1. Defines the concept of marketing.16, 9A, F
2.2. Lists the elements of the marketing mix and distribution.16, 9A, F
2.3. Evaluates the relationship between marketing and distribution.16, 9A, F
3. Will be able to explain the concepts of Distribution Management.16, 9A, F
3.1. Defines the concept of Distribution Management.16, 9A, F
3.2. Lists Modern Distribution management process activities.16, 9A, F
3.3. Describes the precision distribution method.16, 9A, F
4. Will be able to Refer to the goals of the distribution administration.16, 9A, F
4.1. Lists the Objectives of distribution Management.16, 9A, F
4.2. Explains the relationship between Distribution Management and Logistics.16, 9A, F
5. Will be able to explain the concept of Distribution Channel and Varieties of Distribution Channel.16, 9A, F
5.1. Describes the concept of Distribution Channel.16, 9A, F
5.2. Lists the range of Distribution Channel.16, 9A, F
5.3. Explains the concept of direct distribution.16, 9A, F
5.4. Identifys the elements that are necessary for the realization of direct distribution.16, 9A, F
5.5. Lists the advantages of direct distribution.16, 9A, F
5.6. Explains the concept of indirect distribution.16, 9A, F
5.7. Lists differences between direct and indirect distribution.16, 9A, F
6 Will be able to Determine Distribution Strategy.16, 9A, F
6.1. Explains the process of determining the distribution strategy.16, 9A, F
6.2. Lists distribution strategies.16, 9A, F
7. Will be able to List Distribution Channel Agents and Layers of Distribution Channel.16, 9A, F
7.1. Lists Distribution Channel agents.16, 9A, F
7.2. Explains the concept of Wholesaler at distribution channel agents.16, 9A, F
7.3. Explains the concept of retailer at distribution channel agents.16, 9A, F
7.4. Explain the concept of Sales Representatives at distribution channel agents.16, 9A, F
7.5. Explains the concept of the broker at distribution channel agents.16, 9A, F
7.6. Determines differences between the Distribution Channel agents.16, 9A, F
7.7. Defines Distribution Channel layers.16, 9A, F
8. Will be able to explain degrees of intensity at distribution.16, 9A, F
8.1. Refers Degrees of Density at the distribution.16, 9A, F
8.2. Explains the concept of intensive distribution.16, 9A, F
8.3. Explains the concept of selective distribution.16, 9A, F
8.4. Explains the concept of private distribution.16, 9A, F
8.5. Explains the criteria to be kept in mind.at Distribution Channel Selection.16, 9A, F
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
11. Functions of Business, Relationship Between Business Functions and Logistics
22. The Business functions of Marketing,The Elements of the Marketing Mix, The concept of Distribution
33. Distribution and Logistics Association, Distribution management,The process of modern distribution management Activities,Precision Distribution Management
44. Distribution Management Objectives,Relationship between distribution management and logistics
55. Distribution Channel,Types of Distribution Channel,Direct Distribution, Components for the realization of direct distribution
66. Advantages of Direct Distribution,Indirect Distribution,The Differences Between Direct Distribution and Indirect Distribution
77. Distribution Strategy, Distribution Strategy Determination Process
88. Distribution Channel Intermediaries, Wholesaler distribution channel intermediaries, Retailer Distribution channel intermediaries
99. Sales Representatives at distribution channel intermediaries
1010. The broker distribution channel intermediaries
1111. Differences Between Distribution Channel Agents
1212. Distribution Channel Layers
1313. Degrees of Density Distribution,Intensive Distribution, Selective Distribution, Special Distribution
1414. The criteria to be kept in mind.at Distribution Channel Selection
Resources
Dağıtım Kanalı Dizaynına Tüketici Davranışlarının Etkisi, Yazar: Ahmet Hüsrev Eroğlu Yayınevi: Ekin Basım Yayın, 2021
Ömer Z. Aşıcı- Ömer Baybars Tek, Fiziksel Dağıtım Yönetimi. 2021

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09