Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
PRINCIPLES of MARKETINGULY2159810Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Fatih PINARBAŞI
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Burcu İNCİ
Assistant(s)
AimThe main objective of the course is to make students familiar with the basic marketing principles, marketing tools, concepts and the marketing environment.
Course ContentThis course contains; What is the role of marketing concept for consumers, companies and society,Marketing Strateji Planning and Target Markets,Evaluating Opportunities and Market Environments,Final Consumers' Markets and Decision / Purchasing behaviours,Purchasing behaviours of Business and Organizational Customers and International Markets,Product Planning for Goods and Services and Branding Process,Product Management and New-Product Development,Distribution Customer service and logistics, Customer services,Retailers, Wholesalers and their Strategy Planning,Promotion Methods and Integrated Marketing Communication,Personal Selling and Customer Service,Advertising, Publicity and Sales Promotion,Pricing objectives and Policies,Ethical Marketing in Consumer oriented world: Appraisal and Challenges.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.1. Explain the marketing concept.10, 12, 13, 16, 9A
1.2. Classify the types of markets.10, 12, 13, 16, 9A
2.1. Evaluate consumer buying behavior.10, 12, 13, 16, 9A
2.2. Evaluate organizational buying behavior.10, 12, 13, 16, 9A
2.3. Plan Market Segmentation.10, 12, 13, 16, 9A
1. Wiil be able to identify and explain the important concepts in marketing.10, 12, 13, 16, 9A
1.3. Compare micro and macro markets.10, 12, 13, 16, 9A
2. Will be able to develop managerial perspectives and analytical approach to solve different marketing problems.10, 12, 13, 16, 9A
3. Will be able to explain the marketing environment factors.10, 12, 13, 16, 9A
3.1. Explain the actors of the micro marketing environment.10, 12, 13, 16, 9A
3.2. Explain the actors of the macro marketing environment.10, 12, 13, 16, 9A
3.3. Define types of reactions to environmental factors.10, 12, 13, 16, 9A
4. Will be able to explain marketing mix elements.10, 12, 13, 16, 9A
4.1. Explain product element.10, 12, 13, 16, 9A
4.2. Explain price element.10, 12, 13, 16, 9A
4.3. Explain place element.10, 12, 13, 16, 9A
4.4. Explain promotion element.10, 12, 13, 16, 9A
5. Will be able to explain the concept and components of marketing information system.10, 12, 13, 16, 9A
5.1. Explains the concept of marketing information system.10, 12, 13, 16, 9A
5.2. Explain customer insight concept.10, 12, 13, 16, 9A
5.3. Explain marketing information system and types of data collection for marketing decision-making.10, 12, 13, 16, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1What is the role of marketing concept for consumers, companies and societyReading the 1. chapter
2Marketing Strateji Planning and Target MarketsReading the 2. chapter
3Evaluating Opportunities and Market EnvironmentsReading the 3. chapter
4Final Consumers' Markets and Decision / Purchasing behavioursReading the 5. chapter
5Purchasing behaviours of Business and Organizational Customers and International MarketsReading the 6. chapter
6Product Planning for Goods and Services and Branding ProcessReading the 8. chapter
7Product Management and New-Product DevelopmentReading the 9. chapter
8Distribution Customer service and logistics, Customer servicesReading the 11. chapter
9Retailers, Wholesalers and their Strategy PlanningReading the 12. chapter
10Promotion Methods and Integrated Marketing CommunicationReading the 13. chapter
11Personal Selling and Customer ServiceReading the 14. chapter
12Advertising, Publicity and Sales PromotionReading the 15. chapter
13Pricing objectives and PoliciesReading the 16. chapter
14Ethical Marketing in Consumer oriented world: Appraisal and ChallengesReading the 18. chapter
Resources
1. Pazarlama İlkeleri, Philip Kotler, Gary Armstrong, Beta Basım Yayım, Çevimen: Dr. Ercan Gegez, 2018 2. Principles of Marketing, 18th edition, Pearson, 2021, Philip Kotler & Gary Armstrong. 3. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, 5th Edition, Kevin Keller, Pearson, 2019

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14684
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report177
Term Project000
Presentation of Project / Seminar11010
Quiz155
Midterm Exam11010
General Exam12020
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(136/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
PRINCIPLES of MARKETINGULY2159810Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Fatih PINARBAŞI
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Burcu İNCİ
Assistant(s)
AimThe main objective of the course is to make students familiar with the basic marketing principles, marketing tools, concepts and the marketing environment.
