Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
RESEARCH METHODS in SOCIAL SCIENCESULY4111488Fall Semester2+025
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssoc.Prof. Ömer Erdem KOÇAK
Name of Lecturer(s)Assoc.Prof. Ömer Erdem KOÇAK
Assistant(s)
AimImproving scientific research skills of students.
Course ContentThis course contains; Scientific Research Design,Theory, Model, Construct and Variable,Variable Types and Measurement Theory,Survey Design,Factor Analysis,Reliability Analysis,Correlation and Regression analysis,Data Collection Period,Data Collection Period 2,Writing assignment and analysis 1,Writing assignment and analysis 2,Writing assignment and analysis 3,Writing assignment and analysis 4.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to select an appropriate method for the research. 16, 5, 8, 9A
1.1 Develops research questions and hypotheses.
1.2. Uses qualitative research methods..
1.3. Uses quantitative research methods.
2. Will be able to have access to scientific resources.5, 8, 9A
2.1. Makes use of scientific journal publication databases
2.2. Scientific journals, articles, books, and other resources are discovered.
2.3 Conducts a literature review.
3. Will be able to plan scientific research.5, 8, 9A
3.1. Sets up experiments.
3.2. Creates field research designs.
3.3. Compares various methods.
4. Will be able to write scientific papers. 5, 8, 9A
4.1. Drafts are prepared in accordance with APA style.
4.2. Creates an introduction.
4.3 Develops a conceptual framework.
4.4. Discuss the results.
5. Will be able to present research findings5, 8, 9A
5.1. Makes an oral presentation
5.2. Prepares poster presentation
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 5: Cooperative Learning, 8: Flipped Classroom Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Scientific Research DesignReading relevant sources
2Theory, Model, Construct and VariableReading relevant sources
3Variable Types and Measurement TheoryReading relevant sources
4Survey DesignReading relevant sources
5Factor AnalysisReading relevant sources
6Reliability AnalysisReading relevant sources
7Correlation and Regression analysisReading relevant sources
8Data Collection PeriodReading relevant sources
9Data Collection Period 2Reading relevant sources
10Writing assignment and analysis 1Reading relevant sources
11Writing assignment and analysis 2Reading relevant sources
13Writing assignment and analysis 3Reading relevant sources
14Writing assignment and analysis 4Reading relevant sources
Resources
1) Gürbüz, S., & Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, (s 271). 2)Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill building approach. John Wiley & Sons.
Aysel Aziz, Araştırma Yöntemleri-Teknikleri ve İletişim, Ankara: Turhan Kitabevi, 1994. Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin, 2000. Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, Ankara: 3A Araştırma Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti., 1995.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14228
Guided Problem Solving14114
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report14456
Term Project14114
Presentation of Project / Seminar14114
Quiz000
Midterm Exam11010
General Exam11010
Performance Task, Maintenance Plan11010
Total Workload(Hour)156
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(156/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
RESEARCH METHODS in SOCIAL SCIENCESULY4111488Fall Semester2+025
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssoc.Prof. Ömer Erdem KOÇAK
Name of Lecturer(s)Assoc.Prof. Ömer Erdem KOÇAK
Assistant(s)
AimImproving scientific research skills of students.
Course ContentThis course contains; Scientific Research Design,Theory, Model, Construct and Variable,Variable Types and Measurement Theory,Survey Design,Factor Analysis,Reliability Analysis,Correlation and Regression analysis,Data Collection Period,Data Collection Period 2,Writing assignment and analysis 1,Writing assignment and analysis 2,Writing assignment and analysis 3,Writing assignment and analysis 4.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to select an appropriate method for the research. 16, 5, 8, 9A
1.1 Develops research questions and hypotheses.
1.2. Uses qualitative research methods..
1.3. Uses quantitative research methods.
2. Will be able to have access to scientific resources.5, 8, 9A
2.1. Makes use of scientific journal publication databases
2.2. Scientific journals, articles, books, and other resources are discovered.
2.3 Conducts a literature review.
3. Will be able to plan scientific research.5, 8, 9A
3.1. Sets up experiments.
3.2. Creates field research designs.
3.3. Compares various methods.
4. Will be able to write scientific papers. 5, 8, 9A
4.1. Drafts are prepared in accordance with APA style.
4.2. Creates an introduction.
4.3 Develops a conceptual framework.
4.4. Discuss the results.
5. Will be able to present research findings5, 8, 9A
5.1. Makes an oral presentation
5.2. Prepares poster presentation
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 5: Cooperative Learning, 8: Flipped Classroom Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Scientific Research DesignReading relevant sources
2Theory, Model, Construct and VariableReading relevant sources
3Variable Types and Measurement TheoryReading relevant sources
4Survey DesignReading relevant sources
5Factor AnalysisReading relevant sources
6Reliability AnalysisReading relevant sources
7Correlation and Regression analysisReading relevant sources
8Data Collection PeriodReading relevant sources
9Data Collection Period 2Reading relevant sources
10Writing assignment and analysis 1Reading relevant sources
11Writing assignment and analysis 2Reading relevant sources
13Writing assignment and analysis 3Reading relevant sources
14Writing assignment and analysis 4Reading relevant sources
Resources
1) Gürbüz, S., & Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, (s 271). 2)Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill building approach. John Wiley & Sons.
Aysel Aziz, Araştırma Yöntemleri-Teknikleri ve İletişim, Ankara: Turhan Kitabevi, 1994. Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin, 2000. Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, Ankara: 3A Araştırma Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti., 1995.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09