Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
MACROECONOMICSULY1224270Spring Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssoc.Prof. Kenan DEMİR
Name of Lecturer(s)Assoc.Prof. Kenan DEMİR
Assistant(s)
AimThis lecture aims to explain the dynamics of a national economy and how the related policies are formulated in light of basic economic principles.
Course ContentThis course contains; Introduction To Macroeconomics,Calculating National Income,Economic Growth,Inflation,Unemployment,Aggregate Expenditures and Equilibrium,Fiscal Policy,Money Market and Monetary Policy,AS-AD Model I: Aggregate Demand,AS-AD Model II: Aggregate Supply,International Trade,International Finance and Economic Crises,Alternative Views in Macro Economics,Turkish Economy.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to explain in general how the economy works.10, 16, 9A
1.1. Explains how financial markets run.10, 16, 9A
1.2. Analyzes the economy in terms of national income and employment level.10, 16, 9A
1.3. Explains the interaction between financial markets and real economy.10, 16, 9A
2. Will be able to make suggestions regarding economic policy.10, 16, 9A
2.1. Evaluates the decisions made by the central bank.10, 16, 9A
2.2. Criticizes the monetary policy implemented theoretically.10, 16, 9A
2.3. Evaluates the fiscal policy applied by the government.10, 16, 9A
2.4. Comments on the long-term economic policies required for economic development.10, 16, 9A
3. Will be able to analyze current economic events.10, 16, 9A
3.1. Comments on the changes in the real aggregates such as economic growth and employment level.10, 16, 9A
3.2. Discusses the influences on the economy of financial variables such as exchange rate and interest rate.10, 16, 9A
3.3. Analyzes general situation of the Turkish economy in light of the changes.10, 16, 9A
4. Will be able to compare economic schools from various aspects.10, 16, 9A
4.1. Comments on the general approach to economics of the classical school.10, 16, 9A
4.2. Comments on the general approach to economics of the Keynesian school. 10, 16, 9A
4.3. Tells the suggestions regarding economic policy of the other schools of economic thought. 10, 16, 9A
4.4. Explains in what subjects schools of economic thought have conflicting or overlapping opinions.10, 16, 9A
5. Will be able to evaluate international economic developments.10, 16, 9A
5.1. Explains the basic dynamics of developed and developing economies. 10, 16, 9A
5.2. Assesses the developments in international financial markets.10, 16, 9A
5.3. Makes comments on global trade relationships.10, 16, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction To MacroeconomicsReading relevant chapter in the textbook
2Calculating National IncomeReading relevant chapter in the textbook
3Economic GrowthReading relevant chapter in the textbook
4InflationReading relevant chapter in the textbook
5UnemploymentReading relevant chapter in the textbook
6Aggregate Expenditures and EquilibriumReading relevant chapter in the textbook
7Fiscal PolicyReading relevant chapter in the textbook
8Money Market and Monetary PolicyReading relevant chapter in the textbook
9AS-AD Model I: Aggregate DemandReading relevant chapter in the textbook
10AS-AD Model II: Aggregate SupplyReading relevant chapter in the textbook
11International TradeReading relevant chapter in the textbook
12International Finance and Economic CrisesReading relevant chapter in the textbook
13Alternative Views in Macro EconomicsReading relevant chapter in the textbook
14Turkish EconomyReading relevant chapter in the textbook
Resources
Karl E. Case vd, Ekonominin İlkeleri, Palme Yayıncılık, Ankara, 2010.
1. Case, Fair and Oster, Principles of Economics, Pearson, 2019 2. Krugman and Welles, Macroeconomics The MIT Press, 2012 3. Begg, Vernasca, Fischer and Dornbusch, Economics. McGraw-Hill Education, 2020 4. Abel, Bernanke, Croushore, Makro Ekonomi, 9 th Edition, Efil Press, 2017

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report2510
Term Project11515
Presentation of Project / Seminar000
Quiz21020
Midterm Exam12626
General Exam13737
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
MACROECONOMICSULY1224270Spring Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssoc.Prof. Kenan DEMİR
Name of Lecturer(s)Assoc.Prof. Kenan DEMİR
Assistant(s)
AimThis lecture aims to explain the dynamics of a national economy and how the related policies are formulated in light of basic economic principles.
