Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INFORMATION SYSTEMS and E-BUSINESSULY4170740Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Recep ÖZSÜRÜNÇ
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Recep ÖZSÜRÜNÇ
Assistant(s)
Aimis to learn the information systems of companies, their transformation processes into e-businesses, what kind of stages they go through in the digital transformation process and to understand the appropriate company strategies.
Course ContentThis course contains; Information systems and e-business concepts and other basic concepts,e-business transformation processes,Entry processing and decision support systems,Systems for business functions,Enterprise applications.,Information systems and integration,Data Mining processes,Data Mining processes-continue,Information technologies used in business,Information technologies used in business (continue),Developing Business/IT Strategies,Developing Business/IT Solutions,Security and Ethical Challenges,Enterprise and Global Management of Information Technology.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to define information systems.16, 9A, F
1.1. Defines customer relationship management.
1.2. Defines decision support systems.
1.3. Defines supply chain management
2. Will be able to define e-business and e-business transformation processes.16, 9A, F
2.1. Defines e-businesses.
2.2. Defines e-business processes.
3. Will be able to tell which information systems categories are used for each department of the company.16, 9A, F
3.1. What categories of information systems separate for the finance and accounting department.
3.2. Distinguishes which categories of information systems are used for the marketing department.
3.3. Determines which information systems will be used for the Human Resources management department.
4. Will be able to give the details about Digital Markets and Digital Products.16, 9A, F
4.1. Distinguishes digital markets.
4.2. Distinguishes digital products.
5. Will be able to manage Knowledge and Artificial Intelligence16, 9A, F
5.1. Manages information.
5.2. Manages Artificial Intelligence
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Information systems and e-business concepts and other basic concepts
2e-business transformation processes
3Entry processing and decision support systems
4Systems for business functions
5Enterprise applications.
6Information systems and integration
7Data Mining processes
8Data Mining processes-continue
9Information technologies used in business
10Information technologies used in business (continue)
11Developing Business/IT Strategies
12Developing Business/IT Solutions
13Security and Ethical Challenges
14Enterprise and Global Management of Information Technology
Resources
Laudon, K. C. and Laudon, J. P. (2018). Management Information Systems: Managing the Digital Business. Pearson. Translated by: Prof. Dr. Uğur Yozgat (Nobel Publications)
Kul, R. H. (2013). Information Systems: Fundamentals and Applications. Papatya Publishing. James O'Brien, George Marakas - Management Information Systems, 10th Edition -McGraw-Hill_Irwin (2010)

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report23060
Term Project3515
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam11010
General Exam11010
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)137
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(137/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INFORMATION SYSTEMS and E-BUSINESSULY4170740Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Recep ÖZSÜRÜNÇ
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Recep ÖZSÜRÜNÇ
Assistant(s)
Aimis to learn the information systems of companies, their transformation processes into e-businesses, what kind of stages they go through in the digital transformation process and to understand the appropriate company strategies.
Course ContentThis course contains; Information systems and e-business concepts and other basic concepts,e-business transformation processes,Entry processing and decision support systems,Systems for business functions,Enterprise applications.,Information systems and integration,Data Mining processes,Data Mining processes-continue,Information technologies used in business,Information technologies used in business (continue),Developing Business/IT Strategies,Developing Business/IT Solutions,Security and Ethical Challenges,Enterprise and Global Management of Information Technology.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to define information systems.16, 9A, F
1.1. Defines customer relationship management.
1.2. Defines decision support systems.
1.3. Defines supply chain management
2. Will be able to define e-business and e-business transformation processes.16, 9A, F
2.1. Defines e-businesses.
2.2. Defines e-business processes.
3. Will be able to tell which information systems categories are used for each department of the company.16, 9A, F
3.1. What categories of information systems separate for the finance and accounting department.
3.2. Distinguishes which categories of information systems are used for the marketing department.
3.3. Determines which information systems will be used for the Human Resources management department.
4. Will be able to give the details about Digital Markets and Digital Products.16, 9A, F
4.1. Distinguishes digital markets.
4.2. Distinguishes digital products.
5. Will be able to manage Knowledge and Artificial Intelligence16, 9A, F
5.1. Manages information.
5.2. Manages Artificial Intelligence
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Information systems and e-business concepts and other basic concepts
2e-business transformation processes
3Entry processing and decision support systems
4Systems for business functions
5Enterprise applications.
6Information systems and integration
7Data Mining processes
8Data Mining processes-continue
9Information technologies used in business
10Information technologies used in business (continue)
11Developing Business/IT Strategies
12Developing Business/IT Solutions
13Security and Ethical Challenges
14Enterprise and Global Management of Information Technology
Resources
Laudon, K. C. and Laudon, J. P. (2018). Management Information Systems: Managing the Digital Business. Pearson. Translated by: Prof. Dr. Uğur Yozgat (Nobel Publications)
Kul, R. H. (2013). Information Systems: Fundamentals and Applications. Papatya Publishing. James O'Brien, George Marakas - Management Information Systems, 10th Edition -McGraw-Hill_Irwin (2010)

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09