Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INTERNSHIPULY4110104Fall Semester0+4215
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorProf.Dr. Gökhan SİLAHTAROĞLU
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Gonca Reyhan AKKARTAL
Assistant(s)All heads of departments, 4th grade (Senior students) advisors and other lecturers to be appointed by the heads of departments.
AimThe aim of this course is to enable students to get acquainted with the fields of study related to the programs they have studied and to experience the practices in the workplace on a project basis training.
Course ContentThis course contains; Oriantation ,Oriantation ,Internship at workplace ,Internship at workplace ,Internship at workplace ,Internship at workplace ,Internship at workplace ,Internship at workplace ,Internship at workplace ,Internship at workplace ,Internship at workplace ,Internship at workplace ,Internship at workplace ,Internship at workplace .
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to assumes responsibility for varied duties and job functions. 13, 2, 6F, H
2. Will be able to develop the communication skills needed to respond to constituents’ letters 14F
3. Will be able to develop his/her potential as a facilitator in team works 19, 20, 4
4. Will be able to familiarize her/himself with groups at workplace and learn their code of ethics. 20H
5. Will be able to analyze how thins are done in business life. 13
6. Will be able to express feelings to individuals or to groups 13, 20
7. Will be able to implement new plans, procedures or ideas within the business organization 16, 4
8. Will be able to interpret meaning of statistical data in business. 6
9. Will be able to manage the work of others or the processing of information. 13, 2, 20, 4
10. Will be able to complete in-house training courses assigned by supervisor/ mentor at workplace. 5, 6
Teaching Methods:13: Case Study Method, 14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 19: Brainstorming Technique, 2: Project Based Learning Model, 20: Reverse Brainstorming Technique, 4: Inquiry-Based Learning, 5: Cooperative Learning, 6: Experiential Learning
Assessment Methods:F: Project Task, H: Performance Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Oriantation
2Oriantation
3Internship at workplace
4Internship at workplace
5Internship at workplace
6Internship at workplace
7Internship at workplace
8Internship at workplace
9Internship at workplace
10Internship at workplace
11Internship at workplace
12Internship at workplace
13Internship at workplace
14Internship at workplace
Resources

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours6212
Guided Problem Solving12112
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report12336
Term Project488384
Presentation of Project / Seminar111
Quiz000
Midterm Exam000
General Exam000
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)445
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(445/30)15
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INTERNSHIPULY4110104Fall Semester0+4215
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorProf.Dr. Gökhan SİLAHTAROĞLU
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Gonca Reyhan AKKARTAL
Assistant(s)All heads of departments, 4th grade (Senior students) advisors and other lecturers to be appointed by the heads of departments.
AimThe aim of this course is to enable students to get acquainted with the fields of study related to the programs they have studied and to experience the practices in the workplace on a project basis training.
Course ContentThis course contains; Oriantation ,Oriantation ,Internship at workplace ,Internship at workplace ,Internship at workplace ,Internship at workplace ,Internship at workplace ,Internship at workplace ,Internship at workplace ,Internship at workplace ,Internship at workplace ,Internship at workplace ,Internship at workplace ,Internship at workplace .
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to assumes responsibility for varied duties and job functions. 13, 2, 6F, H
2. Will be able to develop the communication skills needed to respond to constituents’ letters 14F
3. Will be able to develop his/her potential as a facilitator in team works 19, 20, 4
4. Will be able to familiarize her/himself with groups at workplace and learn their code of ethics. 20H
5. Will be able to analyze how thins are done in business life. 13
6. Will be able to express feelings to individuals or to groups 13, 20
7. Will be able to implement new plans, procedures or ideas within the business organization 16, 4
8. Will be able to interpret meaning of statistical data in business. 6
9. Will be able to manage the work of others or the processing of information. 13, 2, 20, 4
10. Will be able to complete in-house training courses assigned by supervisor/ mentor at workplace. 5, 6
Teaching Methods:13: Case Study Method, 14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 19: Brainstorming Technique, 2: Project Based Learning Model, 20: Reverse Brainstorming Technique, 4: Inquiry-Based Learning, 5: Cooperative Learning, 6: Experiential Learning
Assessment Methods:F: Project Task, H: Performance Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Oriantation
2Oriantation
3Internship at workplace
4Internship at workplace
5Internship at workplace
6Internship at workplace
7Internship at workplace
8Internship at workplace
9Internship at workplace
10Internship at workplace
11Internship at workplace
12Internship at workplace
13Internship at workplace
14Internship at workplace
Resources

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09