Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
TRANSPORT ECONOMICS and POLICYULY4171120Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Assistant(s)
AimApplication of economic analysis to problems in transportation planning and policy, producer and consumer behavior, transportation cost and supply models also market balance, transportation regulation, liberalization, taxation, support and similar current headlines, welfare economics and social cost pricing, privatization of public transport and transportation services.
Course ContentThis course contains; Introduction to Transportation Economics,Development of Transportation Economy,Importance of transportation economy in macro economy,Transport economy policies and costs,The sector of transport economy and characteristics of the market,Functions of transportation economy,Demand modeling and pricing in transportation services,Development of the economy model of transport in Turkey,Road, rail, air transport economics in Turkey, ,Intra-city transport economy in Turkey,Effects of transportation economy policies on economy,Communication and its economy policies,Current local and global transportation problems,General evaluation of transport economy policies.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.1.Explains the development of the concept of transportation16, 9A, F
2.1.Defines policies in transportation economics16, 9A, F
1. Will be able to define the concept and development of transportation economics.16, 9A, F
1.2. Establishes a relationship between transportation and economy.16, 9A, F
2. Will be able to explain the modes and policies of transportation economics.16, 9A, F
2.2. Lists the modes in transportation economics and understands their differences.16, 9A, F
3. Will be able to evaluate the issues within transportation economics.16, 9A, F
3.1. Lists the processes carried out for transportation economics and policy.16, 9A, F
3.2. Makes evaluations about European Union policies.16, 9A, F
4. Will be able to use welfare economics, cost benefit analysis and similar approaches in theoretical issues or current problems related to transportation.16, 9A, F
4.1. Analyzes current and political events related to transportation policy.16, 9A, F
4.2. Defines topics such as welfare economics and benefit cost analysis.16, 9A, F
5. Will be able to discuss transportation system processes and their data with economic and financial reasoning.16, 9A, F
5.1. Analyzes transportation system processes and their data.16, 9A, F
5.2. Discusses transportation systems and policies with economic and financial reasoning16, 9A, F
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction to Transportation Economics
2Development of Transportation Economy
3Importance of transportation economy in macro economy
4Transport economy policies and costs
5The sector of transport economy and characteristics of the market
6Functions of transportation economy
7Demand modeling and pricing in transportation services
8Development of the economy model of transport in Turkey
9Road, rail, air transport economics in Turkey,
10Intra-city transport economy in Turkey
11Effects of transportation economy policies on economy
12Communication and its economy policies
13Current local and global transportation problems
14General evaluation of transport economy policies
Resources
Ulaştırma Ekonomisi & Sistemler - Politikalar - Uygulamalar, Prof. Dr. Cem Saatçioğlu, Sümer Kitabevi, Ekim 2016, ISBN: 978-605-651-665-8 Ulaştırma Üzerine İnceleme ve Değer, Mehmet Çağrı Kızıltaş, Akıl Fikir Yayınları, 2016.
Ulaştırma Sistemleri: Temel Kavramlar - Ekonomi - Politika - Teknoloji ve Mevzuat Yazar: Kolektif Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık,2021

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project22754
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam11515
General Exam13030
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)141
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(141/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
TRANSPORT ECONOMICS and POLICYULY4171120Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Assistant(s)
AimApplication of economic analysis to problems in transportation planning and policy, producer and consumer behavior, transportation cost and supply models also market balance, transportation regulation, liberalization, taxation, support and similar current headlines, welfare economics and social cost pricing, privatization of public transport and transportation services.
Course ContentThis course contains; Introduction to Transportation Economics,Development of Transportation Economy,Importance of transportation economy in macro economy,Transport economy policies and costs,The sector of transport economy and characteristics of the market,Functions of transportation economy,Demand modeling and pricing in transportation services,Development of the economy model of transport in Turkey,Road, rail, air transport economics in Turkey, ,Intra-city transport economy in Turkey,Effects of transportation economy policies on economy,Communication and its economy policies,Current local and global transportation problems,General evaluation of transport economy policies.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.1.Explains the development of the concept of transportation16, 9A, F
2.1.Defines policies in transportation economics16, 9A, F
1. Will be able to define the concept and development of transportation economics.16, 9A, F
1.2. Establishes a relationship between transportation and economy.16, 9A, F
2. Will be able to explain the modes and policies of transportation economics.16, 9A, F
2.2. Lists the modes in transportation economics and understands their differences.16, 9A, F
3. Will be able to evaluate the issues within transportation economics.16, 9A, F
3.1. Lists the processes carried out for transportation economics and policy.16, 9A, F
3.2. Makes evaluations about European Union policies.16, 9A, F
4. Will be able to use welfare economics, cost benefit analysis and similar approaches in theoretical issues or current problems related to transportation.16, 9A, F
4.1. Analyzes current and political events related to transportation policy.16, 9A, F
4.2. Defines topics such as welfare economics and benefit cost analysis.16, 9A, F
5. Will be able to discuss transportation system processes and their data with economic and financial reasoning.16, 9A, F
5.1. Analyzes transportation system processes and their data.16, 9A, F
5.2. Discusses transportation systems and policies with economic and financial reasoning16, 9A, F
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction to Transportation Economics
2Development of Transportation Economy
3Importance of transportation economy in macro economy
4Transport economy policies and costs
5The sector of transport economy and characteristics of the market
6Functions of transportation economy
7Demand modeling and pricing in transportation services
8Development of the economy model of transport in Turkey
9Road, rail, air transport economics in Turkey,
10Intra-city transport economy in Turkey
11Effects of transportation economy policies on economy
12Communication and its economy policies
13Current local and global transportation problems
14General evaluation of transport economy policies
Resources
Ulaştırma Ekonomisi & Sistemler - Politikalar - Uygulamalar, Prof. Dr. Cem Saatçioğlu, Sümer Kitabevi, Ekim 2016, ISBN: 978-605-651-665-8 Ulaştırma Üzerine İnceleme ve Değer, Mehmet Çağrı Kızıltaş, Akıl Fikir Yayınları, 2016.
Ulaştırma Sistemleri: Temel Kavramlar - Ekonomi - Politika - Teknoloji ve Mevzuat Yazar: Kolektif Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık,2021

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09