Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
TRANSPORTATION of DANGEROUS GOODSULY4171110Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Özlem İLDAY
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Özlem İLDAY
Assistant(s)
AimAimed to ensure students to have knowledge about the transportation, packing and storage of dangerous goods with ADR, RID, IMDG, ADNR, IATA(DGR) legislations and provide guidance to students who want to specialize in this subject.
Course ContentThis course contains; Identification and General Characteristics of Dangerous Goods Classes,Identification and General Characteristics of Dangerous Goods Classes,Identification and General Characteristics of Dangerous Goods Classes,Packing, Marking and Labeling of Dangerous Goods,Vehicles Used in the Transport of Dangerous Goods,Vehicles Used in the Transport of Dangerous Goods,Parties and Responsibilities Legal Regulations,The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods-ADR,The International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code,Regulations concerning the Interanitonal Transport of Dangerous Goods by Rail,The Regulations of the Carriage of Dangerous Goods in the Rhine (ADNR),The International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations,Dangerous Goods Transport Documentation,Dangerous Goods Transport Documentation.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1 - Will be able to define dangerous goods classes.16, 9A
1.1 - Defines the dangerous goods.16, 9A
1.2 - Classifies dangerous substances.16, 9A
2 - Will be able to understand the basic concepts of dangerous goods transportation and its importance among other types of transportation.16, 9A
2.1 - Knows the limitations of dangerous goods.16, 9A
2.2 - Understands that there are dangerous goods exemption rules.16, 9A
3 - Will be able to describe the packaging, marking and labeling processes of hazardous substances and the tools used in these processes.16, 9A
3.1 - Knows the different vehicles used to carry dangerous goods in air, sea, railway and highways.16, 9A
3.2 - Explains the different responsibilities of the parties in the packaging, marking and labeling processes.16, 9A
4 - Will be able to explain the basic documents in the transportation of dangerous goods.16, 9A
4.1 - Explains the columns in the dangerous goods book.16, 9A
4.2 - Knows the shipper declaration form and transportation documents.16, 9A
5 - Will be able to explain the acceptance, storage and aircraft loading processes of hazardous materials.16, 9A
5.1 - Knows hazardous materials handling processes.16, 9A
5.2 - Knows the parties involved in reporting and informing dangerous goods.16, 9A
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Identification and General Characteristics of Dangerous Goods Classes
2Identification and General Characteristics of Dangerous Goods Classes
3Identification and General Characteristics of Dangerous Goods Classes
4Packing, Marking and Labeling of Dangerous Goods
5Vehicles Used in the Transport of Dangerous Goods
6Vehicles Used in the Transport of Dangerous Goods
7Parties and Responsibilities Legal Regulations
8The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods-ADR
9The International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code
10Regulations concerning the Interanitonal Transport of Dangerous Goods by Rail
11The Regulations of the Carriage of Dangerous Goods in the Rhine (ADNR)
12The International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations
13Dangerous Goods Transport Documentation
14Dangerous Goods Transport Documentation
Resources
1 - Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler (Air Cargo and Dangerous Goods), Anadolu Üniversitesi, 2016. 2 - Tehlikeli Madde Lojistiği ve İş Güvenliği (Dangerous Goods Logistics and Work Safety), Anadolu Üniversitesi, 2016.
- Moving Boxes by Air, Morrell, P., Klein, T., Routledge, 2nd ed., 2019. - Dangerous Goods Regulation, IATA, 65th Ed., 2024.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project13030
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam12121
General Exam14242
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)135
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(135/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
TRANSPORTATION of DANGEROUS GOODSULY4171110Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Özlem İLDAY
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Özlem İLDAY
Assistant(s)
AimAimed to ensure students to have knowledge about the transportation, packing and storage of dangerous goods with ADR, RID, IMDG, ADNR, IATA(DGR) legislations and provide guidance to students who want to specialize in this subject.
Course ContentThis course contains; Identification and General Characteristics of Dangerous Goods Classes,Identification and General Characteristics of Dangerous Goods Classes,Identification and General Characteristics of Dangerous Goods Classes,Packing, Marking and Labeling of Dangerous Goods,Vehicles Used in the Transport of Dangerous Goods,Vehicles Used in the Transport of Dangerous Goods,Parties and Responsibilities Legal Regulations,The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods-ADR,The International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code,Regulations concerning the Interanitonal Transport of Dangerous Goods by Rail,The Regulations of the Carriage of Dangerous Goods in the Rhine (ADNR),The International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations,Dangerous Goods Transport Documentation,Dangerous Goods Transport Documentation.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1 - Will be able to define dangerous goods classes.16, 9A
1.1 - Defines the dangerous goods.16, 9A
1.2 - Classifies dangerous substances.16, 9A
2 - Will be able to understand the basic concepts of dangerous goods transportation and its importance among other types of transportation.16, 9A
2.1 - Knows the limitations of dangerous goods.16, 9A
2.2 - Understands that there are dangerous goods exemption rules.16, 9A
3 - Will be able to describe the packaging, marking and labeling processes of hazardous substances and the tools used in these processes.16, 9A
3.1 - Knows the different vehicles used to carry dangerous goods in air, sea, railway and highways.16, 9A
3.2 - Explains the different responsibilities of the parties in the packaging, marking and labeling processes.16, 9A
4 - Will be able to explain the basic documents in the transportation of dangerous goods.16, 9A
4.1 - Explains the columns in the dangerous goods book.16, 9A
4.2 - Knows the shipper declaration form and transportation documents.16, 9A
5 - Will be able to explain the acceptance, storage and aircraft loading processes of hazardous materials.16, 9A
5.1 - Knows hazardous materials handling processes.16, 9A
5.2 - Knows the parties involved in reporting and informing dangerous goods.16, 9A
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Identification and General Characteristics of Dangerous Goods Classes
2Identification and General Characteristics of Dangerous Goods Classes
3Identification and General Characteristics of Dangerous Goods Classes
4Packing, Marking and Labeling of Dangerous Goods
5Vehicles Used in the Transport of Dangerous Goods
6Vehicles Used in the Transport of Dangerous Goods
7Parties and Responsibilities Legal Regulations
8The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods-ADR
9The International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code
10Regulations concerning the Interanitonal Transport of Dangerous Goods by Rail
11The Regulations of the Carriage of Dangerous Goods in the Rhine (ADNR)
12The International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations
13Dangerous Goods Transport Documentation
14Dangerous Goods Transport Documentation
Resources
1 - Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler (Air Cargo and Dangerous Goods), Anadolu Üniversitesi, 2016. 2 - Tehlikeli Madde Lojistiği ve İş Güvenliği (Dangerous Goods Logistics and Work Safety), Anadolu Üniversitesi, 2016.
- Moving Boxes by Air, Morrell, P., Klein, T., Routledge, 2nd ed., 2019. - Dangerous Goods Regulation, IATA, 65th Ed., 2024.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09