Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
TRANSPORTATION MANAGEMENT IIULY3257380Spring Semester3+034
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Assistant(s)
AimTo acquire the ability to carry out international regulations and operations on intermodal, multimodal and combined transportation. Food and project logistics and the factors to be considered in their implementation
Course ContentThis course contains; Food Logistics,The rights and responsibilities of the sender and the receiver in the maritime cargo carriage.,Rank international organizations in maritime transportation, Software used in maritime transportation,International rail transportation,The rights and responsibilities of the sender and the receiver in the rail cargo carriage.,Rank international organizations in rail transportation,Disaster Logistics,Logistics villages,The basic concepts of combined transport,The rights and responsibilities of the sender and the receiver in combined cargo carriage.,Rank international organizations in combined transport,The operational documents for combined transport,Software used in combined transport.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to relate theoretical knowledge about international maritime transportation to real processes.16, 9A, F
1.1. Defines the basic concepts related to maritime transportation.16, 9A, F
1.2. Discuss the rights and responsibilities of the sender and the receiver in the maritime cargo carriage.16, 9A, F
1.3. Rank international organizations related to maritime transportation. 16, 9A, F
1.4. Prepare the operational documents for maritime transportation. 16, 9A, F
1.5. Discuss the importance of software used in maritime transportation. 16, 9A, F
2. Will be able to define the concept of Logistics Village16, 9A, F
2.1. Prepare the operational documents for rail transportation. 16, 9A, F
2.2. Have knowledge about the software used in railway goods transportation.16, 9A, F
3. Will be able to list the features of Food Logistics.16, 9A, F
3.1. Lists the Transportation Types in Food Logistics.16, 9A, F
3.2. Defines Food Logistics and Combined Transportation16, 9A, F
4. Will be able to define the concept of Disaster Logistics.16, 9A, F
4.1. Defines Disaster Logistics Business Processes.16, 9A, F
4.2. Explains the concept and scope of Disaster Logistics.16, 9A, F
5. Will be able to define the concept of combined transportation.16, 9A, F
5.1. Lists international organizations in combined transportation16, 9A, F
5.2. Prepare the operational documents for combined transport.16, 9A, F
5.3. Have knowledge about the software used in combined goods transportation.16, 9A, F
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Food Logistics
2The rights and responsibilities of the sender and the receiver in the maritime cargo carriage.
3Rank international organizations in maritime transportation
4 Software used in maritime transportation
5International rail transportation
6The rights and responsibilities of the sender and the receiver in the rail cargo carriage.
7Rank international organizations in rail transportation
8Disaster Logistics
9Logistics villages
10The basic concepts of combined transport
11The rights and responsibilities of the sender and the receiver in combined cargo carriage.
12Rank international organizations in combined transport
13The operational documents for combined transport
14Software used in combined transport
Resources
MURAT, ERDAL; ÇANCI, Metin. Taşımacılık Yönetimi, UTIKAD Yayınları. 2009 Uluslararası Lojistik, Mehmet Ragıp Görgün, 2020. Lojistikte Hava Kargo Taşımacılığı, Dr. Volkan Yavaş, 2022. Deniz Ulaştırma Lojistiği, Murat Yorulmaz, 2022
Transportation Management: A Practical Handbook, Jim Hendrickson, 2019

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving14114
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report12020
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam12020
General Exam13030
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(126/30)4
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
TRANSPORTATION MANAGEMENT IIULY3257380Spring Semester3+034
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Assistant(s)
AimTo acquire the ability to carry out international regulations and operations on intermodal, multimodal and combined transportation. Food and project logistics and the factors to be considered in their implementation
Course ContentThis course contains; Food Logistics,The rights and responsibilities of the sender and the receiver in the maritime cargo carriage.,Rank international organizations in maritime transportation, Software used in maritime transportation,International rail transportation,The rights and responsibilities of the sender and the receiver in the rail cargo carriage.,Rank international organizations in rail transportation,Disaster Logistics,Logistics villages,The basic concepts of combined transport,The rights and responsibilities of the sender and the receiver in combined cargo carriage.,Rank international organizations in combined transport,The operational documents for combined transport,Software used in combined transport.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to relate theoretical knowledge about international maritime transportation to real processes.16, 9A, F
1.1. Defines the basic concepts related to maritime transportation.16, 9A, F
1.2. Discuss the rights and responsibilities of the sender and the receiver in the maritime cargo carriage.16, 9A, F
1.3. Rank international organizations related to maritime transportation. 16, 9A, F
1.4. Prepare the operational documents for maritime transportation. 16, 9A, F
1.5. Discuss the importance of software used in maritime transportation. 16, 9A, F
2. Will be able to define the concept of Logistics Village16, 9A, F
2.1. Prepare the operational documents for rail transportation. 16, 9A, F
2.2. Have knowledge about the software used in railway goods transportation.16, 9A, F
3. Will be able to list the features of Food Logistics.16, 9A, F
3.1. Lists the Transportation Types in Food Logistics.16, 9A, F
3.2. Defines Food Logistics and Combined Transportation16, 9A, F
4. Will be able to define the concept of Disaster Logistics.16, 9A, F
4.1. Defines Disaster Logistics Business Processes.16, 9A, F
4.2. Explains the concept and scope of Disaster Logistics.16, 9A, F
5. Will be able to define the concept of combined transportation.16, 9A, F
5.1. Lists international organizations in combined transportation16, 9A, F
5.2. Prepare the operational documents for combined transport.16, 9A, F
5.3. Have knowledge about the software used in combined goods transportation.16, 9A, F
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Food Logistics
2The rights and responsibilities of the sender and the receiver in the maritime cargo carriage.
3Rank international organizations in maritime transportation
4 Software used in maritime transportation
5International rail transportation
6The rights and responsibilities of the sender and the receiver in the rail cargo carriage.
7Rank international organizations in rail transportation
8Disaster Logistics
9Logistics villages
10The basic concepts of combined transport
11The rights and responsibilities of the sender and the receiver in combined cargo carriage.
12Rank international organizations in combined transport
13The operational documents for combined transport
14Software used in combined transport
Resources
MURAT, ERDAL; ÇANCI, Metin. Taşımacılık Yönetimi, UTIKAD Yayınları. 2009 Uluslararası Lojistik, Mehmet Ragıp Görgün, 2020. Lojistikte Hava Kargo Taşımacılığı, Dr. Volkan Yavaş, 2022. Deniz Ulaştırma Lojistiği, Murat Yorulmaz, 2022
Transportation Management: A Practical Handbook, Jim Hendrickson, 2019

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09