Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
LOGISTICS INSURANCE and RISK MANAGEMENTULY4171090Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Ali Osman Serdar ÇITAK
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Ali Osman Serdar ÇITAK
Assistant(s)
AimStudents are aimed to have the qualifications and infrastructure necessary for the management of the logistics sector and the risk factors it encompasses.
Course ContentThis course contains; Logistics activities on Supply Chain and Materials Management,Logistics sector and relation with real sector,Risk definition in Logistics sector and its effects,Risk classification and Analysis,Risk Management and Risk in the insurance sector,Technics and Processes used in Risk Management,Individual & Cooperational Risk Management,Insurance Application up to risk management in Logistics sector,Transportation insurance and its uygulamaları in logistics sector,Transportation insurances and its international applications,Engineering insurances in Logistics sector,Engineering insurances and its international applications,Life insurance and applications in logistics sector,Social insurance and pension plans in logistics sector.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Student will be able to define basic parameters related to risk management in logistics sector.10, 16, 9A
1.1. Defines risk parameters in the logistics industry.
1.2. Explains the basic rules of risk management.
2. Recognizes the mechanism of operation of risk management.10, 16, 9A
2.1. It defines the functioning mechanism of risk management.
2.2. Explains the concepts of systematic and non-systematic risk.
3. Recognizes the insurance and risk management markets.10, 16, 9A
3.1. Defines the interaction of insurance and risk concepts.
3.2. Explains how to manage risks in the logistics industry using insurance products.
4. Students will be able to define basic parameters in logistics sector and insurance sector.10, 16, 9A
4.1. Explains the management of systematic risk factors in the logistics sector.
4.2. Explains the management of non-systematic risk factors in the logistics sector.
5. Student will be able to define the mechanisms and concepts of risk management through the insurance sector.10, 16, 9A
5.1. Explains the use of insurance products in risk management.
5.2. Explains the sectoral application of insurance products in risk management.
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Logistics activities on Supply Chain and Materials ManagementExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
2Logistics sector and relation with real sectorExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
3Risk definition in Logistics sector and its effectsExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
4Risk classification and AnalysisExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
5Risk Management and Risk in the insurance sectorExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
6Technics and Processes used in Risk ManagementExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
7Individual & Cooperational Risk ManagementExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
8Insurance Application up to risk management in Logistics sectorExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
9Transportation insurance and its uygulamaları in logistics sectorExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
10Transportation insurances and its international applicationsExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
11Engineering insurances in Logistics sectorExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
12Engineering insurances and its international applicationsExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
13Life insurance and applications in logistics sectorExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
14Social insurance and pension plans in logistics sectorExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
Resources
1- Principles of Risk Management and Insurance, Prof. Dr. Erişah Arıcan - George E. Rejda - Michael J. McNamara, Nobel Akademic Publishing, December 2015, ISBN: 978-605-320-311-7. Murat Özbolat, Temel Sigortacılık, Mevzuat – Organizasyon – Uygulama, Seçkin Yayıncılık, Eylül 2023.
Lecturer's notes

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar23060
Quiz000
Midterm Exam12020
General Exam12020
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(142/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
LOGISTICS INSURANCE and RISK MANAGEMENTULY4171090Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Ali Osman Serdar ÇITAK
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Ali Osman Serdar ÇITAK
Assistant(s)
AimStudents are aimed to have the qualifications and infrastructure necessary for the management of the logistics sector and the risk factors it encompasses.
Course ContentThis course contains; Logistics activities on Supply Chain and Materials Management,Logistics sector and relation with real sector,Risk definition in Logistics sector and its effects,Risk classification and Analysis,Risk Management and Risk in the insurance sector,Technics and Processes used in Risk Management,Individual & Cooperational Risk Management,Insurance Application up to risk management in Logistics sector,Transportation insurance and its uygulamaları in logistics sector,Transportation insurances and its international applications,Engineering insurances in Logistics sector,Engineering insurances and its international applications,Life insurance and applications in logistics sector,Social insurance and pension plans in logistics sector.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Student will be able to define basic parameters related to risk management in logistics sector.10, 16, 9A
1.1. Defines risk parameters in the logistics industry.
1.2. Explains the basic rules of risk management.
2. Recognizes the mechanism of operation of risk management.10, 16, 9A
2.1. It defines the functioning mechanism of risk management.
2.2. Explains the concepts of systematic and non-systematic risk.
3. Recognizes the insurance and risk management markets.10, 16, 9A
3.1. Defines the interaction of insurance and risk concepts.
3.2. Explains how to manage risks in the logistics industry using insurance products.
4. Students will be able to define basic parameters in logistics sector and insurance sector.10, 16, 9A
4.1. Explains the management of systematic risk factors in the logistics sector.
4.2. Explains the management of non-systematic risk factors in the logistics sector.
5. Student will be able to define the mechanisms and concepts of risk management through the insurance sector.10, 16, 9A
5.1. Explains the use of insurance products in risk management.
5.2. Explains the sectoral application of insurance products in risk management.
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Logistics activities on Supply Chain and Materials ManagementExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
2Logistics sector and relation with real sectorExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
3Risk definition in Logistics sector and its effectsExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
4Risk classification and AnalysisExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
5Risk Management and Risk in the insurance sectorExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
6Technics and Processes used in Risk ManagementExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
7Individual & Cooperational Risk ManagementExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
8Insurance Application up to risk management in Logistics sectorExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
9Transportation insurance and its uygulamaları in logistics sectorExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
10Transportation insurances and its international applicationsExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
11Engineering insurances in Logistics sectorExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
12Engineering insurances and its international applicationsExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
13Life insurance and applications in logistics sectorExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
14Social insurance and pension plans in logistics sectorExamining the literature, hypotheses and sources on the subject
Resources
1- Principles of Risk Management and Insurance, Prof. Dr. Erişah Arıcan - George E. Rejda - Michael J. McNamara, Nobel Akademic Publishing, December 2015, ISBN: 978-605-320-311-7. Murat Özbolat, Temel Sigortacılık, Mevzuat – Organizasyon – Uygulama, Seçkin Yayıncılık, Eylül 2023.
Lecturer's notes

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09