Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
CUSTOMS REGULATIONS and PRACTICESULY2234250Spring Semester3+034
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssoc.Prof. Yurdagül MERAL
Name of Lecturer(s)Assoc.Prof. Yurdagül MERAL
Assistant(s)
AimÖğrencilere gümrük işlemlerinde yönetimsel ve operasyonel seviyede kullanmak zorunda oldukları temel kavramları öğretmektir.
Course ContentThis course contains; Can investigate Customs Applications and Customs Legislation.,Can define Customs Tariffs.,Can define Customs Origin Process and types of customs origin.,Can define Customs Value and importance of customs value.,Can rank Customs Documentation ,Can explain Customs Regimes-Release for Free Circulation,Can define Customs Regimes-Economic Effect Regimes,Customs Regimes-Inward and Outward Processing Regime,Can differentiate Customs Regimes-Free Zones and Transit Regime,Can define Import-Export Customs Fines and Penalties,Can define 'Customs Facilitation Process and Authorized Economic Operator Transactions'..
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to define Customs Applications and Customs Legislation 9A
1.1 Have knowledge about the definition of customs procedures and their role in international trade.9A
1.2 Have knowledge about the customs stages and processes of export and import transactions.9A
2. Will be able to define Customs Tariff Applications. 9A
2.1 Have information about the types and categories of customs tariffs.9A
2.2 Have knowledge about the role and importance of customs tariffs in international trade.9A
3. Will be able to explain how to determine (preferential and non preferential) origin of the goods in customs. 9A
3.1 Have knowledge about the concept of preferential origin and the functioning of preferential origin practices.9A
3.2 Have knowledge about the advantages and use of preferential origin practices in international trade.9A
4. Will be able to define customs value process.9A
4.1 Explains the customs documents used in customs applications 9A
4.2 Have knowledge about customs documents and requirements.9A
5. Will be able to count customs regimes. 9A
5.1 The customs law explains the criminal provisions, customs offenses and penal provisions in general terms.9A
5.2 Defines Customs Smuggling, Penalty and Anti-Smuggling Law. 9A
Teaching Methods:9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Can investigate Customs Applications and Customs Legislation.
2Can define Customs Tariffs.
3Can define Customs Origin Process and types of customs origin.
4Can define Customs Value and importance of customs value.
5Can rank Customs Documentation
6Can explain Customs Regimes-Release for Free Circulation
7Can define Customs Regimes-Economic Effect Regimes
8Customs Regimes-Inward and Outward Processing Regime
9Can differentiate Customs Regimes-Free Zones and Transit Regime
10Can define Import-Export Customs Fines and Penalties
11Can define 'Customs Facilitation Process and Authorized Economic Operator Transactions'.
Resources
[1] http://mebis.medipol.edu.tr adresinde yayınlanacak olan ilgili bağlantılar
[2]Gümrük İşlemleri, Ali Dölek, Umut Kitap Yayınları [3] http://www.ito.org.tr/itoyayin/0001297.pdf "Customs Modernization Handbook" - World Customs Organization (WCO)

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving155
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam13131
General Exam13131
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)109
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(109/30)4
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
CUSTOMS REGULATIONS and PRACTICESULY2234250Spring Semester3+034
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssoc.Prof. Yurdagül MERAL
Name of Lecturer(s)Assoc.Prof. Yurdagül MERAL
Assistant(s)
AimÖğrencilere gümrük işlemlerinde yönetimsel ve operasyonel seviyede kullanmak zorunda oldukları temel kavramları öğretmektir.
Course ContentThis course contains; Can investigate Customs Applications and Customs Legislation.,Can define Customs Tariffs.,Can define Customs Origin Process and types of customs origin.,Can define Customs Value and importance of customs value.,Can rank Customs Documentation ,Can explain Customs Regimes-Release for Free Circulation,Can define Customs Regimes-Economic Effect Regimes,Customs Regimes-Inward and Outward Processing Regime,Can differentiate Customs Regimes-Free Zones and Transit Regime,Can define Import-Export Customs Fines and Penalties,Can define 'Customs Facilitation Process and Authorized Economic Operator Transactions'..
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to define Customs Applications and Customs Legislation 9A
1.1 Have knowledge about the definition of customs procedures and their role in international trade.9A
1.2 Have knowledge about the customs stages and processes of export and import transactions.9A
2. Will be able to define Customs Tariff Applications. 9A
2.1 Have information about the types and categories of customs tariffs.9A
2.2 Have knowledge about the role and importance of customs tariffs in international trade.9A
3. Will be able to explain how to determine (preferential and non preferential) origin of the goods in customs. 9A
3.1 Have knowledge about the concept of preferential origin and the functioning of preferential origin practices.9A
3.2 Have knowledge about the advantages and use of preferential origin practices in international trade.9A
4. Will be able to define customs value process.9A
4.1 Explains the customs documents used in customs applications 9A
4.2 Have knowledge about customs documents and requirements.9A
5. Will be able to count customs regimes. 9A
5.1 The customs law explains the criminal provisions, customs offenses and penal provisions in general terms.9A
5.2 Defines Customs Smuggling, Penalty and Anti-Smuggling Law. 9A
Teaching Methods:9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Can investigate Customs Applications and Customs Legislation.
2Can define Customs Tariffs.
3Can define Customs Origin Process and types of customs origin.
4Can define Customs Value and importance of customs value.
5Can rank Customs Documentation
6Can explain Customs Regimes-Release for Free Circulation
7Can define Customs Regimes-Economic Effect Regimes
8Customs Regimes-Inward and Outward Processing Regime
9Can differentiate Customs Regimes-Free Zones and Transit Regime
10Can define Import-Export Customs Fines and Penalties
11Can define 'Customs Facilitation Process and Authorized Economic Operator Transactions'.
Resources
[1] http://mebis.medipol.edu.tr adresinde yayınlanacak olan ilgili bağlantılar
[2]Gümrük İşlemleri, Ali Dölek, Umut Kitap Yayınları [3] http://www.ito.org.tr/itoyayin/0001297.pdf "Customs Modernization Handbook" - World Customs Organization (WCO)

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09