Course ContentThis course contains; Introduction To Macroeconomics,Calculating National Income,Economic Growth,Inflation,Unemployment,Aggregate Expenditures and Equilibrium,Fiscal Policy,Money Market and Monetary Policy,AS-AD Model I: Aggregate Demand,AS-AD Model II: Aggregate Supply,International Trade,International Finance and Economic Crises,Alternative Views in Macro Economics,Turkish Economy.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to explain in general how the economy works.10, 16, 9A
1.1. Explains how financial markets run.10, 16, 9A
1.2. Analyzes the economy in terms of national income and employment level.10, 16, 9A
1.3. Explains the interaction between financial markets and real economy.10, 16, 9A
2. Will be able to make suggestions regarding economic policy.10, 16, 9A
2.1. Evaluates the decisions made by the central bank.10, 16, 9A
2.2. Criticizes the monetary policy implemented theoretically.10, 16, 9A
2.3. Evaluates the fiscal policy applied by the government.10, 16, 9A
2.4. Comments on the long-term economic policies required for economic development.10, 16, 9A
3. Will be able to analyze current economic events.10, 16, 9A
3.1. Comments on the changes in the real aggregates such as economic growth and employment level.10, 16, 9A
3.2. Discusses the influences on the economy of financial variables such as exchange rate and interest rate.10, 16, 9A
3.3. Analyzes general situation of the Turkish economy in light of the changes.10, 16, 9A
4. Will be able to compare economic schools from various aspects.10, 16, 9A
4.1. Comments on the general approach to economics of the classical school.10, 16, 9A
4.2. Comments on the general approach to economics of the Keynesian school. 10, 16, 9A
4.3. Tells the suggestions regarding economic policy of the other schools of economic thought. 10, 16, 9A
4.4. Explains in what subjects schools of economic thought have conflicting or overlapping opinions.10, 16, 9A
5. Will be able to evaluate international economic developments.10, 16, 9A
5.1. Explains the basic dynamics of developed and developing economies. 10, 16, 9A
5.2. Assesses the developments in international financial markets.10, 16, 9A
5.3. Makes comments on global trade relationships.10, 16, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction To MacroeconomicsReading relevant chapter in the textbook
2Calculating National IncomeReading relevant chapter in the textbook
3Economic GrowthReading relevant chapter in the textbook
4InflationReading relevant chapter in the textbook
5UnemploymentReading relevant chapter in the textbook
6Aggregate Expenditures and EquilibriumReading relevant chapter in the textbook
7Fiscal PolicyReading relevant chapter in the textbook
8Money Market and Monetary PolicyReading relevant chapter in the textbook
9AS-AD Model I: Aggregate DemandReading relevant chapter in the textbook
10AS-AD Model II: Aggregate SupplyReading relevant chapter in the textbook
11International TradeReading relevant chapter in the textbook
12International Finance and Economic CrisesReading relevant chapter in the textbook
13Alternative Views in Macro EconomicsReading relevant chapter in the textbook
14Turkish EconomyReading relevant chapter in the textbook
Resources
Karl E. Case vd, Ekonominin İlkeleri, Palme Yayıncılık, Ankara, 2010.
1. Case, Fair and Oster, Principles of Economics, Pearson, 2019 2. Krugman and Welles, Macroeconomics The MIT Press, 2012 3. Begg, Vernasca, Fischer and Dornbusch, Economics. McGraw-Hill Education, 2020 4. Abel, Bernanke, Croushore, Makro Ekonomi, 9 th Edition, Efil Press, 2017

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09