Course ContentThis course contains; What is the role of marketing concept for consumers, companies and society,Marketing Strateji Planning and Target Markets,Evaluating Opportunities and Market Environments,Final Consumers' Markets and Decision / Purchasing behaviours,Purchasing behaviours of Business and Organizational Customers and International Markets,Product Planning for Goods and Services and Branding Process,Product Management and New-Product Development,Distribution Customer service and logistics, Customer services,Retailers, Wholesalers and their Strategy Planning,Promotion Methods and Integrated Marketing Communication,Personal Selling and Customer Service,Advertising, Publicity and Sales Promotion,Pricing objectives and Policies,Ethical Marketing in Consumer oriented world: Appraisal and Challenges.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.1. Explain the marketing concept.10, 12, 13, 16, 9A
1.2. Classify the types of markets.10, 12, 13, 16, 9A
2.1. Evaluate consumer buying behavior.10, 12, 13, 16, 9A
2.2. Evaluate organizational buying behavior.10, 12, 13, 16, 9A
2.3. Plan Market Segmentation.10, 12, 13, 16, 9A
1. Wiil be able to identify and explain the important concepts in marketing.10, 12, 13, 16, 9A
1.3. Compare micro and macro markets.10, 12, 13, 16, 9A
2. Will be able to develop managerial perspectives and analytical approach to solve different marketing problems.10, 12, 13, 16, 9A
3. Will be able to explain the marketing environment factors.10, 12, 13, 16, 9A
3.1. Explain the actors of the micro marketing environment.10, 12, 13, 16, 9A
3.2. Explain the actors of the macro marketing environment.10, 12, 13, 16, 9A
3.3. Define types of reactions to environmental factors.10, 12, 13, 16, 9A
4. Will be able to explain marketing mix elements.10, 12, 13, 16, 9A
4.1. Explain product element.10, 12, 13, 16, 9A
4.2. Explain price element.10, 12, 13, 16, 9A
4.3. Explain place element.10, 12, 13, 16, 9A
4.4. Explain promotion element.10, 12, 13, 16, 9A
5. Will be able to explain the concept and components of marketing information system.10, 12, 13, 16, 9A
5.1. Explains the concept of marketing information system.10, 12, 13, 16, 9A
5.2. Explain customer insight concept.10, 12, 13, 16, 9A
5.3. Explain marketing information system and types of data collection for marketing decision-making.10, 12, 13, 16, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1What is the role of marketing concept for consumers, companies and societyReading the 1. chapter
2Marketing Strateji Planning and Target MarketsReading the 2. chapter
3Evaluating Opportunities and Market EnvironmentsReading the 3. chapter
4Final Consumers' Markets and Decision / Purchasing behavioursReading the 5. chapter
5Purchasing behaviours of Business and Organizational Customers and International MarketsReading the 6. chapter
6Product Planning for Goods and Services and Branding ProcessReading the 8. chapter
7Product Management and New-Product DevelopmentReading the 9. chapter
8Distribution Customer service and logistics, Customer servicesReading the 11. chapter
9Retailers, Wholesalers and their Strategy PlanningReading the 12. chapter
10Promotion Methods and Integrated Marketing CommunicationReading the 13. chapter
11Personal Selling and Customer ServiceReading the 14. chapter
12Advertising, Publicity and Sales PromotionReading the 15. chapter
13Pricing objectives and PoliciesReading the 16. chapter
14Ethical Marketing in Consumer oriented world: Appraisal and ChallengesReading the 18. chapter
Resources
1. Pazarlama İlkeleri, Philip Kotler, Gary Armstrong, Beta Basım Yayım, Çevimen: Dr. Ercan Gegez, 2018 2. Principles of Marketing, 18th edition, Pearson, 2021, Philip Kotler & Gary Armstrong. 3. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, 5th Edition, Kevin Keller, Pearson, 2019

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09